pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
Materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego
Go to file
Tomasz Ziętkiewicz 6009d366e7 Zajecia 1. 2021-03-07 23:52:43 +01:00
.gitignore Initial commit 2021-03-07 22:50:20 +01:00
IUM_00.Organizacyjne.ipynb Zajecia 1. 2021-03-07 23:52:43 +01:00
IUM_01.Wprowadzenie.ipynb Zajecia 1. 2021-03-07 23:52:43 +01:00
README.md Initial commit 2021-03-07 22:50:20 +01:00
Sylabus-AITech-InzynieriaUczeniaMaszynowego.pdf Zajecia 1. 2021-03-07 23:52:43 +01:00

README.md

aitech-ium-public

Materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego