This commit is contained in:
kubapok 2021-12-23 14:50:39 +01:00
commit 73e7e310df
11 changed files with 19509 additions and 0 deletions

8
.gitignore vendored Normal file
View File

@ -0,0 +1,8 @@
*~
*.swp
*.bak
*.pyc
*.o
.DS_Store
.token

37
README.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,37 @@
Meteo rain
======================
W latach 1980-2020 prowadzono pomiary opadów deszczu. Jednostką jest miesięczna suma opadów w milimetrach.
Lista stacji pogodowych znajduje się w pliku `dataset_splits.tsv`. Stacje pogodowe podzielone
są na 3 zbiory: train, dev-0, test-A.
Dla lat 1980-2010 dostępne są wszystkie pomiary dla wszystkich stacji (train, dev-0, test-A) i znajdują sie w katalogu `train/`.
Dla lat 2011-2020 dostępne są pomiary stacji oznaczonych train, ale nie stacji oznaczonych dev-0, test-A.
Należy odgadnąć wyniki pomiarów w latach 2011-2020 dla stacji oznaczonych dev-0 i test-A i podać je w katalogach odpowiednio `dev-0/` i `test-A/`.
Przy czym można sprawdzać wyniki dla dev-0 lokalnie dla komputerze, ponieważ w pliku `dev-0/expected.tsv` znajdują się odpowiedzi
(ale nie używamy tych odpowiedzi do treningu). Do sprawdzania wyników najlepiej użyć narzędzia geval.
Przy konstruowaniu modelu można korzystać z pomiarów historycznych dla danej stacji, pomiarów z tego samego miesiacą i roku z innych stacji (z train).
Nie wolno natomiast posiłkować się danymi zewnętrznymi (np. samodzielnie szukać wyników pomiarów w internecie).
Opis kolumn znajduje się w plikach `in-header.tsv`, `out-header.tsv`.
https://www.youtube.com/watch?v=vzXW3RTNjuY&ab_channel=aruzo88
Directory structure
-------------------
* `README.md` — this file
* `config.txt` — configuration file
* `train/` — directory with training data
* `train/in.tsv` — input data for the train set
* `train/expected.tsv` — expected (reference) data for the train set
* `dev-0/` — directory with dev (test) data
* `dev-0/in.tsv` — input data for the dev set
* `dev-0/expected.tsv` — expected (reference) data for the dev set
* `test-A` — directory with test data
* `test-A/in.tsv` — input data for the test set
* `test-A/expected.tsv` — expected (reference) data for the test set

1
config.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1 @@
--metric RMSE --metric MAE --in-header in-header.tsv --out-header out-header.tsv

21
dataset_splits.tsv Normal file
View File

@ -0,0 +1,21 @@
WARSZAWA-BIELANY train
JARCZEW train
PUŁTUSK train
JABŁONKA train
LGOTA GÓRNA train
PSZCZYNA train
RÓŻANYSTOK train
STASZÓW train
KOMAŃCZA train
OLECKO train
SOLINA-JAWOR dev-0
LIDZBARK WARMIŃSKI dev-0
BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev-0
MUSZYNA dev-0
CHRZĄSTOWO dev-0
SMOLICE test-A
KRAKÓW-OBSERWATORIUM test-A
KROŚCIENKO test-A
BIAŁOWIEŻA test-A
GORZYŃ test-A
WIELICHOWO test-A
1 WARSZAWA-BIELANY train
2 JARCZEW train
3 PUŁTUSK train
4 JABŁONKA train
5 LGOTA GÓRNA train
6 PSZCZYNA train
7 RÓŻANYSTOK train
8 STASZÓW train
9 KOMAŃCZA train
10 OLECKO train
11 SOLINA-JAWOR dev-0
12 LIDZBARK WARMIŃSKI dev-0
13 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev-0
14 MUSZYNA dev-0
15 CHRZĄSTOWO dev-0
16 SMOLICE test-A
17 KRAKÓW-OBSERWATORIUM test-A
18 KROŚCIENKO test-A
19 BIAŁOWIEŻA test-A
20 GORZYŃ test-A
21 WIELICHOWO test-A

600
dev-0/expected.tsv Normal file
View File

@ -0,0 +1,600 @@
32.5
11.8
10.9
52.4
72.3
139.1
245.6
35.4
12.3
59.4
1.2
28.3
41.2
25.0
16.2
67.4
62.1
103.0
300.7
57.3
43.9
59.8
2.5
54.8
28.1
13.4
20.8
9.0
38.4
39.4
116.5
51.0
27.2
19.5
3.4
40.0
23.7
37.1
13.7
29.5
71.2
31.3
206.1
92.0
18.1
16.8
12.5
31.3
34.9
55.2
14.0
26.6
61.0
61.0
221.2
81.1
38.5
40.2
11.8
36.0
64.7
49.1
41.1
34.1
80.0
130.6
141.5
38.1
28.9
46.6
30.9
31.3
66.2
60.8
42.0
54.3
122.5
168.9
131.7
60.6
51.7
86.3
39.9
48.0
53.2
29.9
10.0
30.4
42.9
113.9
144.3
48.4
30.5
32.5
54.0
19.6
40.8
27.0
13.5
49.7
51.1
97.1
135.3
56.3
28.2
50.5
42.2
34.2
48.4
30.4
29.1
77.9
52.8
125.8
170.2
90.7
46.5
62.7
67.2
25.8
71.7
58.3
50.8
17.8
111.2
117.0
37.4
21.3
112.3
19.1
107.6
24.6
63.3
33.4
85.9
43.6
86.5
237.7
71.7
14.9
103.6
20.6
116.5
22.6
39.6
34.3
18.2
15.6
78.1
58.3
92.7
30.2
54.7
28.1
31.7
19.0
32.0
29.6
26.5
42.8
67.2
77.9
67.2
58.9
144.0
19.0
36.4
22.1
35.2
27.7
23.7
28.5
33.3
110.7
44.3
49.2
105.4
40.3
24.8
51.2
24.7
31.3
65.6
73.4
163.4
74.6
147.0
151.4
76.9
72.2
17.0
22.0
32.3
37.7
59.3
61.6
258.3
77.7
228.9
117.3
77.2
64.5
16.0
37.5
31.6
19.2
49.5
36.9
59.7
44.6
46.3
58.5
23.6
28.9
19.1
83.7
47.8
24.4
35.5
21.4
38.8
86.1
41.4
63.7
18.6
11.6
20.2
36.6
55.0
14.1
55.7
19.4
31.0
60.5
59.9
82.4
15.6
19.7
33.2
62.7
94.9
31.1
36.4
31.4
94.3
37.8
55.4
45.3
81.4
48.5
59.9
20.6
73.5
27.1
44.9
35.1
152.1
70.5
93.0
22.4
111.7
52.7
81.9
17.7
30.7
5.8
33.7
23.4
22.0
40.1
57.3
18.1
53.2
21.2
37.5
22.7
45.1
8.2
36.6
29.1
55.9
41.5
57.0
12.2
35.4
18.7
86.1
56.2
61.2
3.6
35.8
34.4
46.6
35.8
82.6
6.4
33.6
19.3
108.1
64.2
27.0
92.8
24.7
56.8
95.9
25.2
170.5
72.6
41.2
134.8
47.6
68.9
50.0
76.6
46.6
88.4
68.2
92.4
164.3
129.1
39.6
154.1
77.2
73.8
24.1
25.0
26.4
44.7
56.1
85.4
121.5
70.9
4.7
125.9
44.1
42.7
24.9
62.2
31.4
24.0
28.1
42.4
89.2
65.2
22.4
115.4
51.6
39.1
35.2
59.1
17.8
40.7
55.8
60.4
118.3
87.1
42.5
112.1
85.2
54.9
26.7
28.3
35.1
84.2
80.0
90.5
123.7
94.8
106.6
82.4
56.2
60.4
39.0
24.1
45.1
50.2
99.7
169.3
94.4
46.3
144.6
74.3
72.3
148.2
12.6
25.5
33.5
29.7
85.3
61.6
134.0
143.2
63.9
98.3
36.4
31.6
13.8
36.6
60.8
61.7
19.5
109.7
79.3
62.6
103.5
97.5
40.4
64.9
21.5
48.9
52.7
71.9
30.1
63.4
113.6
75.0
145.3
133.2
72.0
80.9
9.5
45.9
36.4
44.4
62.6
161.6
65.0
79.6
32.4
35.6
23.2
65.7
16.9
69.3
44.7
47.0
56.3
155.1
134.0
45.3
97.8
77.8
27.8
66.5
56.6
2.2
31.8
48.4
5.1
44.4
120.0
14.0
32.0
24.7
8.4
52.1
26.6
10.0
19.0
52.1
24.5
25.6
96.5
69.6
21.9
37.8
20.1
57.1
41.3
10.5
16.3
45.0
55.4
58.2
81.0
27.1
31.0
67.1
22.9
58.9
81.5
20.4
31.0
68.1
160.7
37.9
56.7
117.9
52.6
50.9
72.9
69.7
65.9
24.9
26.2
67.5
148.6
91.0
73.2
124.3
47.7
68.4
77.2
88.0
27.6
16.5
30.8
3.1
72.2
17.5
24.4
43.5
83.6
31.4
66.0
23.2
54.0
20.2
38.9
2.0
87.2
81.5
43.8
39.8
43.2
35.7
19.5
32.7
52.8
33.4
53.6
4.7
74.5
83.9
55.1
55.0
98.8
46.4
30.9
34.7
16.5
85.4
21.0
19.2
117.0
121.4
97.9
104.1
67.5
151.0
19.7
38.6
23.1
76.1
39.9
23.4
152.4
229.3
107.9
56.4
85.8
97.6
27.5
62.1
32.1
42.1
28.6
4.0
44.7
165.4
57.4
104.7
55.4
70.2
12.2
35.9
33.5
38.3
24.5
6.7
69.9
150.6
47.2
107.3
35.9
65.4
29.1
37.3
50.1
57.5
40.3
5.7
75.2
96.3
64.1
73.5
18.3
90.5
45.5
42.8
1 32.5
2 11.8
3 10.9
4 52.4
5 72.3
6 139.1
7 245.6
8 35.4
9 12.3
10 59.4
11 1.2
12 28.3
13 41.2
14 25.0
15 16.2
16 67.4
17 62.1
18 103.0
19 300.7
20 57.3
21 43.9
22 59.8
23 2.5
24 54.8
25 28.1
26 13.4
27 20.8
28 9.0
29 38.4
30 39.4
31 116.5
32 51.0
33 27.2
34 19.5
35 3.4
36 40.0
37 23.7
38 37.1
39 13.7
40 29.5
41 71.2
42 31.3
43 206.1
44 92.0
45 18.1
46 16.8
47 12.5
48 31.3
49 34.9
50 55.2
51 14.0
52 26.6
53 61.0
54 61.0
55 221.2
56 81.1
57 38.5
58 40.2
59 11.8
60 36.0
61 64.7
62 49.1
63 41.1
64 34.1
65 80.0
66 130.6
67 141.5
68 38.1
69 28.9
70 46.6
71 30.9
72 31.3
73 66.2
74 60.8
75 42.0
76 54.3
77 122.5
78 168.9
79 131.7
80 60.6
81 51.7
82 86.3
83 39.9
84 48.0
85 53.2
86 29.9
87 10.0
88 30.4
89 42.9
90 113.9
91 144.3
92 48.4
93 30.5
94 32.5
95 54.0
96 19.6
97 40.8
98 27.0
99 13.5
100 49.7
101 51.1
102 97.1
103 135.3
104 56.3
105 28.2
106 50.5
107 42.2
108 34.2
109 48.4
110 30.4
111 29.1
112 77.9
113 52.8
114 125.8
115 170.2
116 90.7
117 46.5
118 62.7
119 67.2
120 25.8
121 71.7
122 58.3
123 50.8
124 17.8
125 111.2
126 117.0
127 37.4
128 21.3
129 112.3
130 19.1
131 107.6
132 24.6
133 63.3
134 33.4
135 85.9
136 43.6
137 86.5
138 237.7
139 71.7
140 14.9
141 103.6
142 20.6
143 116.5
144 22.6
145 39.6
146 34.3
147 18.2
148 15.6
149 78.1
150 58.3
151 92.7
152 30.2
153 54.7
154 28.1
155 31.7
156 19.0
157 32.0
158 29.6
159 26.5
160 42.8
161 67.2
162 77.9
163 67.2
164 58.9
165 144.0
166 19.0
167 36.4
168 22.1
169 35.2
170 27.7
171 23.7
172 28.5
173 33.3
174 110.7
175 44.3
176 49.2
177 105.4
178 40.3
179 24.8
180 51.2
181 24.7
182 31.3
