pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Dodanie dat do materiałów

This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-04-09 09:46:32 +02:00
parent 4a30b40aa2
commit a03d739fa4
16 changed files with 63 additions and 95 deletions

View File

@ -8,8 +8,8 @@
}
},
"source": [
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 0. <i>Informacje organizacyjne</i> [laboratoria]</h2> \n"
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"# Informacje organizacyjne "
]
},
{
@ -35,9 +35,10 @@
},
"source": [
"## Przedmiot\n",
"- Kod przedmiotu: 06-DIUMUI0\n",
"- Nazwa: Inżynieria Uczenia Maszynowego\n",
"- Sylabus: Sylabus-AITech-InzynieriaUczeniaMaszynowego.pdf"
"- *Kod przedmiotu*: 06-S4IN01-F01005\n",
"- *Nazwa*: Inżynieria Uczenia Maszynowego\n",
"- *Sylabus*: https://sylabus.amu.edu.pl/pl/document/8610785e-e63b-4a20-989c-cb8ed17f884b.pdf\n",
"- *Autorzy materiałów*: **Tomasz Ziętkiewicz**, Paweł Skórzewski"
]
},
{

View File

@ -8,8 +8,9 @@
}
},
"source": [
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 1. <i>Wprowadzenie</i> [laboratoria]</h2> "
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 13 marca 2024\n",
"# 1. Wprowadzenie"
]
},
{

View File

@ -2,14 +2,11 @@
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"metadata": {},
"source": [
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 2. <i>Dane</i> [laboratoria]</h2> "
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 13 marca 2024\n",
"# 2. Dane"
]
},
{

View File

@ -8,8 +8,9 @@
}
},
"source": [
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 3. <i>System ciągłej integracji na przykładzie Jenkins</i> [laboratoria]</h2> "
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 20 marca 2024\n",
"# 3. Systemy ciągłej integracji na przykładzie narzędzia Jenkins "
]
},
{

View File

@ -8,8 +8,9 @@
}
},
"source": [
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 4. <i>Konteneryzacja</i> [laboratoria]</h2> "
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 27 marca 2024\n",
"# 4. Konteneryzacja"
]
},
{

View File

@ -8,8 +8,9 @@
}
},
"source": [
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 5. <i>Biblioteki Deep Learning</i> [laboratoria]</h2> "
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 3 kwietnia 2024\n",
"# 5. Biblioteki do uczenia głębokiego"
]
},
{
@ -21,7 +22,7 @@
},
"source": [
"## Plan na dziś\n",
"Przegląd bibliotek DL:\n",
"Przegląd bibliotek DL (*deep learning*):\n",
"1. Tensorflow\n",
"2. Pytorch\n",
"3. Caffe \n",
@ -291,7 +292,7 @@
"Termin: 24 kwietnia 2024\n",
"\n",
"1. Wybierz jeden z frameworków ML (jeden z powyższych, ale może być też inny) i zaimplementuj w nim prostą sieć neuronową rozwiązującą wybrany problem (np regresji lub klasyfikacji) na wybranym na poprzednich zajęciach zbiorze. Możesz wzorować się (lub nawet skopiować) na jednym z tutotoriali do danego frameworka.\n",
" - wczytaj dane trenujące z pliku [2 pkt.]\n",
" - wczytaj dane trenujące [2 pkt.]\n",
" - wytrenuj na nich model [6 pkt.]\n",
" - zapisz model do pliku [2 pkt.]\n",
" - w osobnym skypcie, przy pomocy zapisanego wcześniej modelu, dokonaj predykcji na danych ze zbioru testującego [8 pkt.]\n",

View File

@ -8,14 +8,9 @@
}
},
"source": [
"## ![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 6. <i>Jenkins, część 2.</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2022)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 10 kwietnia 2024\n",
"# Jenkins, część 2"
]
},
{

View File

@ -8,14 +8,9 @@
}
},
"source": [
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 7. <i>Sacred</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2023)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 17 kwietnia 2024\n",
"# 7. Sacred"
]
},
{

View File

@ -8,14 +8,9 @@
}
},
"source": [
"## ![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 8. <i>MLFlow</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2023)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 24 kwietnia 2024\n",
"# 8. MLFlow"
]
},
{

View File

@ -9,14 +9,9 @@
}
},
"source": [
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 9. <i>Środowiska wirtualne</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2022)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 15 maja 2024\n",
"# 9. Środowiska wirtualne"
]
},
{

View File

@ -9,14 +9,9 @@
}
},
"source": [
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 10. <i>DVC</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2023)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 22 maja 2024\n",
"# 10. DVC"
]
},
{

View File

@ -9,14 +9,9 @@
}
},
"source": [
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 11. <i>Github actions</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2023)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 29 maja 2024\n",
"# 11. GitHub Actions"
]
},
{

View File

@ -5,14 +5,9 @@
"id": "805668ca",
"metadata": {},
"source": [
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 12. <i>Przegląd rynku pracy</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 5 czerwca 2024\n",
"# 12. Przegląd rynku pracy"
]
},
{

View File

@ -9,14 +9,9 @@
}
},
"source": [
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 12. <i>Przygotowanie publikacji naukowej</i> [laboratoria]</h2> \n",
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2021)</h3>\n",
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 5 czerwca 2024\n",
"# 13. Przygotowanie publikacji naukowej"
]
},
{

View File

@ -2,15 +2,19 @@
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "3c047009",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"id": "afe2a257",
"metadata": {},
"source": [
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 12 czerwca 2024\n",
"# 14. Kubernetes"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "31ca02ad",
"metadata": {},
"source": [
"# Kubernetes\n",
"\n",
"<img style=\"height: 150px;\" src=\"img/kubernetes_logo.png\"/>"
]
},

View File

@ -5,7 +5,9 @@
"id": "f7b2b9cc",
"metadata": {},
"source": [
"# Google Cloud Vertex AI"
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 19 czerwca 2024\n",
"# 15. Google Cloud Vertex AI"
]
},
{