pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Lab 6 - fix

This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-04-10 08:10:35 +02:00
parent eb87f0f59f
commit 768add0ecc
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -36,9 +36,9 @@
},
"source": [
"## Multibranch pipeline\n",
" - Multibranch Pipeline to rodzaj projektu na Jenkinsie, który automatycznie obsługuje wiele gałęzi (branch) w repozytorium\n",
" - Multibranch Pipeline to rodzaj projektu na Jenkinsie, który automatycznie obsługuje wiele gałęzi (*branch*) w repozytorium\n",
" - W dominującym dziś sposobie utrzymywania i rozwoju kodu możemy wyróżnić:\n",
" - gałąź główną (master branch) - tutaj znajduje się aktualna, gotowa do wydania (opulbikowania/wdrożenia) wersja kodu\n",
" - gałąź główną (*master/main branch*) - tutaj znajduje się aktualna, gotowa do wydania (opulbikowania/wdrożenia) wersja kodu\n",
" - gałęzie typu develop/feature/release/hotfix itp. ([tutaj](https://kamiljozwiak.net/gitflow-czyli-jak-korzystac-z-gita-i-nie-zwariowac/) przystępne wyjaśnienie czym się różnią), na których rozwijamy nasz kod/wprowadzamy nowe funkcjonalności/przygotowujemy wersje gotowe do włączenia do gałęzi master, naprawiamy błędy.\n",
" - Gałęzi może być sporo i każdą z nich musimy przetestować, najlepiej automatycznie, przed zmergowaniem jej do gałęzi master\n",
" - Świetnie nadaje się do tego własnie Multibranch pipeline\n",