Dopisano punkty cząstkowe

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-06-14 11:44:01 +02:00
parent 29b23f3421
commit a900e25875
5 changed files with 15 additions and 19 deletions

View File

@ -116,7 +116,7 @@
"\n",
"W trakcie kolejnych zajęć będą Państwo poznawać różne techniki i narzędzia wspomagające proces rozwoju modeli uczenia maszynowgo.\n",
"\n",
"W wyniku realizacji zadań z poszczególnych zajęć powstaną części składowe potoku uczenia maszynowego (Machine Learning Pipeline), które na końcu zostaną zintegrowane w jedną całość.\n",
"W wyniku realizacji zadań z poszczególnych zajęć powstaną części składowe potoku uczenia maszynowego (Machine Learning Pipeline) z wykorzystaniem różnych, czasami komplementarnych a czasami alternatywnych technologii.\n",
"\n",
"\n",
" - Za wykonywanie na bieżąco zadań z poszczególnych zajęć będą przyznawane punkty.\n",
@ -126,8 +126,6 @@
" \n",
" - W przypadku braku wykonania zadań w terminie nie zostaną przyznane za nie punkty.\n",
" - W przypadku braku wystawienia przez prowadzącego punktów w terminie, uznaje się przyznanie za zadanie maksymalnej ilości punktów\n",
" - Za wykonanie zadań cząstkowych w terminie można zdobyć 50% całkowitej liczby punktów\n",
" - Za wykonanie finalnego projektu można zdobyć 50% całkowitej liczby punktów\n",
" - Punkty przysługujące za każde zadanie cząstkowe będą podane przy opisie zadania\n",
" \n",
" Przelicznik punktów na oceny:\n",
@ -171,7 +169,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.8.5"
"version": "3.9.1"
},
"toc": {
"base_numbering": 1,

View File

@ -232,7 +232,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.8.5"
"version": "3.9.1"
},
"toc": {
"base_numbering": 1,

View File

@ -1509,7 +1509,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.8.5"
"version": "3.9.1"
},
"toc": {
"base_numbering": 1,

View File

@ -1546,20 +1546,18 @@
"```Jenkinsfile\n",
"withCredentials(\n",
" [sshUserPrivateKey(credentialsId: '48ac7004-216e-4260-abba-1fe5db753e18', keyFileVariable: 'IUM_SFTP_KEY', passphraseVariable: '', usernameVariable: '')]) {\n",
" sh \"dvc init -f\"\n",
" sh \"dvc remote add -d ium_ssh_remote ssh://ium-sftp@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl/ium-sftp\"\n",
" sh \"dvc remote modify --local ium_ssh_remote keyfile $IUM_SFTP_KEY\"\n",
" sh \"dvc pull\"}\n",
" sh 'dvc remote add -d ium_ssh_remote ssh://ium-sftp@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl/ium-sftp'\n",
" sh 'dvc remote modify --local ium_ssh_remote keyfile $IUM_SFTP_KEY'\n",
" sh 'dvc pull'}\n",
"```\n",
"\n",
"Secret text tak:\n",
"\n",
"```Jenkinsfile\n",
" withCredentials([string(credentialsId: 'ium-sftp-password', variable: 'IUM_SFTP_PASS')]) {\n",
" sh \"dvc init -f\"\n",
" sh \"dvc remote add -d ium_ssh_remote ssh://ium-sftp@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl/ium-sftp\"\n",
" sh \"dvc remote modify --local ium_ssh_remote password $IUM_SFTP_KEY\"\n",
" sh \"dvc pull\"\n",
" sh 'dvc remote add -d ium_ssh_remote ssh://ium-sftp@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl/ium-sftp'\n",
" sh 'dvc remote modify --local ium_ssh_remote password $IUM_SFTP_KEY'\n",
" sh 'dvc pull'\n",
" }\n",
"```\n",
"\n",

View File

@ -442,12 +442,12 @@
"source": [
"## Zadania\n",
"1. Utwórz konto na Github (jeśli jeszcze nie masz)\n",
"2. Stwórz publiczne repozytorium. Link do niego wklej do kolumny \"Link Github\" w arkuszu [\"Zapisy na zbiory\"](https://teams.microsoft.com/l/file/F62B5988-A797-418D-B085-52E0AF8BD55E?tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fuam.sharepoint.com%2Fsites%2F2021SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FZapisy%20na%20zbiory.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fuam.sharepoint.com%2Fsites%2F2021SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11&serviceName=teams&threadId=19:d67b0dc2ee0849eba517a2aa8507df9c@thread.tacv2&groupId=8cd6b30e-edd9-48db-85ab-259fc11d0c5b)\n",
"2. Stwórz publiczne repozytorium. Link do niego wklej do kolumny \"Link Github\" w arkuszu [\"Zapisy na zbiory\"](https://teams.microsoft.com/l/file/F62B5988-A797-418D-B085-52E0AF8BD55E?tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fuam.sharepoint.com%2Fsites%2F2021SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FZapisy%20na%20zbiory.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fuam.sharepoint.com%2Fsites%2F2021SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11&serviceName=teams&threadId=19:d67b0dc2ee0849eba517a2aa8507df9c@thread.tacv2&groupId=8cd6b30e-edd9-48db-85ab-259fc11d0c5b) [1 pkt]\n",
"2. Stwórz prosty Github workflow wykorzystujący akcje CML, który:\n",
" - zrobi checkout Twojego repozytorium\n",
" - ściągnie pliki trenujące. Najlepiej byłoby to zrobić za pomocą DVC, ale tym razem uprośćmy zadanie ze względu na koplikacje, które mogą się pojawić przy konfiguracji uwierzytelniania. Pliki można po prostu dodać do repozytorium albo ściągnąć przez wget jeśli są publicznie dostępne\n",
" - dokona trenowania i ewaluacji\n",
" - wyniki opublikuje za pomocą `cml-send-github-check` i/lub `cml-send-comment`"
" - zrobi checkout Twojego repozytorium [2 pkt]\n",
" - ściągnie pliki trenujące. Najlepiej byłoby to zrobić za pomocą DVC, ale tym razem uprośćmy zadanie ze względu na koplikacje, które mogą się pojawić przy konfiguracji uwierzytelniania. Pliki można po prostu dodać do repozytorium albo ściągnąć przez wget jeśli są publicznie dostępne [2 pkt]\n",
" - dokona trenowania i ewaluacji [8 pkt]\n",
" - wyniki opublikuje za pomocą `cml-send-github-check` i/lub `cml-send-comment` [2 pkt]"
]
}
],