ium/IUM_09.Python_srodowiska.ipynb

76 KiB

Logo 1

Inżynieria uczenia maszynowego

9. Środowiska wirtualne [laboratoria]

Tomasz Ziętkiewicz (2022)

Logo 2

Python Virtual Env

Poniżej stworzymy środowisko w katalogu ./myenv:

$ python3 -m venv myenv

Teraz możemy je aktywować:

$ source ./myenv/bin/activate
(myenv) $ which python
/home/tomek/myenv/bin/python

I modyfikować instalując zależności:

(myenv) $ python3 -m pip install requests

Środowisko możemy deaktywować poprzez:

deactivate

Środowisko można udostępnić kopiując cały katalog ze środowiskiem

pipx

 • pipx: polecenie, które instaluje moduł Pythonowy w odrębnym środowisku wirtualnym venv
 • jednocześnie dodaje powiązane z nim polecenie ("Command line entry point") do zmiennej PATH
 • w ten sposób możemy zainstalować polecenie, które będzie globalnie dostępne a jednocześnie nie będzie "mieszało" w zależnościach modułów Pythonowych. Umożliwia to uniknięcie konfliktów między zależnościami i jednocześnie umożliwia dostęp do polecenia oferowanego przez moduł z poziomu systemu (bez ręcznej aktywacji środowiska)
 • więcej informacji: https://packaging.python.org/guides/installing-stand-alone-command-line-tools/
 • https://github.com/pypa/pipx

Conda

_Package, dependency and environment management for any language—Python, R, Ruby, Lua, Scala, Java, JavaScript, C/ C++, FORTRAN, and more.

Conda umożliwia zarządzanie:

 • środowiskami (jak venv)
 • paczkami i zależnościami (jak pip)

Dokumentacja: https://docs.conda.io/en/latest/

Różnice między Conda a venv źródło:

 • Dowolna wersja Python w Conda (inna niż systemowa)
 • Conda zarządza też zależnościami innymi niż Pythonowe
 • Paczki w PyPI (używane przez pip) pochodzą od ich autorów. Paczki w conda są  budowane przez conda albo społeczność conda-forge

Dystrybucje: Anaconda i MiniConda

Conda jest dostępna w dwóch dystrybcjach:

 • Miniconda:
  • wymaga 400 MB miejsca na dysku
  • zawiera jedynie podstawowe narzędzia:
   • conda
   • Python
   • pip, zlib
  • pozostałe narzędzia/biblioteki doinstalujemy w miarę potrzeb
 • Anaconda
  • wymaga conajmniej 3 GB miejsca na dysku
  • Zawiera narzędzi GUI Anaconda Navigator (można je doinstalować do Miniconda)
  • zawiera to co Miniconda +:
   • Ponad 1500 preinstalowanych pakietów, głównie "naukowych", m.in.: SciPy, NumPy, Jupyter, scikit-learn, Pandas
  • bezpłatna dla użytkowników indywidualnych, małych firm i orgranizacji non-profit ("Anaconda distribution")
  • płatna dla dużych firm (+200 osób i instytucji rządowych ("Anaconda Proferssional")

Dystrybucje

 • Wersje paczek/bibliotek zawartych w danej dystrybucji są przetestowane pod względem zgodności ze sobą
 • Możemy dokonać zaktualizacji wszystkich pakietów za pomocą polecenia: conda update conda
 • Conda zatroszczy się o to, by rozwiązać potencjalne konflikty wynikające z zależności deklarowanych przez poszczególne biblioteki.
 • Nie zawsze wszystkie biblioteki będą w swoich najnowszych wersjach - mogłoby to powodować problemy z działaniem bibliotek od nich zależnych
 • Podczas aktualizacji niektóre biblioteki mogą zostać "zdowngradowane"
$ conda update conda
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

 environment location: /home/tomek/miniconda3

 added / updated specs:
  - conda


The following packages will be downloaded:

  package          |      build
  ---------------------------|-----------------
  attrs-21.2.0        |   pyhd3eb1b0_0     46 KB
  cffi-1.14.5        |  py39h261ae71_0     226 KB
  chardet-4.0.0       |py39h06a4308_1003     194 KB
  conda-package-handling-1.7.3|  py39h27cfd23_1     884 KB
  cryptography-3.4.7     |  py39hd23ed53_0     906 KB
  decorator-5.0.9      |   pyhd3eb1b0_0     12 KB
  glib-2.68.2        |    h36276a3_0     3.0 MB
  idna-2.10         |   pyhd3eb1b0_0     52 KB
  jinja2-3.0.0        |   pyhd3eb1b0_0     106 KB
  markupsafe-2.0.1      |  py39h27cfd23_0     22 KB
  notebook-6.4.0       |  py39h06a4308_0     4.1 MB
  pygments-2.9.0       |   pyhd3eb1b0_0     721 KB
  pyopenssl-20.0.1      |   pyhd3eb1b0_1     49 KB
  requests-2.25.1      |   pyhd3eb1b0_0     52 KB
  ruamel_yaml-0.15.100    |  py39h27cfd23_0     260 KB
  tqdm-4.59.0        |   pyhd3eb1b0_1     93 KB
  urllib3-1.26.4       |   pyhd3eb1b0_0     105 KB
  ------------------------------------------------------------
                      Total:    10.7 MB

The following packages will be REMOVED:

 libedit-3.1.20191231-h14c3975_1
 pip-20.3.1-py39h06a4308_0
 wheel-0.36.1-pyhd3eb1b0_0

