Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
Paweł Skórzewski
a03d739fa4 Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
Paweł Skórzewski
dbd04404f1 Lab 4 2024-03-27 08:15:55 +01:00
b079dbb978 Poprawki 2023-04-20 12:13:19 +02:00
76adf25321 Fixed formatting issues 2023-03-29 15:14:19 +02:00
1c2d00f3dc Splitted long slides 2023-03-25 16:25:40 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz
2102e9f082 Zaktualizowano wywołania pythona dla kompatybilności ze starszymi
wersjami
2022-04-25 11:15:16 +02:00
7cd468a5c5 Updates 2022-04-11 10:00:56 +02:00
2815f857f4 Poprawki 2022-04-10 10:21:56 +02:00
30ec372384 Updated docker slides 2022-03-28 09:40:28 +02:00
f3ca6eceb5 Dodano nagłówki AITech 2021-09-28 10:56:21 +02:00
9ef0f7c93c Dodano informacje o konfiguracji srodowiska 2021-07-02 23:42:07 +02:00
cb32c908c0 Aktualizacja zajęć 04 2021-03-29 14:22:16 +02:00
9feb07844d Zajecia 04 2021-03-29 01:12:46 +02:00