183 65.6
184 73.4
185 163.4
186 74.6
187 147.0
188 151.4
189 76.9
190 72.2
191 17.0
192 22.0
193 32.3
194 37.7
195 59.3
196 61.6
197 258.3
198 77.7
199 228.9
200 117.3
201 77.2
202 64.5
203 16.0
204 37.5
205 31.6
206 19.2
207 49.5
208 36.9
209 59.7
210 44.6
211 46.3
212 58.5
213 23.6
214 28.9
215 19.1
216 83.7
217 47.8
218 24.4
219 35.5
220 21.4
221 38.8
222 86.1
223 41.4
224 63.7
225 18.6
226 11.6
227 20.2
228 36.6
229 55.0
230 14.1
231 55.7
232 19.4
233 31.0
234 60.5
235 59.9
236 82.4
237 15.6
238 19.7
239 33.2
240 62.7
241 94.9
242 31.1
243 36.4
244 31.4
245 94.3
246 37.8
247 55.4
248 45.3
249 81.4
250 48.5
251 59.9
252 20.6
253 73.5
254 27.1
255 44.9
256 35.1
257 152.1
258 70.5
259 93.0
260 22.4
261 111.7
262 52.7
263 81.9
264 17.7
265 30.7
266 5.8
267 33.7
268 23.4
269 22.0
270 40.1
271 57.3
272 18.1
273 53.2
274 21.2
275 37.5
276 22.7
277 45.1
278 8.2
279 36.6
280 29.1
281 55.9
282 41.5
283 57.0
284 12.2
285 35.4
286 18.7
287 86.1
288 56.2
289 61.2
290 3.6
291 35.8
292 34.4
293 46.6
294 35.8
295 82.6
296 6.4
297 33.6
298 19.3
299 108.1
300 64.2
301 27.0
302 92.8
303 24.7
304 56.8
305 95.9
306 25.2
307 170.5
308 72.6
309 41.2
310 134.8
311 47.6
312 68.9
313 50.0
314 76.6
315 46.6
316 88.4
317 68.2
318 92.4
319 164.3
320 129.1
321 39.6
322 154.1
323 77.2
324 73.8
325 24.1
326 25.0
327 26.4
328 44.7
329 56.1
330 85.4
331 121.5
332 70.9
333 4.7
334 125.9
335 44.1
336 42.7
337 24.9
338 62.2
339 31.4
340 24.0
341 28.1
342 42.4
343 89.2
344 65.2
345 22.4
346 115.4
347 51.6
348 39.1
349 35.2
350 59.1
351 17.8
352 40.7
353 55.8
354 60.4
355 118.3
356 87.1
357 42.5
358 112.1
359 85.2
360 54.9
361 26.7
362 28.3
363 35.1
364 84.2
365 80.0
366 90.5
367 123.7
368 94.8
369 106.6
370 82.4
371 56.2
372 60.4
373 39.0
374 24.1
375 45.1
376 50.2
377 99.7
378 169.3
379 94.4
380 46.3
381 144.6
382 74.3
383 72.3
384 148.2
385 12.6
386 25.5
387 33.5
388 29.7
389 85.3
390 61.6
391 134.0
392 143.2
393 63.9
394 98.3
395 36.4
396 31.6
397 13.8
398 36.6
399 60.8
400 61.7
401 19.5
402 109.7
403 79.3
404 62.6
405 103.5
406 97.5
407 40.4
408 64.9
409 21.5
410 48.9
411 52.7
412 71.9
413 30.1
414 63.4
415 113.6
416 75.0
417 145.3
418 133.2
419 72.0
420 80.9
421 9.5
422 45.9
423 36.4
424 44.4
425 62.6
426 161.6
427 65.0
428 79.6
429 32.4
430 35.6
431 23.2
432 65.7
433 16.9
434 69.3
435 44.7
436 47.0
437 56.3
438 155.1
439 134.0
440 45.3
441 97.8
442 77.8
443 27.8
444 66.5
445 56.6
446 2.2
447 31.8
448 48.4
449 5.1
450 44.4
451 120.0
452 14.0
453 32.0
454 24.7
455 8.4
456 52.1
457 26.6
458 10.0
459 19.0
460 52.1
461 24.5
462 25.6
463 96.5
464 69.6
465 21.9
466 37.8
467 20.1
468 57.1
469 41.3
470 10.5
471 16.3
472 45.0
473 55.4
474 58.2
475 81.0
476 27.1
477 31.0
478 67.1
479 22.9
480 58.9
481 81.5
482 20.4
483 31.0
484 68.1
485 160.7
486 37.9
487 56.7
488 117.9
489 52.6
490 50.9
491 72.9
492 69.7
493 65.9
494 24.9
495 26.2
496 67.5
497 148.6
498 91.0
499 73.2
500 124.3
501 47.7
502 68.4
503 77.2
504 88.0
505 27.6
506 16.5
507 30.8
508 3.1
509 72.2
510 17.5
511 24.4
512 43.5
513 83.6
514 31.4
515 66.0
516 23.2
517 54.0
518 20.2
519 38.9
520 2.0
521 87.2
522 81.5
523 43.8
524 39.8
525 43.2
526 35.7
527 19.5
528 32.7
529 52.8
530 33.4
531 53.6
532 4.7
533 74.5
534 83.9
535 55.1
536 55.0
537 98.8
538 46.4
539 30.9
540 34.7
541 16.5
542 85.4
543 21.0
544 19.2
545 117.0
546 121.4
547 97.9
548 104.1
549 67.5
550 151.0
551 19.7
552 38.6
553 23.1
554 76.1
555 39.9
556 23.4
557 152.4
558 229.3
559 107.9
560 56.4
561 85.8
562 97.6
563 27.5
564 62.1
565 32.1
566 42.1
567 28.6
568 4.0
569 44.7
570 165.4
571 57.4
572 104.7
573 55.4
574 70.2
575 12.2
576 35.9
577 33.5
578 38.3
579 24.5
580 6.7
581 69.9
582 150.6
583 47.2
584 107.3
585 35.9
586 65.4
587 29.1
588 37.3
589 50.1
590 57.5
591 40.3
592 5.7
593 75.2
594 96.3
595 64.1
596 73.5
597 18.3
598 90.5
599 45.5
600 42.8

600
dev-0/in.tsv Normal file
View File

@ -0,0 +1,600 @@
249200490 MUSZYNA dev 2011 1
249200490 MUSZYNA dev 2011 2
249200490 MUSZYNA dev 2011 3
249200490 MUSZYNA dev 2011 4
249200490 MUSZYNA dev 2011 5
249200490 MUSZYNA dev 2011 6
249200490 MUSZYNA dev 2011 7
249200490 MUSZYNA dev 2011 8
249200490 MUSZYNA dev 2011 9
249200490 MUSZYNA dev 2011 10
249200490 MUSZYNA dev 2011 11
249200490 MUSZYNA dev 2011 12
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 1
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 2
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 3
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 4
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 5
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 6
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 7
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 8
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 9
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 10
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 11
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 12
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 1
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 2
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 3
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 4
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 5
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 6
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 7
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 8
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 9
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 10
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 11
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 12
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 1
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 2
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 3
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 4
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 5
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 6
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 7
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 8
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 9
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 10
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 11
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 12
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 1
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 2
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 3
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 4
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 5
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 6
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 7
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 8
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 9
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 10
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 11
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 12
249200490 MUSZYNA dev 2012 1
249200490 MUSZYNA dev 2012 2
249200490 MUSZYNA dev 2012 3
249200490 MUSZYNA dev 2012 4
249200490 MUSZYNA dev 2012 5
249200490 MUSZYNA dev 2012 6
249200490 MUSZYNA dev 2012 7
249200490 MUSZYNA dev 2012 8
249200490 MUSZYNA dev 2012 9
249200490 MUSZYNA dev 2012 10
249200490 MUSZYNA dev 2012 11
249200490 MUSZYNA dev 2012 12
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 1
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 2
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 3
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 4
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 5
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 6
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 7
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 8
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 9
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 10
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 11
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 12