The following packages will be UPDATED:

 attrs                 20.3.0-pyhd3eb1b0_0 --> 21.2.0-pyhd3eb1b0_0
 ca-certificates  conda-forge::ca-certificates-2020.12.~ --> pkgs/main::ca-certificates-2021.4.13-h06a4308_1
 cffi                1.14.4-py39h261ae71_0 --> 1.14.5-py39h261ae71_0
 chardet              3.0.4-py39h06a4308_1003 --> 4.0.0-py39h06a4308_1003
 conda       conda-forge::conda-4.10.1-py39hf3d152~ --> pkgs/main::conda-4.10.1-py39h06a4308_1
 conda-package-han~          1.7.2-py39h27cfd23_1 --> 1.7.3-py39h27cfd23_1
 cryptography             3.3.1-py39h3c74f83_0 --> 3.4.7-py39hd23ed53_0
 decorator               5.0.6-pyhd3eb1b0_0 --> 5.0.9-pyhd3eb1b0_0
 glib                  2.68.1-h36276a3_0 --> 2.68.2-h36276a3_0
 jinja2                2.11.3-pyhd3eb1b0_0 --> 3.0.0-pyhd3eb1b0_0
 markupsafe              1.1.1-py39h27cfd23_0 --> 2.0.1-py39h27cfd23_0
 notebook               6.3.0-py39h06a4308_0 --> 6.4.0-py39h06a4308_0
 pygments                2.8.1-pyhd3eb1b0_0 --> 2.9.0-pyhd3eb1b0_0
 pyopenssl               20.0.0-pyhd3eb1b0_1 --> 20.0.1-pyhd3eb1b0_1
 readline                  8.0-h7b6447c_0 --> 8.1-h27cfd23_0
 requests               2.25.0-pyhd3eb1b0_0 --> 2.25.1-pyhd3eb1b0_0
 ruamel_yaml            0.15.80-py39h27cfd23_0 --> 0.15.100-py39h27cfd23_0
 setuptools             51.0.0-py39h06a4308_2 --> 52.0.0-py39h06a4308_0
 sqlite                 3.33.0-h62c20be_0 --> 3.35.4-hdfb4753_0
 tqdm                 4.54.1-pyhd3eb1b0_0 --> 4.59.0-pyhd3eb1b0_1
 tzdata                  2020d-h14c3975_0 --> 2020f-h52ac0ba_0
 urllib3                   1.25.11-py_0 --> 1.26.4-pyhd3eb1b0_0

The following packages will be SUPERSEDED by a higher-priority channel:

 certifi      conda-forge::certifi-2020.12.5-py39hf~ --> pkgs/main::certifi-2020.12.5-py39h06a4308_0

The following packages will be DOWNGRADED:

 idna                      2.10-py_0 --> 2.10-pyhd3eb1b0_0


Proceed ([y]/n)? y

[...]

Instalacja

Instrukcje:

Pakiety Conda

Pakiet (Package) conda to archiwum o rozszerzeniu .tar.bz2 lub .condazawierające:

 • folder lib: biblioteki systemowe, moduły Python

 • folder bin: pliki wykonywalne i wszelkie inne pliki potrzebne to zainstalowania danej zależności

 • metadane w katalogu info/

  Pakiety można:

 • wyszukiwać: conda search pytorch

 • instalować: conda install pytorch

 • tworzyć: conda build hello_world

 • usuwać: conda remove pytorch

Repozytoria i kanały

 • Pakiety mogą być ściągane z różnych kanałów ("channels")
 • Kanały mogą być zdalne albo lokalne
 • Domyślny kanał to https://repo.anaconda.com/pkgs/ - zawiera ponad 7,5 tys pakietów, jest utrzymywany przez Anacondę.
 • Jeśli jakiejś paczki nie ma na oficjalnym kanale, bardzo możliwe, że znajdziemy ją na Conda-forge - kanale utrzymywanym przez społeczność
 • Wyszukiwanie i przeglądanie pakietów: conda i conda-forge

Na przykład, pakiet mlflow nie jest dostępny na oficjalnym kanale:

conda search mlflow
Loading channels: done
No match found for: mlflow. Search: *mlflow*

PackagesNotFoundError: The following packages are not available from current channels:

 - mlflow

Current channels:

 - https://repo.anaconda.com/pkgs/main/linux-64
 - https://repo.anaconda.com/pkgs/main/noarch
 - https://repo.anaconda.com/pkgs/r/linux-64
 - https://repo.anaconda.com/pkgs/r/noarch

To search for alternate channels that may provide the conda package you're
looking for, navigate to

  https://anaconda.org

and use the search bar at the top of the page.Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Do poleceń search i install możemy dodać flagę channel co doda podany kanał do listy przeszukiwanych przez to polecenie kanałów:

conda search mlflow --channel conda-forge
Loading channels: done
# Name            Version      Build Channel       
mlflow            0.9.0.1      py_0 conda-forge     
mlflow             0.9.1      py_0 conda-forge     
mlflow             1.0.0     py27_0 conda-forge     
mlflow             1.0.0     py27_1 conda-forge     
mlflow             1.0.0      py_2 conda-forge     
mlflow             1.0.0      py_3 conda-forge     
mlflow             1.1.0      py_0 conda-forge     
mlflow             1.2.0      py_0 conda-forge     
mlflow             1.2.0      py_1 conda-forge     
mlflow             1.3.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.3.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.4.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.4.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.4.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py36_1 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py37_1 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py38_1 conda-forge     
mlflow             1.6.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.6.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.6.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.7.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.7.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.7.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.7.1 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.7.1 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.7.1 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow             1.7.2 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.7.2 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.7.2 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow             1.8.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.8.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.8.0 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow             1.9.1 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.9.1 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.9.1 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow            1.10.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow            1.10.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow            1.10.0 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py36h9f0ad1d_1 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py37hc8dfbb8_1 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py38h32f6830_1 conda-forge     
mlflow            1.12.0 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.12.0 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.12.0 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.12.1 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.12.1 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.12.1 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow             1.13 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow             1.13 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow             1.13 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py36h5fab9bb_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py36hd000896_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py37h89c1867_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py38h578d9bd_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py39hf3d152e_2 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36h24e63a9_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36h87b8279_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36hd000896_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py37h02d9ccd_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py38he918c71_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py39ha39b057_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py39hf3d152e_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h24e63a9_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h87b8279_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py37h02d9ccd_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py38he918c71_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py39ha39b057_1 conda-forge     

