ium/IUM_12.Publikacja.ipynb

120 lines
4.9 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "honey-resistance",
"metadata": {},
"source": [
"## Przygotowanie publikacji naukowej"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "harmful-bachelor",
"metadata": {},
"source": [
"## Latex\n",
"\n",
"- LaTeX (wym. *Latech*) to system składu tekstu\n",
"- https://www.latex-project.org//\n",
"- Podejście [WYSIWYM](https://pl.wikipedia.org/wiki/WYSIWYM)(\"What you see is what you mean\") w przeciwieństwie do WYSIWIG (What you see is what you get).\n",
"- Piszemy tekst ze znacznikami, kompipujemy, dostajemy gotowy dokument, np. pdf\n",
"- Stosowany powszechnie do pisania publikacji naukowych na konferencje, do czasopism i książek\n",
"- Pozwala łatwo zmienić styl/szablon\n",
"- W założeniu, podczas pisania skupiamy się na treści i strukturze a LaTeX sam zatroszczy się o wygląd\n",
"- Przystępna dokumentacja: https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "pressing-european",
"metadata": {},
"source": [
"## Overleaf \n",
" - Overlaf to serwis/aplikacja webowa umożliwiająca edycję i kompilację dokumentów Latexa on-line, w przeglądarce\n",
" - https://www.overleaf.com/\n",
" - Działa od ręki, bez potrzeby konfiguracji, instalacji pakietów itp.\n",
" - podgląd gotowego dokumentu, automatyczna kompilacja\n",
" - edytor z uzupełnianiem składni\n",
" - intagracja z Git/GitHub"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "changed-president",
"metadata": {},
"source": [
"## Części artykułu naukowego\n",
"1. Abstract\n",
"2. Introduction\n",
"3. Related work\n",
"4. Method\n",
"5. Results\n",
"6. Conclusions/Discussion"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "challenging-student",
"metadata": {},
"source": [
"![Tajny język naukowców](https://i1.kwejk.pl/k/obrazki/2017/10/2b48483a6c4f274aa276732e41f856af.jpg)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "dangerous-headquarters",
"metadata": {},
"source": [
"## Jak napisać artykuł naukowy z dziedziny ML:\n",
"- http://www.isle.org/~langley/papers/craft.ml2k.pdf / https://icml.cc/Conferences/2002/craft.html\n",
"- https://www.researchgate.net/publication/337857231_How_to_Write_a_Machine_Learning_Paper_for_not_so_Dummies/comments\n",
"- https://towardsdatascience.com/writing-more-successful-machine-learning-research-papers-39863ca9ea90\n",
"- https://towardsdatascience.com/tips-for-reading-and-writing-an-ml-research-paper-a505863055cf\n",
"- https://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/struktura-artykulu-naukowego-uniwersalne-wytyczne-i-przydatne-wskazowki/"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "informational-writer",
"metadata": {},
"source": [
"### Zadanie\n",
"1. Wybierz konferencję naukową z dziedziny ML/AI/Computer Science\n",
"2. Używając szablonu Latex udostępnionego przez organizatorów konferencji, stwórz szkic artykułu naukowego opisującego wyniki eksperymentów ML, które przeprowadziłaś/eś w trakcie zajęć.\n",
"3. Napisz artykuł używając Overleaf. Udostępnij w [arkuszu z zapisami](https://uam.sharepoint.com/:x:/r/sites/2022SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Shared%20Documents/General/Zapisy%20zbiory%20danych.xlsx?d=wb3e003a2d1364e88871c4bf951f13e88&csf=1&web=1&e=cXzeeV) link udostępniający dokument ([jak stworzyć taki link](https://www.overleaf.com/learn/how-to/What_is_Link_Sharing%3F))\n",
"4. Artykuł musi zawierać co najmniej:\n",
" - 6 niepustych sekcji (abstract, introduction, related work, method, results, conclusions)\n",
" - jedną tabelkę (np. opisującą dane lub wyniki)\n",
" - jedną ilustrację (np. jakiś wykres, który tworzyli Państwo na zajęciach)\n",
" - 5 cytowań (można np. zacytować artykuły opisujące użytą metodę, zbiory danych, narzędzia. Zazwyczaj popularne biblioteki, datasety podają w README jak należy je cytować)\n",
" \n",
"\n",
"Zapewne w napisanym artykule nie opiszą państwo niczego nowatorskiego i wartego publikacji - tutaj udajemy, że zastosowaliśmy metodę po raz pierwszy, osiągnęliśmy nieosiągalne dotąd wyniki itp. Liczy się forma i struktura pracy. Można dodać komentarz wyjaśniający prawdziwy cel artykuły w sekcji/przypisie \"Disclaimer\", żeby nikt Państwa nie posądzał o pisanie nieprawdy.\n",
" "
]
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.7.3"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5
}