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 1
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 2
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 3
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 4
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 5
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 6
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 7
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 8
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 9
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 10
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 11
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 12
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 1
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 2
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 3
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 4
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 5
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 6
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 7
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 8
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 9
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 10
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 11
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 12
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 1
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 2
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 3
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 4
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 5
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 6
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 7
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 8
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 9
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 10
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 11
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 12
249200490 MUSZYNA dev 2013 1
249200490 MUSZYNA dev 2013 2
249200490 MUSZYNA dev 2013 3
249200490 MUSZYNA dev 2013 4
249200490 MUSZYNA dev 2013 5
249200490 MUSZYNA dev 2013 6
249200490 MUSZYNA dev 2013 7
249200490 MUSZYNA dev 2013 8
249200490 MUSZYNA dev 2013 9
249200490 MUSZYNA dev 2013 10
249200490 MUSZYNA dev 2013 11
249200490 MUSZYNA dev 2013 12
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 1
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 2
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 3
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 4
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 5
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 6
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 7
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 8
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 9
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 10
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 11
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 12
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 1
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 2
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 3
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 4
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 5
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 6
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 7
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 8
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 9
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 10
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 11
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 12
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 1
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 2
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 3
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 4
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 5
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 6
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 7
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 8
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 9
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 10
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 11
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 12
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 1
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 2
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 3
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 4
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 5
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 6
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 7
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 8
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 9
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 10
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 11
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 12
249200490 MUSZYNA dev 2014 1
249200490 MUSZYNA dev 2014 2
249200490 MUSZYNA dev 2014 3
249200490 MUSZYNA dev 2014 4
249200490 MUSZYNA dev 2014 5
249200490 MUSZYNA dev 2014 6
249200490 MUSZYNA dev 2014 7
249200490 MUSZYNA dev 2014 8
249200490 MUSZYNA dev 2014 9
249200490 MUSZYNA dev 2014 10
249200490 MUSZYNA dev 2014 11
249200490 MUSZYNA dev 2014 12
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 1
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 2
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 3
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 4
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 5
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 6
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 7
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 8
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 9
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 10
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 11
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 12
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 1
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 2
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 3
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 4
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 5
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 6
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 7
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 8
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 9
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 10
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 11
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 12
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 1
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 2
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 3
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 4
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 5
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 6
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 7
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 8
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 9
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 10
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 11
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 12
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 1
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 2
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 3
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 4
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 5
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 6
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 7
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 8