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Możemy dodać kanał conda-forge tak, żeby był używany automatycznie (bez podawania flagi channel):

conda config --add channels conda-forge
Warning: 'conda-forge' already in 'channels' list, moving to the top

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Polecanie conda info pokaże nam m.in. używane domyślnie kanały. Możem dodawać i usuwać kanały oraz zmieniać ich kolejność (priorytet) edytując plik ~/.condarc

conda info
   active environment : base
  active env location : /home/tomek/miniconda3
      shell level : 1
    user config file : /home/tomek/.condarc
 populated config files : /home/tomek/.condarc
     conda version : 4.10.1
  conda-build version : not installed
     python version : 3.9.1.final.0
    virtual packages : __cuda=11.2=0
             __linux=5.4.0=0
             __glibc=2.31=0
             __unix=0=0
             __archspec=1=x86_64
    base environment : /home/tomek/miniconda3 (writable)
   conda av data dir : /home/tomek/miniconda3/etc/conda
 conda av metadata url : https://repo.anaconda.com/pkgs/main
      channel URLs : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
             https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
             https://repo.anaconda.com/pkgs/main/linux-64
             https://repo.anaconda.com/pkgs/main/noarch
             https://repo.anaconda.com/pkgs/r/linux-64
             https://repo.anaconda.com/pkgs/r/noarch
     package cache : /home/tomek/miniconda3/pkgs
             /home/tomek/.conda/pkgs
    envs directories : /home/tomek/miniconda3/envs
             /home/tomek/.conda/envs
        platform : linux-64
       user-agent : conda/4.10.1 requests/2.25.1 CPython/3.9.1 Linux/5.4.0-73-generic ubuntu/20.04.2 glibc/2.31
        UID:GID : 1000:1000
       netrc file : None
      offline mode : False


Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Jak widać, po dodaniu kanału conda-forge, pakiet mlflow zostaje znaleziony:

conda search mlflow
Loading channels: done
# Name            Version      Build Channel       
mlflow            0.9.0.1      py_0 conda-forge     
mlflow             0.9.1      py_0 conda-forge     
mlflow             1.0.0     py27_0 conda-forge     
mlflow             1.0.0     py27_1 conda-forge     
mlflow             1.0.0      py_2 conda-forge     
mlflow             1.0.0      py_3 conda-forge     
mlflow             1.1.0      py_0 conda-forge     
mlflow             1.2.0      py_0 conda-forge     
mlflow             1.2.0      py_1 conda-forge     
mlflow             1.3.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.3.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.4.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.4.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.4.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py36_1 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py37_1 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py38_1 conda-forge     
mlflow             1.6.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.6.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.6.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.7.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.7.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.7.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.7.1 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.7.1 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.7.1 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow             1.7.2 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.7.2 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.7.2 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow             1.8.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.8.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.8.0 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow             1.9.1 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.9.1 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.9.1 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow            1.10.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow            1.10.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow            1.10.0 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py36h9f0ad1d_1 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py37hc8dfbb8_1 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py38h32f6830_1 conda-forge     
mlflow            1.12.0 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.12.0 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.12.0 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.12.1 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.12.1 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.12.1 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow             1.13 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow             1.13 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow             1.13 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py36h5fab9bb_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py36hd000896_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py37h89c1867_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py38h578d9bd_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py39hf3d152e_2 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36h24e63a9_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36h87b8279_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36hd000896_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py37h02d9ccd_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py38he918c71_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py39ha39b057_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py39hf3d152e_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h24e63a9_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h87b8279_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py37h02d9ccd_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py38he918c71_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py39ha39b057_1 conda-forge     

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Środowiska (Environments)

 • Podstawową funkcjonalnością, którą zapewnia conda są izolowane środowiska
 • Nie zapewniają one takiego stopnia izolacji co np. Docker, ale ma to swoje zalety
 • Środowisko to tak naprawdę katalog zawierający zbiór bibliotek, plików wykonywalnych i innych zależności
 • Środowiska mogą zawierać różne wersje zarówno modułów Python jak i bibliotek systemowych, plików wykonywalnych (w tym samego Pythona)
 • Domyślne środowisko nazywa się base. Nie powinniśmy go modyfikować a raczej tworzyć nowe środowisko dla każdego zastosowania

Wyświetlanie listy środowisk:

conda info --envs
# conda environments:
#
             /home/tomek/anaconda3
base         * /home/tomek/miniconda3
mlflow-004410b12f95e2e00831a0ba11ee1bfdc29d6f9d   /home/tomek/miniconda3/envs/mlflow-004410b12f95e2e00831a0ba11ee1bfdc29d6f9d
mlflow-503f0c7520a32f054a9d168bd099584a9439de9d   /home/tomek/miniconda3/envs/mlflow-503f0c7520a32f054a9d168bd099584a9439de9d
mlflow-5987e03d4dbaa5faa1a697bb113be9b9bdc39b29   /home/tomek/miniconda3/envs/mlflow-5987e03d4dbaa5faa1a697bb113be9b9bdc39b29


Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Tworzenie środowiska

Środowisko można utworzyć i skonfigurować interaktywnie, lub z pliku *.yml

conda create --name hello_env -y
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

 environment location: /home/tomek/miniconda3/envs/hello_envPreparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#   $ conda activate hello_env
#
# To deactivate an active environment, use
#
#   $ conda deactivate


Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Aktywacja środowiska

 • Żeby zmodyfikować środowisko albo zacząć z niego korzystać, musimy je aktywować.
 • Aktywacja środowiska polega tak naprawdę na zmianie zmiennych środowiskowych, które mówią programom gdzie szukać ładowanych przez nie bibliotek i plików wykonywalnych, takich jak PATH, PYTHON_PATH itp.
 • Po aktywowaniu środowiska w konsoli zobaczymy jego nazwę dopisaną na początku lini poleceń:
$ conda activate hello_env
(hello_env) tomek@tomek-asus:/home$ python3 --version
Python 3.8.5

Domyślnie wersja pythona będzie taka sama jak systemowa. Żeby deaktywować środowisko, używamy conda deactivate:

$ conda deactivate
python3 --version
Python 3.8.5

Modyfikowanie środowiska

Jeśli chcemy stworzyc środowisko z inną wersją niż systemowa:

conda create -y -n myenv python=3.9
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

 environment location: /home/tomek/miniconda3/envs/myenv

 added / updated specs:
  - python=3.9


The following packages will be downloaded:

  package          |      build
  ---------------------------|-----------------
  _libgcc_mutex-0.1     |   conda_forge      3 KB conda-forge
  _openmp_mutex-4.5     |      1_gnu     22 KB conda-forge
  ld_impl_linux-64-2.35.1  |    hea4e1c9_2     618 KB conda-forge
  libffi-3.3         |    h58526e2_2     51 KB conda-forge
  libgcc-ng-9.3.0      |   h2828fa1_19     7.8 MB conda-forge
  libgomp-9.3.0       |   h2828fa1_19     376 KB conda-forge
  libstdcxx-ng-9.3.0     |   h6de172a_19     4.0 MB conda-forge
  ncurses-6.2        |    h58526e2_4     985 KB conda-forge
  openssl-1.1.1k       |    h7f98852_0     2.1 MB conda-forge
  pip-21.1.2         |   pyhd8ed1ab_0     1.1 MB conda-forge
  python-3.9.4        |hffdb5ce_0_cpython    27.4 MB conda-forge
  readline-8.1        |    h46c0cb4_0     295 KB conda-forge
  setuptools-49.6.0     |  py39hf3d152e_3     943 KB conda-forge
  tk-8.6.10         |    h21135ba_1     3.2 MB conda-forge
  tzdata-2021a        |    he74cb21_0     121 KB conda-forge
  wheel-0.36.2        |   pyhd3deb0d_0     31 KB conda-forge
  xz-5.2.5          |    h516909a_1     343 KB conda-forge
  zlib-1.2.11        |  h516909a_1010     106 KB conda-forge
  ------------------------------------------------------------
                      Total:    49.4 MB

The following NEW packages will be INSTALLED:

 _libgcc_mutex   conda-forge/linux-64::_libgcc_mutex-0.1-conda_forge
 _openmp_mutex   conda-forge/linux-64::_openmp_mutex-4.5-1_gnu
 ca-certificates  conda-forge/linux-64::ca-certificates-2020.12.5-ha878542_0
 certifi      conda-forge/linux-64::certifi-2020.12.5-py39hf3d152e_1
 ld_impl_linux-64  conda-forge/linux-64::ld_impl_linux-64-2.35.1-hea4e1c9_2
 libffi       conda-forge/linux-64::libffi-3.3-h58526e2_2
 libgcc-ng     conda-forge/linux-64::libgcc-ng-9.3.0-h2828fa1_19
 libgomp      conda-forge/linux-64::libgomp-9.3.0-h2828fa1_19
 libstdcxx-ng    conda-forge/linux-64::libstdcxx-ng-9.3.0-h6de172a_19
 ncurses      conda-forge/linux-64::ncurses-6.2-h58526e2_4
 openssl      conda-forge/linux-64::openssl-1.1.1k-h7f98852_0
 pip        conda-forge/noarch::pip-21.1.2-pyhd8ed1ab_0
 python       conda-forge/linux-64::python-3.9.4-hffdb5ce_0_cpython
 python_abi     conda-forge/linux-64::python_abi-3.9-1_cp39
 readline      conda-forge/linux-64::readline-8.1-h46c0cb4_0
 setuptools     conda-forge/linux-64::setuptools-49.6.0-py39hf3d152e_3
 sqlite       conda-forge/linux-64::sqlite-3.35.5-h74cdb3f_0
 tk         conda-forge/linux-64::tk-8.6.10-h21135ba_1
 tzdata       conda-forge/noarch::tzdata-2021a-he74cb21_0
 wheel       conda-forge/noarch::wheel-0.36.2-pyhd3deb0d_0
 xz         conda-forge/linux-64::xz-5.2.5-h516909a_1
 zlib        conda-forge/linux-64::zlib-1.2.11-h516909a_1010Downloading and Extracting Packages
openssl-1.1.1k    | 2.1 MB  | ##################################### | 100% 
_libgcc_mutex-0.1  | 3 KB   | ##################################### | 100% 
xz-5.2.5       | 343 KB  | ##################################### | 100% 
zlib-1.2.11     | 106 KB  | ##################################### | 100% 
tk-8.6.10      | 3.2 MB  | ##################################### | 100% 
python-3.9.4     | 27.4 MB  | ##################################### | 100% 
ncurses-6.2     | 985 KB  | ##################################### | 100% 
libstdcxx-ng-9.3.0  | 4.0 MB  | ##################################### | 100% 
tzdata-2021a     | 121 KB  | ##################################### | 100% 
setuptools-49.6.0  | 943 KB  | ##################################### | 100% 
wheel-0.36.2     | 31 KB   | ##################################### | 100% 
_openmp_mutex-4.5  | 22 KB   | ##################################### | 100% 
libffi-3.3      | 51 KB   | ##################################### | 100% 
libgomp-9.3.0    | 376 KB  | ##################################### | 100% 
ld_impl_linux-64-2.3 | 618 KB  | ##################################### | 100% 
readline-8.1     | 295 KB  | ##################################### | 100% 
pip-21.1.2      | 1.1 MB  | ##################################### | 100% 
libgcc-ng-9.3.0   | 7.8 MB  | ##################################### | 100% 
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#   $ conda activate myenv
#
# To deactivate an active environment, use
#
#   $ conda deactivate


Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Rzeczywiście, stworzone środowisko ma wersję Pythona z linii 3.9:

$ conda activate myenv
(myenv)$ python3 --version
Python 3.9.4

Tak samo, przy tworzeniu środowiska możemy podać inne zależności wraz z ich wersjami:

conda create -y -n p39-mlflow-pandas python=3.9 pandas=1.2.3 mlflow
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

 environment location: /home/tomek/miniconda3/envs/p39-mlflow-pandas

 added / updated specs:
  - mlflow
  - pandas=1.2.3
  - python=3.9


The following packages will be downloaded:

  package          |      build
  ---------------------------|-----------------
  alembic-1.6.3       |   pyhd8ed1ab_0     114 KB conda-forge
  appdirs-1.4.4       |   pyh9f0ad1d_0     13 KB conda-forge
  asn1crypto-1.4.0      |   pyh9f0ad1d_0     78 KB conda-forge
  brotlipy-0.7.0       |py39h3811e60_1001     341 KB conda-forge
  cffi-1.14.5        |  py39he32792d_0     227 KB conda-forge
  chardet-4.0.0       |  py39hf3d152e_1     205 KB conda-forge
  click-8.0.1        |  py39hf3d152e_0     146 KB conda-forge
  cloudpickle-1.6.0     |       py_0     22 KB conda-forge
  configparser-5.0.2     |   pyhd8ed1ab_0     21 KB conda-forge
  cryptography-3.4.7     |  py39hbca0aa6_0     1.1 MB conda-forge
  databricks-cli-0.9.1    |       py_0     48 KB conda-forge
  dataclasses-0.8      |   pyhc8e2a94_1      7 KB conda-forge
  docker-py-5.0.0      |  py39hf3d152e_0     187 KB conda-forge
  docker-pycreds-0.4.0    |       py_0     11 KB conda-forge
  entrypoints-0.3      | pyhd8ed1ab_1003      8 KB conda-forge
  flask-2.0.1        |   pyhd8ed1ab_0     70 KB conda-forge
  gitdb-4.0.7        |   pyhd8ed1ab_0     46 KB conda-forge
  gitpython-3.1.17      |   pyhd8ed1ab_0     115 KB conda-forge
  gorilla-0.4.0       |   pyhd8ed1ab_0     13 KB conda-forge
  greenlet-1.1.0       |  py39he80948d_0     84 KB conda-forge
  gunicorn-20.1.0      |  py39hf3d152e_0     119 KB conda-forge
  idna-2.10         |   pyh9f0ad1d_0     52 KB conda-forge
  itsdangerous-2.0.1     |   pyhd8ed1ab_0     17 KB conda-forge
  jinja2-3.0.1        |   pyhd8ed1ab_0     99 KB conda-forge
  libblas-3.9.0       |    9_openblas     11 KB conda-forge
  libcblas-3.9.0       |    9_openblas     11 KB conda-forge
  libgfortran-ng-9.3.0    |   hff62375_19     22 KB conda-forge
  libgfortran5-9.3.0     |   hff62375_19     2.0 MB conda-forge
  liblapack-3.9.0      |    9_openblas     11 KB conda-forge
  libopenblas-0.3.15     |pthreads_h8fe5266_1     9.2 MB conda-forge
  libprotobuf-3.17.0     |    h780b84a_0     2.5 MB conda-forge
  mako-1.1.4         |   pyh44b312d_0     58 KB conda-forge
  markupsafe-2.0.1      |  py39h3811e60_0     22 KB conda-forge
  mlflow-1.2.0        |       py_1     3.4 MB conda-forge
  numpy-1.20.3        |  py39hdbf815f_0     5.8 MB conda-forge
  packaging-20.9       |   pyh44b312d_0     35 KB conda-forge
  pandas-1.2.3        |  py39hde0f152_0    12.1 MB conda-forge
  protobuf-3.17.0      |  py39he80948d_0     346 KB conda-forge
  pycparser-2.20       |   pyh9f0ad1d_2     94 KB conda-forge
  pyopenssl-20.0.1      |   pyhd8ed1ab_0     48 KB conda-forge
  pyparsing-2.4.7      |   pyh9f0ad1d_0     60 KB conda-forge
  pysocks-1.7.1       |  py39hf3d152e_3     28 KB conda-forge
  python-dateutil-2.8.1   |       py_0     220 KB conda-forge
  python-editor-1.0.4    |       py_0      9 KB conda-forge
  pytz-2021.1        |   pyhd8ed1ab_0     239 KB conda-forge
  pyyaml-5.4.1        |  py39h3811e60_0     193 KB conda-forge
  querystring_parser-1.2.4  |       py_0     10 KB conda-forge
  requests-2.25.1      |   pyhd3deb0d_0     51 KB conda-forge
  simplejson-3.17.2     |  py39h3811e60_2     103 KB conda-forge
  six-1.16.0         |   pyh6c4a22f_0     14 KB conda-forge
  smmap-3.0.5        |   pyh44b312d_0     22 KB conda-forge
  sqlalchemy-1.4.15     |  py39h3811e60_0     2.3 MB conda-forge
  sqlparse-0.4.1       |   pyh9f0ad1d_0     34 KB conda-forge
  tabulate-0.8.9       |   pyhd8ed1ab_0     26 KB conda-forge
  typing_extensions-3.7.4.3 |       py_0     25 KB conda-forge
  urllib3-1.26.4       |   pyhd8ed1ab_0     99 KB conda-forge
  websocket-client-0.57.0  |  py39hf3d152e_4     59 KB conda-forge
  werkzeug-2.0.1       |   pyhd8ed1ab_0     219 KB conda-forge
  yaml-0.2.5         |    h516909a_0     82 KB conda-forge
  ------------------------------------------------------------
                      Total:    42.3 MB

