ium/IUM_05.Biblioteki_DL.ipynb

12 KiB

Logo 1

Inżynieria uczenia maszynowego

5. Biblioteki Deep Learning [laboratoria]

Tomasz Ziętkiewicz (2022)

Logo 2

Plan na dziś

Przegląd bibliotek DL:

 1. Tensorflow
 2. Pytorch
 3. Caffe
 4. Caffe2
 5. Deeplearning4J
 6. CNTK (Microsoft Cognitive Toolkit)
 7. ML.NET
 8. MXNet
 9. Porównanie
 10. Formaty wymiany modeli

Zadanie

Dynamiczne vs statyczne grafy obliczeniowe

 • Żeby wytrenować sieć neuronową, musimy skonstruować graf obliczeniowy
 • Graf może być:
  • statyczny - definiowany raz dla wszystkich danych wejściowych
  • dynamiczny - zmienny, w zależności od danych wejściowych
 • Zalety grafu dynamicznego:
  • bardziej elastyczny i interaktywny - nie musimy kompilować grafu przed jego uruchomieniem
  • łatwiejszy w debudowaniu
 • Zalety grafu statycznego:
  • szybszy - łatwiej zaptymalizować
  • przenośny - łatwiej go "wyeksportować" - graf zawiera wszystkie informacje konieczne do inferencji

1. Tensorflow

 • www.tensorflow.org
 • Open source
 • Rozwijana przez google
 • Bogaty "ekosystem"
 • Napisana w C/C++ i Pythonie
 • Liczne interfejsy/bindingi: Python, Java, Javascript (poprzez Tensorflow.js), Go, Rust, Swift
 • Łatwy do osadzenia dzięki Tensorflow Lite - runtime dla urządzeń mobilnych (C,C++,Java,Swift, Objective-C)
 • "Serwowanie" modeli przez REST API dzięki Tensorflow Serving
 • Trenowanie na GPU, TPU. Distributed training
 • Statyczny graf obliczeń, ale of wersji 2.0 dostępne "Eager execution", które umożliwia wykonywanie operacji w sieci bez budowania grafu

1.1 Keras

 • keras.io
 • Wysokopoziomowy interfejs do Tensorflow 2.0

2. PyTorch

3. Caffe

4. Caffe2

 • https://caffe2.ai/
 • Rozwijana przez Facebook
 • zmergowana do repozytorium PyTorch
 • Open source
 • Głównie zastosowania produkcyjne, w tym modele embedded (Caffe2go)
 • PyTorch: łatwość ekspoerymentowania, research. Caffe2: wydajność, urządzenia mobilne
 • ONNX jako format wymiany między Caffe2 i PyTorch

5. Deeplearning4J

6. CNTK (Microsoft Cognitive Toolkit)

 • https://cntk.azurewebsites.net/
 • Rozwijana przez ... Microsoft (Rozwój porzucony w 2019 roku)
 • Open source (licencja MIT)
 • Napisana w C++
 • API: Python, C#, C++

8. MXNet

9. Porównanie

Framework Autor Licencja Język Interface Uwagi
Tensorflow Google Apache 2.0 C++, Python C,C++,Python,Java,Javascript
Keras Google MIT Python Python Wysokopoziomowy interfejs do Tensorflow
Tensorflow JS Google Apache 2.0 Javascript Javascript
PyTorch Facebook BSD C++,Python C,Python, Java
Caffe BAIR BSD C++ Python,Matlab
Caffe2 Facebook BSD C++ C++,Python Od 3 lat (2018) część PyTorch
CNTK Microsoft MIT C++ Python, C++, C# od 01.2019 nierozwijana
ML.NET Microsoft MIT C++, C## .NET, Python
MXNet Apache Foundation Apache 2.0 C++, Python Python, Scala, Julia, Clojure, Java, C++, R i Perl

9. Formaty wymiany

 • większość bibliotek używa innego formatu do zapisu modeli
 • istnieją otwarte, uniwersalne formaty zapisu modeli sieci neuronowych, które mają za zadanie umożliwienie dzielenia modeli między bibliotekami
 • Lista operacji wspieranych przez formaty nie zawiera wszystkich operacji używanych przez różna biblioteki, dlatego czasami kownwersja do ONNX nie jest w pełni możliwa
 • ONNX - Open Neural Network Exchange
 • NNEF - Neural Network Exchange Format
  • https://www.khronos.org/nnef/
  • wspierany przez Khronos Group (Nvidia, ATI, Intel, Sun, ...) - ta sama, która rozwija OpenGL
  • konwersja z/do ONNX, Caffe, Caffe2, TensorFlow

Zadanie [22 pkt.]

Termin: 2023-05-12

 1. Wybierz jeden z frameworków ML (jeden z powyższych, ale może być też inny) i zaimplementuj w nim prostą sieć neuronową rozwiązującą wybrany problem (np regresji lub klasyfikacji) na wybranym na poprzednich zajęciach zbiorze. Możesz wzorować się (lub nawet skopiować) na jednym z tutotoriali do danego frameworka.
  • wczytaj dane trenujące z pliku [2 pkt.]
  • wytrenuj na nich model [6 pkt.]
  • zapisz model do pliku [2 pkt.]
  • w osobnym skypcie, przy pomocy zapisanego wcześniej modelu, dokonaj predykcji na danych ze zbioru testującego [8 pkt.]
  • zapisz wyniki predykcji zwrócone przez model do pliku (nie metryki, tylko wyniki predykcji, czyli te informacje, które model miał przewidzieć) [2 pkt.]
   Uwagi:
  • wyniki nie są najważniejsze - o ile twój model nie zwraca losowych danych ;)
  • nie musisz wnikać głęboko w szczegóły trenowania modelu i inferencji. W tym zadaniu chodzi o poznanie API i praktycznych aspektów
  • kod i stworzony model będziemy wykorzystywać na następnych zajęciach
 1. Dostosuj Dockerfile przygotowany na poprzednich zajęciach tak, żeby móc w zdefiniowanym w nim kontenerze wytrenować i uruchomić sieć przygotowaną w punkcie 1 [2 pkt.]