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 9
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 10
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 11
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 12
249200490 MUSZYNA dev 2015 1
249200490 MUSZYNA dev 2015 2
249200490 MUSZYNA dev 2015 3
249200490 MUSZYNA dev 2015 4
249200490 MUSZYNA dev 2015 5
249200490 MUSZYNA dev 2015 6
249200490 MUSZYNA dev 2015 7
249200490 MUSZYNA dev 2015 8
249200490 MUSZYNA dev 2015 9
249200490 MUSZYNA dev 2015 10
249200490 MUSZYNA dev 2015 11
249200490 MUSZYNA dev 2015 12
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 1
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 2
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 3
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 4
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 5
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 6
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 7
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 8
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 9
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 10
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 11
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 12
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 1
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 2
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 3
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 4
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 5
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 6
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 7
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 8
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 9
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 10
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 11
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 12
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 1
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 2
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 3
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 4
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 5
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 6
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 7
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 8
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 9
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 10
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 11
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 12
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 1
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 2
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 3
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 4
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 5
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 6
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 7
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 8
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 9
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 10
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 11
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 12
249200490 MUSZYNA dev 2016 1
249200490 MUSZYNA dev 2016 2
249200490 MUSZYNA dev 2016 3
249200490 MUSZYNA dev 2016 4
249200490 MUSZYNA dev 2016 5
249200490 MUSZYNA dev 2016 6
249200490 MUSZYNA dev 2016 7
249200490 MUSZYNA dev 2016 8
249200490 MUSZYNA dev 2016 9
249200490 MUSZYNA dev 2016 10
249200490 MUSZYNA dev 2016 11
249200490 MUSZYNA dev 2016 12
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 1
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 2
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 3
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 4
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 5
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 6
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 7
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 8
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 9
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 10
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 11
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 12
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 1
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 2
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 3
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 4
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 5
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 6
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 7
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 8
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 9
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 10
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 11
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 12
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 1
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 2
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 3
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 4
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 5
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 6
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 7
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 8
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 9
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 10
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 11
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 12
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 1
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 2
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 3
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 4
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 5
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 6
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 7
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 8
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 9
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 10
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 11
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 12
249200490 MUSZYNA dev 2017 1
249200490 MUSZYNA dev 2017 2
249200490 MUSZYNA dev 2017 3
249200490 MUSZYNA dev 2017 4
249200490 MUSZYNA dev 2017 5
249200490 MUSZYNA dev 2017 6
249200490 MUSZYNA dev 2017 7
249200490 MUSZYNA dev 2017 8
249200490 MUSZYNA dev 2017 9
249200490 MUSZYNA dev 2017 10
249200490 MUSZYNA dev 2017 11
249200490 MUSZYNA dev 2017 12
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 1
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 2
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 3
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 4
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 5
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 6
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 7
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 8
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 9
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 10
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 11
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 12
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2017 1
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2017 2
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2017 3
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2017 4
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2017 5
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2017 6
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2017 7
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2017 8
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2017 9