The following NEW packages will be INSTALLED:

 _libgcc_mutex   conda-forge/linux-64::_libgcc_mutex-0.1-conda_forge
 _openmp_mutex   conda-forge/linux-64::_openmp_mutex-4.5-1_gnu
 alembic      conda-forge/noarch::alembic-1.6.3-pyhd8ed1ab_0
 appdirs      conda-forge/noarch::appdirs-1.4.4-pyh9f0ad1d_0
 asn1crypto     conda-forge/noarch::asn1crypto-1.4.0-pyh9f0ad1d_0
 brotlipy      conda-forge/linux-64::brotlipy-0.7.0-py39h3811e60_1001
 ca-certificates  conda-forge/linux-64::ca-certificates-2020.12.5-ha878542_0
 certifi      conda-forge/linux-64::certifi-2020.12.5-py39hf3d152e_1
 cffi        conda-forge/linux-64::cffi-1.14.5-py39he32792d_0
 chardet      conda-forge/linux-64::chardet-4.0.0-py39hf3d152e_1
 click       conda-forge/linux-64::click-8.0.1-py39hf3d152e_0
 cloudpickle    conda-forge/noarch::cloudpickle-1.6.0-py_0
 configparser    conda-forge/noarch::configparser-5.0.2-pyhd8ed1ab_0
 cryptography    conda-forge/linux-64::cryptography-3.4.7-py39hbca0aa6_0
 databricks-cli   conda-forge/noarch::databricks-cli-0.9.1-py_0
 dataclasses    conda-forge/noarch::dataclasses-0.8-pyhc8e2a94_1
 docker-py     conda-forge/linux-64::docker-py-5.0.0-py39hf3d152e_0
 docker-pycreds   conda-forge/noarch::docker-pycreds-0.4.0-py_0
 entrypoints    conda-forge/noarch::entrypoints-0.3-pyhd8ed1ab_1003
 flask       conda-forge/noarch::flask-2.0.1-pyhd8ed1ab_0
 gitdb       conda-forge/noarch::gitdb-4.0.7-pyhd8ed1ab_0
 gitpython     conda-forge/noarch::gitpython-3.1.17-pyhd8ed1ab_0
 gorilla      conda-forge/noarch::gorilla-0.4.0-pyhd8ed1ab_0
 greenlet      conda-forge/linux-64::greenlet-1.1.0-py39he80948d_0
 gunicorn      conda-forge/linux-64::gunicorn-20.1.0-py39hf3d152e_0
 idna        conda-forge/noarch::idna-2.10-pyh9f0ad1d_0
 itsdangerous    conda-forge/noarch::itsdangerous-2.0.1-pyhd8ed1ab_0
 jinja2       conda-forge/noarch::jinja2-3.0.1-pyhd8ed1ab_0
 ld_impl_linux-64  conda-forge/linux-64::ld_impl_linux-64-2.35.1-hea4e1c9_2
 libblas      conda-forge/linux-64::libblas-3.9.0-9_openblas
 libcblas      conda-forge/linux-64::libcblas-3.9.0-9_openblas
 libffi       conda-forge/linux-64::libffi-3.3-h58526e2_2
 libgcc-ng     conda-forge/linux-64::libgcc-ng-9.3.0-h2828fa1_19
 libgfortran-ng   conda-forge/linux-64::libgfortran-ng-9.3.0-hff62375_19
 libgfortran5    conda-forge/linux-64::libgfortran5-9.3.0-hff62375_19
 libgomp      conda-forge/linux-64::libgomp-9.3.0-h2828fa1_19
 liblapack     conda-forge/linux-64::liblapack-3.9.0-9_openblas
 libopenblas    conda-forge/linux-64::libopenblas-0.3.15-pthreads_h8fe5266_1
 libprotobuf    conda-forge/linux-64::libprotobuf-3.17.0-h780b84a_0
 libstdcxx-ng    conda-forge/linux-64::libstdcxx-ng-9.3.0-h6de172a_19
 mako        conda-forge/noarch::mako-1.1.4-pyh44b312d_0
 markupsafe     conda-forge/linux-64::markupsafe-2.0.1-py39h3811e60_0
 mlflow       conda-forge/noarch::mlflow-1.2.0-py_1
 ncurses      conda-forge/linux-64::ncurses-6.2-h58526e2_4
 numpy       conda-forge/linux-64::numpy-1.20.3-py39hdbf815f_0
 openssl      conda-forge/linux-64::openssl-1.1.1k-h7f98852_0
 packaging     conda-forge/noarch::packaging-20.9-pyh44b312d_0
 pandas       conda-forge/linux-64::pandas-1.2.3-py39hde0f152_0
 pip        conda-forge/noarch::pip-21.1.2-pyhd8ed1ab_0
 protobuf      conda-forge/linux-64::protobuf-3.17.0-py39he80948d_0
 pycparser     conda-forge/noarch::pycparser-2.20-pyh9f0ad1d_2
 pyopenssl     conda-forge/noarch::pyopenssl-20.0.1-pyhd8ed1ab_0
 pyparsing     conda-forge/noarch::pyparsing-2.4.7-pyh9f0ad1d_0
 pysocks      conda-forge/linux-64::pysocks-1.7.1-py39hf3d152e_3
 python       conda-forge/linux-64::python-3.9.4-hffdb5ce_0_cpython
 python-dateutil  conda-forge/noarch::python-dateutil-2.8.1-py_0
 python-editor   conda-forge/noarch::python-editor-1.0.4-py_0
 python_abi     conda-forge/linux-64::python_abi-3.9-1_cp39
 pytz        conda-forge/noarch::pytz-2021.1-pyhd8ed1ab_0
 pyyaml       conda-forge/linux-64::pyyaml-5.4.1-py39h3811e60_0
 querystring_parser conda-forge/noarch::querystring_parser-1.2.4-py_0
 readline      conda-forge/linux-64::readline-8.1-h46c0cb4_0
 requests      conda-forge/noarch::requests-2.25.1-pyhd3deb0d_0
 setuptools     conda-forge/linux-64::setuptools-49.6.0-py39hf3d152e_3
 simplejson     conda-forge/linux-64::simplejson-3.17.2-py39h3811e60_2
 six        conda-forge/noarch::six-1.16.0-pyh6c4a22f_0
 smmap       conda-forge/noarch::smmap-3.0.5-pyh44b312d_0
 sqlalchemy     conda-forge/linux-64::sqlalchemy-1.4.15-py39h3811e60_0
 sqlite       conda-forge/linux-64::sqlite-3.35.5-h74cdb3f_0
 sqlparse      conda-forge/noarch::sqlparse-0.4.1-pyh9f0ad1d_0
 tabulate      conda-forge/noarch::tabulate-0.8.9-pyhd8ed1ab_0
 tk         conda-forge/linux-64::tk-8.6.10-h21135ba_1
 typing_extensions conda-forge/noarch::typing_extensions-3.7.4.3-py_0
 tzdata       conda-forge/noarch::tzdata-2021a-he74cb21_0
 urllib3      conda-forge/noarch::urllib3-1.26.4-pyhd8ed1ab_0
 websocket-client  conda-forge/linux-64::websocket-client-0.57.0-py39hf3d152e_4
