Zaktualizowano plan zajęć

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2022-03-06 23:08:17 +01:00
parent 82d2d1307e
commit 0e2b626d0a

View File

@ -12,7 +12,7 @@
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 0. <i>Informacje organizacyjne</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2022)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
@ -97,15 +97,16 @@
"3. Ciągła Integracja - Jenkins\n",
"4. Konteneryzacja - Docker\n",
"5. Biblioteki ML\n",
"6. Przygotowanie eksperymentu ML\n",
"7. Jenkins pipeline\n",
"8. Kontrola eksperymentów - Sacred\n",
"9. Kontrola eksperymentów - MLFlow\n",
"6. Jenkins pipeline\n",
"7. Kontrola eksperymentów - Sacred\n",
"8. Kontrola eksperymentów - MLFlow\n",
"9. Środowiska wirtualne\n",
"10. Kontrola eksperymentów - DVC\n",
"11. Wizualizacja\n",
"12. Finalizacja projektu\n",
"13. Finalizacja projektu\n",
"14. Podsumowanie"
"11. Github Actions i CML\n",
"12. Zarządzanie Jenkins\n",
"13. Integracja\n",
"14. Przegląd technologii\n",
"15. Przegląd technologii, cz. 2"
]
},
{