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2017 10
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2017 11
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2017 12
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2017 1
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2017 2
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2017 3
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2017 4
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2017 5
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2017 6
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2017 7
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2017 8
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2017 9
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2017 10
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2017 11
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2017 12
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2017 1
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2017 2
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2017 3
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2017 4
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2017 5
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2017 6
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2017 7
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2017 8
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2017 9
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2017 10
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2017 11
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2017 12
249200490 MUSZYNA dev 2018 1
249200490 MUSZYNA dev 2018 2
249200490 MUSZYNA dev 2018 3
249200490 MUSZYNA dev 2018 4
249200490 MUSZYNA dev 2018 5
249200490 MUSZYNA dev 2018 6
249200490 MUSZYNA dev 2018 7
249200490 MUSZYNA dev 2018 8
249200490 MUSZYNA dev 2018 9
249200490 MUSZYNA dev 2018 10
249200490 MUSZYNA dev 2018 11
249200490 MUSZYNA dev 2018 12
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2018 1
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2018 2
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2018 3
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2018 4
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2018 5
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2018 6
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2018 7
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2018 8
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2018 9
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2018 10
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2018 11
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2018 12
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2018 1
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2018 2
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2018 3
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2018 4
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2018 5
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2018 6
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2018 7
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2018 8
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2018 9
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2018 10
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2018 11
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2018 12
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2018 1
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2018 2
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2018 3
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2018 4
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2018 5
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2018 6
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2018 7
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2018 8
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2018 9
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2018 10
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2018 11
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2018 12
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2018 1
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2018 2
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2018 3
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2018 4
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2018 5
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2018 6
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2018 7
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2018 8
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2018 9
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2018 10
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2018 11
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2018 12
249200490 MUSZYNA dev 2019 1
249200490 MUSZYNA dev 2019 2
249200490 MUSZYNA dev 2019 3
249200490 MUSZYNA dev 2019 4
249200490 MUSZYNA dev 2019 5
249200490 MUSZYNA dev 2019 6
249200490 MUSZYNA dev 2019 7
249200490 MUSZYNA dev 2019 8
249200490 MUSZYNA dev 2019 9
249200490 MUSZYNA dev 2019 10
249200490 MUSZYNA dev 2019 11
249200490 MUSZYNA dev 2019 12
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2019 1
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2019 2
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2019 3
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2019 4
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2019 5
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2019 6
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2019 7
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2019 8
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2019 9
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2019 10
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2019 11
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2019 12
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2019 1
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2019 2
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2019 3
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2019 4
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2019 5
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2019 6
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2019 7
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2019 8
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2019 9
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2019 10
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2019 11
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2019 12
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2019 1
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2019 2
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2019 3
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2019 4
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2019 5
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2019 6
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2019 7
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2019 8
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2019 9
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2019 10
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2019 11
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2019 12
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2019 1
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2019 2
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2019 3
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2019 4
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2019 5
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2019 6
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2019 7
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2019 8
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2019 9
