Dodano EvalAI do listy wyzwań

This commit is contained in:
Tomasz Zietkiewicz 2023-03-10 14:57:46 +01:00
parent 808ab908e7
commit bfe0b0004f

View File

@ -92,6 +92,7 @@
"source": [
"## Otwarte wyzwania (shared task / challenge)\n",
"- Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets\n",
"- EvalAI: https://eval.ai/\n",
"- Gonito: https://gonito.net/list-challenges - polski (+poznański +z UAM) Kaggle\n",
"- Semeval: https://semeval.github.io/ - zadania z semantyki\n",
"- Poleval: http://poleval.pl/ - przetwarzanie języka polskiego\n",