Fixed MongoDB URL

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2022-05-08 23:00:54 +02:00
parent 2102e9f082
commit a7527539c5

View File

@ -1608,7 +1608,7 @@
" - kod źródłowy użyty do przeprowadzenia treningu\n",
" - wyniki (np. ostateczny loss albo wyniki ewaluacji)\n",
"2. Wykorzystaj 2 obserwatory [5pkt]: \n",
" - MongoObserver, skorzytaj nastęþującego URL: `mongodb://mongo_user:mongo_password_IUM_2021@localhost:27017` (będziesz mógł przeglądać wyniki na http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:9000/sacred)\n",
" - MongoObserver, skorzytaj nastęþującego URL: `mongodb://admin:IUM_2021@172.17.0.1:27017` (będziesz mógł przeglądać wyniki na http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:9000/sacred)\n",
" - FileObserver - zapisane pliki zarchiwizuj na Jenkinsie jako jego artefakty\n"
]
}