pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Aktualizacja IUM_07

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-04-26 14:18:36 +02:00
parent 8928bd299d
commit 6e4072d04e
1 changed files with 112 additions and 24 deletions

View File

@ -779,7 +779,7 @@
" return \"{0} {1}!\".format(greeting, recipient)\n",
"\n",
"@ex.main\n",
"def my_main(recipient, greeting):\n",
"def my_main():\n",
" print(prepare_message()) ## Nie musimy przekazywać wartości\n",
" \n",
"ex.run()"
@ -828,7 +828,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### File storage observer\n",
"- zapisuje informacje o eksperymencie w lokalnych plikach \n",
@ -838,7 +842,11 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"# %load IUM_07/file_observer.py\n",
@ -866,7 +874,11 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 159,
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -885,7 +897,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### Zobaczmy jakie informacje zostały zapisane"
]
@ -893,7 +909,11 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 160,
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -913,7 +933,11 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 164,
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -934,7 +958,11 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 162,
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"data": {
@ -959,7 +987,11 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 165,
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -979,7 +1011,11 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"# %load my_runs/2/run.json\n",
@ -1058,7 +1094,11 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 170,
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -1077,7 +1117,11 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"## Źródła zostały zapisane\n",
@ -1105,7 +1149,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Dodawanie własnych informacji\n"
]
@ -1113,7 +1161,11 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 183,
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
@ -1164,7 +1216,11 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 185,
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -1182,7 +1238,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### Artefakty\n",
"\n",
@ -1195,7 +1255,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
" ## Obserwator mongo\n",
" - Żeby skorzystać z obserwatora Mongo, musimy mieć dostęp do bazy Mongo.\n",
@ -1207,7 +1271,11 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 134,
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@ -1224,7 +1292,11 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 155,
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
@ -1279,7 +1351,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"- Informacje o eksperymencie można obejrzeć na Omniboard: http://127.0.0.1:9000/sacred\n",
"- Instancja na Jenkinsie: http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:9000/sacred\n",
@ -1288,7 +1364,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Metryki\n",
"\n",
@ -1301,7 +1381,11 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 192,
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
@ -1378,7 +1462,11 @@
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### Wartości metryk możemy na żywo śledzić w Omniboard\n",
"<img src=\"IUM_07/metrics.png\" width=\"75%\"/>"
@ -1392,7 +1480,7 @@
}
},
"source": [
"## Zadanie [15 pkt]\n",
"## Zadanie [15 pkt] (do 9 V 2021)\n",
"1. \"Owiń\" wywołanie swojego eksperymentu za pomocą Sacred, w ten sposób, żeby zapisane zostały [10pkt]:\n",
" - parametry, z którymi wywołany był trening\n",
" - powstały plik z modelem (jako artefakt)\n",