Rozszerzono opis

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-06-04 16:11:54 +02:00
parent e375d93a31
commit 476d73c838

View File

@ -1335,7 +1335,8 @@
"1. Zainicjalizuj repozytorium DVC wewnątrz Twojego repozytorium z projektem [1pkt]\n",
"2. Dodaj plik(i) z danymi w Twoim projekcie do DVC [1pkt]\n",
"3. Skonfiguruj remote (dane do konfiguracji będą podane niebawem) [1pkt]\n",
"4. Stwórz/zdefiniuj i dodaj do repozytorium plik `dvc.yaml` opisujący kroki wykonywane w Twoim projekcie. Wydziel przynajmniej 2 kroki (np. przygotowanie danych/trenowanie) powiązane ze sobą za pomocą zależności (skorzystaj z materiałów \"Getting started\", link powyżej) [6pkt]\n",
"4. Stwórz/zdefiniuj i dodaj do repozytorium plik `dvc.yaml` opisujący kroki wykonywane w Twoim projekcie. Wydziel przynajmniej 2 kroki (np. przygotowanie danych/trenowanie) powiązane ze sobą za pomocą zależności (skorzystaj z \n",
"materiałów \"Getting started\", link powyżej) [6pkt]\n",
"5. Stwórz projekt na Jenkinsie (`s1233456-dvc`), w którym sklonujesz repozytorium, ściągniesz pliki dvc (za pomocą `dvc pull`) i uruchomisz pipeline (za pomocą `dvc reproduce`) [6pkt]"
]
},
@ -1344,15 +1345,10 @@
"id": "2f5a8590",
"metadata": {},
"source": [
"## SSH remote"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "7ad575c8",
"metadata": {},
"source": [
"### Lokalnie:"
"## SSH remote\n",
"Jednym z remote obsługiwanych przez DVC jest SFTP/SSH.\n",
"W celu jego wykorzystania na serwerze tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl utworzony został użytkownik `ium-sftp` i skonfigurowany serwer SFTP.\n",
"Został też dla niego wygenerowany klucz ssh, który został dodany jako \"Jenkins credential\" (patrz opis konfiguracji na Jenkins poniżej)"
]
},
{
@ -1360,6 +1356,7 @@
"id": "82a61107",
"metadata": {},
"source": [
"### Lokalnie\n",
"Będziemy potrzebować zależności :\n",
" \n",
" `conda install dvc-ssh` \n",