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2019 10
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2019 11
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2019 12
249200490 MUSZYNA dev 2020 1
249200490 MUSZYNA dev 2020 2
249200490 MUSZYNA dev 2020 3
249200490 MUSZYNA dev 2020 4
249200490 MUSZYNA dev 2020 5
249200490 MUSZYNA dev 2020 6
249200490 MUSZYNA dev 2020 7
249200490 MUSZYNA dev 2020 8
249200490 MUSZYNA dev 2020 9
249200490 MUSZYNA dev 2020 10
249200490 MUSZYNA dev 2020 11
249200490 MUSZYNA dev 2020 12
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2020 1
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2020 2
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2020 3
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2020 4
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2020 5
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2020 6
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2020 7
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2020 8
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2020 9
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2020 10
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2020 11
249220150 SOLINA-JAWOR dev 2020 12
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2020 1
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2020 2
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2020 3
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2020 4
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2020 5
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2020 6
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2020 7
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2020 8
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2020 9
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2020 10
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2020 11
253170210 CHRZĄSTOWO dev 2020 12
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2020 1
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2020 2
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2020 3
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2020 4
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2020 5
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2020 6
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2020 7
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2020 8
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2020 9
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2020 10
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2020 11
253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2020 12
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2020 1
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2020 2
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2020 3
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2020 4
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2020 5
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2020 6
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2020 7
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2020 8
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2020 9
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2020 10
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2020 11
254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2020 12
1 249200490 MUSZYNA dev 2011 1
2 249200490 MUSZYNA dev 2011 2
3 249200490 MUSZYNA dev 2011 3
4 249200490 MUSZYNA dev 2011 4
5 249200490 MUSZYNA dev 2011 5
6 249200490 MUSZYNA dev 2011 6
7 249200490 MUSZYNA dev 2011 7
8 249200490 MUSZYNA dev 2011 8
9 249200490 MUSZYNA dev 2011 9
10 249200490 MUSZYNA dev 2011 10
11 249200490 MUSZYNA dev 2011 11
12 249200490 MUSZYNA dev 2011 12
13 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 1
14 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 2
15 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 3
16 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 4
17 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 5
18 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 6
19 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 7
20 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 8
21 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 9
22 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 10
23 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 11
24 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2011 12
25 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 1
26 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 2
27 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 3
28 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 4
29 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 5
30 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 6
31 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 7
32 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 8
33 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 9
34 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 10
35 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 11
36 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2011 12
37 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 1
38 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 2
39 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 3
40 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 4
41 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 5
42 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 6
43 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 7
44 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 8
45 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 9
46 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 10
47 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 11
48 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2011 12
49 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 1
50 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 2
51 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 3
52 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 4
53 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 5
54 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 6
55 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 7
56 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 8
57 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 9
58 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 10
59 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 11
60 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2011 12
61 249200490 MUSZYNA dev 2012 1
62 249200490 MUSZYNA dev 2012 2
63 249200490 MUSZYNA dev 2012 3
64 249200490 MUSZYNA dev 2012 4
65 249200490 MUSZYNA dev 2012 5
66 249200490 MUSZYNA dev 2012 6
67 249200490 MUSZYNA dev 2012 7
68 249200490 MUSZYNA dev 2012 8
69 249200490 MUSZYNA dev 2012 9
70 249200490 MUSZYNA dev 2012 10
71 249200490 MUSZYNA dev 2012 11
72 249200490 MUSZYNA dev 2012 12
73 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 1
74 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 2
75 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 3
76 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 4
77 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 5
78 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 6
79 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 7
80 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 8
81 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 9
82 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 10
83 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 11
84 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2012 12
85 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 1
86 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 2
87 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 3