 werkzeug      conda-forge/noarch::werkzeug-2.0.1-pyhd8ed1ab_0
 wheel       conda-forge/noarch::wheel-0.36.2-pyhd3deb0d_0
 xz         conda-forge/linux-64::xz-5.2.5-h516909a_1
 yaml        conda-forge/linux-64::yaml-0.2.5-h516909a_0
 zlib        conda-forge/linux-64::zlib-1.2.11-h516909a_1010Downloading and Extracting Packages
smmap-3.0.5     | 22 KB   | ##################################### | 100% 
sqlalchemy-1.4.15  | 2.3 MB  | ##################################### | 100% 
appdirs-1.4.4    | 13 KB   | ##################################### | 100% 
gunicorn-20.1.0   | 119 KB  | ##################################### | 100% 
pyopenssl-20.0.1   | 48 KB   | ##################################### | 100% 
mako-1.1.4      | 58 KB   | ##################################### | 100% 
libopenblas-0.3.15  | 9.2 MB  | ##################################### | 100% 
libcblas-3.9.0    | 11 KB   | ##################################### | 100% 
gitdb-4.0.7     | 46 KB   | ##################################### | 100% 
click-8.0.1     | 146 KB  | ##################################### | 100% 
gorilla-0.4.0    | 13 KB   | ##################################### | 100% 
gitpython-3.1.17   | 115 KB  | ##################################### | 100% 
typing_extensions-3. | 25 KB   | ##################################### | 100% 
pysocks-1.7.1    | 28 KB   | ##################################### | 100% 
pandas-1.2.3     | 12.1 MB  | ##################################### | 100% 
libgfortran-ng-9.3.0 | 22 KB   | ##################################### | 100% 
docker-pycreds-0.4.0 | 11 KB   | ##################################### | 100% 
docker-py-5.0.0   | 187 KB  | ##################################### | 100% 
itsdangerous-2.0.1  | 17 KB   | ##################################### | 100% 
configparser-5.0.2  | 21 KB   | ##################################### | 100% 
sqlparse-0.4.1    | 34 KB   | ##################################### | 100% 
werkzeug-2.0.1    | 219 KB  | ##################################### | 100% 
alembic-1.6.3    | 114 KB  | ##################################### | 100% 
tabulate-0.8.9    | 26 KB   | ##################################### | 100% 
cloudpickle-1.6.0  | 22 KB   | ##################################### | 100% 
asn1crypto-1.4.0   | 78 KB   | ##################################### | 100% 
brotlipy-0.7.0    | 341 KB  | ##################################### | 100% 
dataclasses-0.8   | 7 KB   | ##################################### | 100% 
cryptography-3.4.7  | 1.1 MB  | ##################################### | 100% 
pycparser-2.20    | 94 KB   | ##################################### | 100% 
libprotobuf-3.17.0  | 2.5 MB  | ##################################### | 100% 
simplejson-3.17.2  | 103 KB  | ##################################### | 100% 
requests-2.25.1   | 51 KB   | ##################################### | 100% 
pytz-2021.1     | 239 KB  | ##################################### | 100% 
flask-2.0.1     | 70 KB   | ##################################### | 100% 
numpy-1.20.3     | 5.8 MB  | ##################################### | 100% 
markupsafe-2.0.1   | 22 KB   | ##################################### | 100% 
idna-2.10      | 52 KB   | ##################################### | 100% 
six-1.16.0      | 14 KB   | ##################################### | 100% 
libgfortran5-9.3.0  | 2.0 MB  | ##################################### | 100% 
liblapack-3.9.0   | 11 KB   | ##################################### | 100% 
pyparsing-2.4.7   | 60 KB   | ##################################### | 100% 
packaging-20.9    | 35 KB   | ##################################### | 100% 
jinja2-3.0.1     | 99 KB   | ##################################### | 100% 
chardet-4.0.0    | 205 KB  | ##################################### | 100% 
protobuf-3.17.0   | 346 KB  | ##################################### | 100% 
urllib3-1.26.4    | 99 KB   | ##################################### | 100% 
pyyaml-5.4.1     | 193 KB  | ##################################### | 100% 
databricks-cli-0.9.1 | 48 KB   | ##################################### | 100% 
websocket-client-0.5 | 59 KB   | ##################################### | 100% 
python-dateutil-2.8. | 220 KB  | ##################################### | 100% 
greenlet-1.1.0    | 84 KB   | ##################################### | 100% 
entrypoints-0.3   | 8 KB   | ##################################### | 100% 
yaml-0.2.5      | 82 KB   | ##################################### | 100% 
libblas-3.9.0    | 11 KB   | ##################################### | 100% 
mlflow-1.2.0     | 3.4 MB  | ##################################### | 100% 
cffi-1.14.5     | 227 KB  | ##################################### | 100% 
python-editor-1.0.4 | 9 KB   | ##################################### | 100% 
querystring_parser-1 | 10 KB   | ##################################### | 100% 
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#   $ conda activate p39-mlflow-pandas
#
# To deactivate an active environment, use
#
#   $ conda deactivate


Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Możemy podać jakie pakiety i w jakich wersjach mają być domyślnie dodawane do nowo tworzonych środowisk za pomocą sekcji create_default_package w pliku ~/.condarc

create_default_packages:
 - python=3.9
 - pandas=1.2.3
 - mlflow

Doinstalowanie nowych pakietów może odbyć się poprzez:

 • conda install mlflow - wywołane w aktywowanym środowisku
 • conda install -n myenv mlflow - wywołane spoza atkywanego środowiska (instaluje mlflow w środowisku myenv)
 • pip install - jeśli w środowisku mamy zainstalowane polecenie pip - używamy pip tylko, jeśli pakiet nie jest dostępny w repozytoriach conda. Uwagi dotyczące używania pip razem z Conda: link

Klonowanie środowiska

Istniejące środowisko można skopiować:

conda create --name myclone --clone myenv

Eksportowanie środowisk

 • Definicję środowiska można wyeksportować do pliku *.yml, który może potem posłużyć do jego odtworzenia
 • Takie pliki są np. wykorzystywane przez MLflow
conda env export -n myenv
name: myenv
channels:
 - conda-forge
 - defaults
dependencies:
 - _libgcc_mutex=0.1=conda_forge
 - _openmp_mutex=4.5=1_gnu
 - ca-certificates=2020.12.5=ha878542_0
 - certifi=2020.12.5=py39hf3d152e_1
 - ld_impl_linux-64=2.35.1=hea4e1c9_2
 - libffi=3.3=h58526e2_2
 - libgcc-ng=9.3.0=h2828fa1_19
 - libgomp=9.3.0=h2828fa1_19
 - libstdcxx-ng=9.3.0=h6de172a_19
 - ncurses=6.2=h58526e2_4
 - openssl=1.1.1k=h7f98852_0
 - pip=21.1.2=pyhd8ed1ab_0
 - python=3.9.4=hffdb5ce_0_cpython
 - python_abi=3.9=1_cp39
 - readline=8.1=h46c0cb4_0
 - setuptools=49.6.0=py39hf3d152e_3
 - sqlite=3.35.5=h74cdb3f_0
 - tk=8.6.10=h21135ba_1
 - tzdata=2021a=he74cb21_0
 - wheel=0.36.2=pyhd3deb0d_0
 - xz=5.2.5=h516909a_1
 - zlib=1.2.11=h516909a_1010
prefix: /home/tomek/miniconda3/envs/myenv

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Normalnie, zapisalibyśmy wyni eksportu do pliku:

conda env export -n myenv > myenv.yml
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Eksport między systemami

 • Jeśli chcemy zapeniwć, że nasze środowisko będzie można odtworzyć na innym systemie, musimy uyżyć flagi --from-history
 • Użycie tej flagi spowoduje eksport jedynie tych zależności, które explicite instalowaliśmy (bez ich zależności, które mogą być niekompatybilne między systemami)
conda env export --from-history #Jeśli nie podamy nazwy środowiska, eksportujemy aktywne środowisko
name: base
channels:
 - conda-forge
 - defaults
dependencies:
 - conda
 - python=3.9
 - jupyter
 - rise
 - anaconda-navigator
prefix: /home/tomek/miniconda3

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Tworzenie środowiska z pliku *.yml

Mając plik *.yml wyeksportowany za pomocą conda env export albo stworzony/zmodyfikowane ręcznie, możemy utworzyć na jego podstawie środowisko:

conda env create -n myenv_from_file -f myenv.yml
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#   $ conda activate myenv_from_file
#
# To deactivate an active environment, use
#
#   $ conda deactivate


Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Zadania [10pkt]

 1. Zainstaluj Anaconda lub Miniconda na swoim komputerze
 2. Stwórz środowisko zawierające wszystkie zależności wymagane przez stworzone na zajęciach skrypty/programy
 3. Wyeksportuj środowisko do pliku environment.yml i dodaj ten plik do repozytorium