Zmieniono adresu http na https

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-03-24 11:54:48 +01:00
parent 96b7518fbe
commit 434f6b6c2a

View File

@ -73,7 +73,7 @@
" - **Job, aka. Pipleine (Projekt)** - podstawowa jednostka organizacji pracy wykonywanej przez Jenkinsa. \n",
" - Posiada swoją konfigurację, która określa jakie polecenia będą wykonywane w jego ramach. \n",
" - Jeden pipeline może być wykonany wiele razy, za każdym razem tworząc nowe *Zadanie* (*Build*). \n",
" Przykładowy pipeline: http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/\n",
" Przykładowy pipeline: https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/\n",
"<img src=\"IUM_03/pipeline.jpg\"/>\n"
]
},
@ -86,10 +86,10 @@
" - Unstable <img style=\"height: 30px;\" src=\"IUM_03/yellow.png\"/>\n",
" - Aborted <img style=\"height: 30px;\" src=\"IUM_03/aborted.png\"/>\n",
" - Failed <img style=\"height: 30px;\" src=\"IUM_03/red.png\"/>\n",
" Np: http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/2/\n",
" Np: https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/2/\n",
" - Śledzenie wyników działania buildu jak i debugowanie ewentualnych problemów ułatwiają:\n",
" - Wyjście z konsoli [(Console Output)](http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/10/console) - tutaj widać logi wypisywane zarówno przez polecenia/funkcje Jenkinsowe jak i standardowe wyjście / wyjście błędów wykonywanych poleceń systemowych\n",
" - Workspace - to katalog roboczy, w którym uruchamiane są polecenia. Tutaj zostaje sklonowane repozytorium (jeśli je klonujemy), tu wywoływane będę polecenia systemowe. Można je przeglądać z poziomu przeglądarki, np. [tutaj](http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world-scripted/1/execution/node/3/ws/)\n",
" - Wyjście z konsoli [(Console Output)](https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/10/console) - tutaj widać logi wypisywane zarówno przez polecenia/funkcje Jenkinsowe jak i standardowe wyjście / wyjście błędów wykonywanych poleceń systemowych\n",
" - Workspace - to katalog roboczy, w którym uruchamiane są polecenia. Tutaj zostaje sklonowane repozytorium (jeśli je klonujemy), tu wywoływane będę polecenia systemowe. Można je przeglądać z poziomu przeglądarki, np. [tutaj](https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world-scripted/1/execution/node/3/ws/)\n",
" - Każdy uruchomiony build można zatrzymać (abort) co powoduje zaprzestanie jego wykonywania\n",
" - Build zakończony można usunąć (np. jeśli przez przypadek wypisaliśmy na konsolę nasze hasło)"
]
@ -117,7 +117,7 @@
"source": [
"## Dokumentacja\n",
"- https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/\n",
"- \"Pipeline syntax\" na stronie każdego projektu, np: http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/pipeline-syntax/\n",
"- \"Pipeline syntax\" na stronie każdego projektu, np: https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/pipeline-syntax/\n",
"- Znaki zapytania <img style=\"height: 16px;\" src=\"IUM_03/help.png\"/> (W konfiguracji joba oraz w \"Pipeline Syntax\")"
]
},
@ -148,7 +148,7 @@
"metadata": {},
"source": [
"#### 1. Zaloguj się\n",
" - zaloguj się na http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080 za pomocą konta wydziałowego (jak w laboratoriach WMI)"
" - zaloguj się na https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080 za pomocą konta wydziałowego (jak w laboratoriach WMI)"
]
},
{
@ -177,7 +177,7 @@
"\n",
" - Pierwszy z nich daje większe możliwości, drugi jest łatwiejszy, lepiej udokumentowany, ale ma mniejszą siłę ekpresji.\n",
"\n",
" - Fragmenty kodu można również generować przy pomocy kreatora, dostępnego pod linkiem [Pipeline syntax](http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/pipeline-syntax/) na stronie każdego projektu. Jest to bardzo przydatna funkcjonalność, nie tylko dla początkujących użytkowników\n",
" - Fragmenty kodu można również generować przy pomocy kreatora, dostępnego pod linkiem [Pipeline syntax](https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/pipeline-syntax/) na stronie każdego projektu. Jest to bardzo przydatna funkcjonalność, nie tylko dla początkujących użytkowników\n",
"\n",
" - Jenkinsfile może być wprowadzony bezpośrednio z poziomu przeglądarki, albo pobrany z repozytorium.\n",
"\n",
@ -191,7 +191,7 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Przykładowy declarative Pipeline (http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/):\n",
"Przykładowy declarative Pipeline (https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world/):\n",
"\n",
"```groovy\n",
"pipeline {\n",
@ -230,7 +230,7 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Przykładowy scripted Pipeline (http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world-scripted/):\n",
"Przykładowy scripted Pipeline (https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world-scripted/):\n",
"\n",
"```groovy\n",
"node {\n",
@ -313,12 +313,12 @@
"export KAGGLE_USERNAME=datadinosaur\n",
"export KAGGLE_KEY=xxxxxxxxxxxxxx\n",
" ```\n",
" - Jenkins natomiast umożliwia utworzenie parametru typu password, którego wartość nie jest nigdzie zapisywana (wartości pozostałych parametrów są zapisywane w zakładce \"Parameters\" każdego build-a, np. [tutaj](http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world-scripted/1/parameters/)\n",
" - Jenkins natomiast umożliwia utworzenie parametru typu password, którego wartość nie jest nigdzie zapisywana (wartości pozostałych parametrów są zapisywane w zakładce \"Parameters\" każdego build-a, np. [tutaj](https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/hello-world-scripted/1/parameters/)\n",
" - konstukcja `withEnv` w Jenkinsfile, pozwala wywołać wszystkie otoczone nią polecenia z wyeksportowanymi wartościami zmiennych systemowych. Pozwala to np. przekazać wartości parametrów zadania Jenkinsowego do shella (poleceń wywoływanych z `sh`). \n",
" - ten sam rezultat co przy wykorzystaniu `withEnv` można by osiągnąć wywołując: `sh \"KAGGLE_USERNAME=${params.KAGGLE_USERNAME} KAGGLE_KEY=${params.KAGGLE_KEY} kaggle datasets list`, ale ten pierwszy wydahe się bardziej elegancki\n",
" - Poniżej przykładowy projekt, który pokazuje jak wywołać Kaggle CLI używając hasła podanego w parametrach zadania:\n",
" \n",
"http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/kaggle-CLI-example/\n",
"https://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:8080/job/kaggle-CLI-example/\n",
"```groovy\n",
"node {\n",
" stage('Preparation') { \n",