88 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 4
89 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 5
90 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 6
91 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 7
92 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 8
93 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 9
94 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 10
95 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 11
96 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2012 12
97 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 1
98 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 2
99 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 3
100 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 4
101 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 5
102 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 6
103 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 7
104 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 8
105 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 9
106 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 10
107 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 11
108 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2012 12
109 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 1
110 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 2
111 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 3
112 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 4
113 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 5
114 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 6
115 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 7
116 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 8
117 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 9
118 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 10
119 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 11
120 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2012 12
121 249200490 MUSZYNA dev 2013 1
122 249200490 MUSZYNA dev 2013 2
123 249200490 MUSZYNA dev 2013 3
124 249200490 MUSZYNA dev 2013 4
125 249200490 MUSZYNA dev 2013 5
126 249200490 MUSZYNA dev 2013 6
127 249200490 MUSZYNA dev 2013 7
128 249200490 MUSZYNA dev 2013 8
129 249200490 MUSZYNA dev 2013 9
130 249200490 MUSZYNA dev 2013 10
131 249200490 MUSZYNA dev 2013 11
132 249200490 MUSZYNA dev 2013 12
133 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 1
134 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 2
135 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 3
136 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 4
137 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 5
138 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 6
139 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 7
140 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 8
141 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 9
142 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 10
143 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 11
144 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2013 12
145 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 1
146 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 2
147 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 3
148 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 4
149 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 5
150 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 6
151 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 7
152 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 8
153 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 9
154 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 10
155 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 11
156 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2013 12
157 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 1
158 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 2
159 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 3
160 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 4
161 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 5
162 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 6
163 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 7
164 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 8
165 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 9
166 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 10
167 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 11
168 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2013 12
169 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 1
170 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 2
171 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 3
172 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 4
173 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 5
174 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 6
175 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 7
176 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 8
177 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 9
178 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 10
179 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 11
180 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2013 12
181 249200490 MUSZYNA dev 2014 1
182 249200490 MUSZYNA dev 2014 2
183 249200490 MUSZYNA dev 2014 3
184 249200490 MUSZYNA dev 2014 4
185 249200490 MUSZYNA dev 2014 5
186 249200490 MUSZYNA dev 2014 6
187 249200490 MUSZYNA dev 2014 7
188 249200490 MUSZYNA dev 2014 8
189 249200490 MUSZYNA dev 2014 9
190 249200490 MUSZYNA dev 2014 10
191 249200490 MUSZYNA dev 2014 11
192 249200490 MUSZYNA dev 2014 12
193 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 1
194 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 2
195 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 3
196 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 4
197 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 5
198 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 6
199 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 7
200 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 8
201 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 9
202 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 10
203 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 11
204 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2014 12
205 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 1
206 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 2
207 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 3
208 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 4
209 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 5
210 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 6
211 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 7
212 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 8
213 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 9
214 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 10
215 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 11
216 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2014 12
217 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 1
218 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 2
219 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 3
220 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 4
221 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 5
222 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 6
223 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 7
224 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 8
225 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 9
226 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 10
227 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 11
228 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2014 12
229 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 1
