This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2022-05-23 10:00:02 +02:00
parent b5daf596ba
commit 107dc3301a

View File

@ -992,7 +992,7 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "91da7848",
"id": "d6319297",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
@ -1029,7 +1029,7 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "19b76570",
"id": "aa308597",
"metadata": {},
"source": [
"Obsługiwane typy zdalnych lokalizacji (remotes): https://dvc.org/doc/command-reference/remote/add#supported-storage-types\n",
@ -1611,7 +1611,7 @@
"## Zadania [15pkt]\n",
"1. Zainicjalizuj repozytorium DVC wewnątrz Twojego repozytorium z projektem [1pkt]\n",
"2. Dodaj plik(i) z danymi w Twoim projekcie do DVC [1pkt]\n",
"3. Skonfiguruj remote (dane do konfiguracji będą podane niebawem) [1pkt]\n",
"3. Skonfiguruj remote (dane do konfiguracji podane poniżej) [1pkt]\n",
"4. Stwórz/zdefiniuj i dodaj do repozytorium plik `dvc.yaml` opisujący kroki wykonywane w Twoim projekcie. Wydziel przynajmniej 2 kroki (np. przygotowanie danych/trenowanie) powiązane ze sobą za pomocą zależności (skorzystaj z \n",
"materiałów \"Getting started\", link powyżej) [6pkt]\n",
"5. Stwórz projekt na Jenkinsie (`s1233456-dvc`), w którym sklonujesz repozytorium, ściągniesz pliki dvc (za pomocą `dvc pull`) i uruchomisz pipeline (za pomocą `dvc reproduce`) [6pkt]"