Dodano informacje dotyczące rozliczania nieobecności

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-03-15 13:36:10 +01:00
parent 3e7f9a95d4
commit c2dfae5821

View File

@ -139,7 +139,12 @@
"| dobry (db; 4,0)\t | >= 70% |\n",
"| dostateczny plus (+dst; 3,5)| >= 60% |\n",
"| dostateczny (dst; 3,0) | >= 50% |\n",
"| niedostateczny (ndst; 2,0) | < 50% |"
"| niedostateczny (ndst; 2,0) | < 50% |\n",
"\n",
"### Obecność\n",
"- Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, z wyjątkiem zajęć nr 12 i 13, które mają charakter konsultacyjny\n",
"- Dopuszcza się 3 nieusprawiedliwione nieobecności\n",
"- Każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny o 0,5"
]
}
],