230 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 2
231 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 3
232 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 4
233 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 5
234 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 6
235 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 7
236 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 8
237 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 9
238 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 10
239 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 11
240 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2014 12
241 249200490 MUSZYNA dev 2015 1
242 249200490 MUSZYNA dev 2015 2
243 249200490 MUSZYNA dev 2015 3
244 249200490 MUSZYNA dev 2015 4
245 249200490 MUSZYNA dev 2015 5
246 249200490 MUSZYNA dev 2015 6
247 249200490 MUSZYNA dev 2015 7
248 249200490 MUSZYNA dev 2015 8
249 249200490 MUSZYNA dev 2015 9
250 249200490 MUSZYNA dev 2015 10
251 249200490 MUSZYNA dev 2015 11
252 249200490 MUSZYNA dev 2015 12
253 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 1
254 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 2
255 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 3
256 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 4
257 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 5
258 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 6
259 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 7
260 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 8
261 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 9
262 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 10
263 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 11
264 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2015 12
265 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 1
266 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 2
267 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 3
268 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 4
269 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 5
270 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 6
271 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 7
272 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 8
273 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 9
274 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 10
275 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 11
276 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2015 12
277 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 1
278 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 2
279 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 3
280 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 4
281 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 5
282 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 6
283 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 7
284 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 8
285 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 9
286 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 10
287 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 11
288 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2015 12
289 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 1
290 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 2
291 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 3
292 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 4
293 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 5
294 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 6
295 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 7
296 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 8
297 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 9
298 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 10
299 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 11
300 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2015 12
301 249200490 MUSZYNA dev 2016 1
302 249200490 MUSZYNA dev 2016 2
303 249200490 MUSZYNA dev 2016 3
304 249200490 MUSZYNA dev 2016 4
305 249200490 MUSZYNA dev 2016 5
306 249200490 MUSZYNA dev 2016 6
307 249200490 MUSZYNA dev 2016 7
308 249200490 MUSZYNA dev 2016 8
309 249200490 MUSZYNA dev 2016 9
310 249200490 MUSZYNA dev 2016 10
311 249200490 MUSZYNA dev 2016 11
312 249200490 MUSZYNA dev 2016 12
313 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 1
314 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 2
315 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 3
316 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 4
317 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 5
318 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 6
319 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 7
320 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 8
321 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 9
322 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 10
323 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 11
324 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2016 12
325 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 1
326 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 2
327 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 3
328 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 4
329 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 5
330 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 6
331 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 7
332 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 8
333 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 9
334 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 10
335 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 11
336 253170210 CHRZĄSTOWO dev 2016 12
337 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 1
338 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 2
339 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 3
340 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 4
341 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 5
342 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 6
343 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 7
344 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 8
345 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 9
346 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 10
347 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 11
348 253220070 BIEBRZA-PIEŃCZYKÓWEK dev 2016 12
349 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 1
350 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 2
351 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 3
352 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 4
353 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 5
354 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 6
355 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 7
356 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 8
357 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 9
358 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 10
359 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 11
360 254200080 LIDZBARK WARMIŃSKI dev 2016 12
361 249200490 MUSZYNA dev 2017 1
362 249200490 MUSZYNA dev 2017 2
363 249200490 MUSZYNA dev 2017 3
364 249200490 MUSZYNA dev 2017 4
365 249200490 MUSZYNA dev 2017 5
366 249200490 MUSZYNA dev 2017 6
367 249200490 MUSZYNA dev 2017 7
368 249200490 MUSZYNA dev 2017 8
369 249200490 MUSZYNA dev 2017 9
370 249200490 MUSZYNA dev 2017 10
371 249200490 MUSZYNA dev 2017 11
372 249200490 MUSZYNA dev 2017 12
373 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 1
374 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 2
375 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 3
376 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017 4
377 249220150 SOLINA-JAWOR dev 2017