ium/README.md

3 lines
77 B
Markdown
Raw Normal View History

2021-03-07 22:50:20 +01:00
# aitech-ium-public
Materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego