ium/IUM_09.Python_srodowiska.ipynb
2024-04-09 09:46:32 +02:00

194 KiB
Raw Blame History

Inżynieria uczenia maszynowego

15 maja 2024

9. Środowiska wirtualne

Python Virtual Env

Poniżej stworzymy środowisko w katalogu ./myenv:

$ python3 -m venv myenv

Teraz możemy je aktywować:

$ source ./myenv/bin/activate
(myenv) $ which python
/home/tomek/myenv/bin/python

I modyfikować instalując zależności:

(myenv) $ python3 -m pip install requests

Środowisko możemy deaktywować poprzez:

deactivate

Środowisko można udostępnić kopiując cały katalog ze środowiskiem

pipx

 • pipx: polecenie, które instaluje moduł Pythonowy w odrębnym środowisku wirtualnym venv
 • jednocześnie dodaje powiązane z nim polecenie ("Command line entry point") do zmiennej PATH
 • w ten sposób możemy zainstalować polecenie, które będzie globalnie dostępne a jednocześnie nie będzie "mieszało" w zależnościach modułów Pythonowych. Umożliwia to uniknięcie konfliktów między zależnościami i jednocześnie umożliwia dostęp do polecenia oferowanego przez moduł z poziomu systemu (bez ręcznej aktywacji środowiska)
 • więcej informacji: https://packaging.python.org/guides/installing-stand-alone-command-line-tools/
 • https://github.com/pypa/pipx

Conda

_Package, dependency and environment management for any language—Python, R, Ruby, Lua, Scala, Java, JavaScript, C/ C++, FORTRAN, and more.

Conda umożliwia zarządzanie:

 • środowiskami (jak venv)
 • paczkami i zależnościami (jak pip)

Dokumentacja: https://docs.conda.io/en/latest/

Różnice między Conda a venv źródło:

 • Dowolna wersja Python w Conda (inna niż systemowa)
 • Conda zarządza też zależnościami innymi niż Pythonowe
 • Paczki w PyPI (używane przez pip) pochodzą od ich autorów. Paczki w conda są  budowane przez conda albo społeczność conda-forge

Dystrybucje: Anaconda i MiniConda

Conda jest dostępna w dwóch dystrybcjach:

 • Miniconda:
  • wymaga 400 MB miejsca na dysku
  • zawiera jedynie podstawowe narzędzia:
   • conda
   • Python
   • pip, zlib
  • pozostałe narzędzia/biblioteki doinstalujemy w miarę potrzeb
 • Anaconda
  • wymaga conajmniej 3 GB miejsca na dysku
  • Zawiera narzędzi GUI Anaconda Navigator (można je doinstalować do Miniconda)
  • zawiera to co Miniconda +:
   • Ponad 1500 preinstalowanych pakietów, głównie "naukowych", m.in.: SciPy, NumPy, Jupyter, scikit-learn, Pandas
  • bezpłatna dla użytkowników indywidualnych, małych firm i orgranizacji non-profit ("Anaconda distribution")
  • płatna dla dużych firm (+200 osób i instytucji rządowych ("Anaconda Proferssional")

Dystrybucje

 • Wersje paczek/bibliotek zawartych w danej dystrybucji są przetestowane pod względem zgodności ze sobą
 • Możemy dokonać zaktualizacji wszystkich pakietów za pomocą polecenia: conda update conda
 • Conda zatroszczy się o to, by rozwiązać potencjalne konflikty wynikające z zależności deklarowanych przez poszczególne biblioteki.
 • Nie zawsze wszystkie biblioteki będą w swoich najnowszych wersjach - mogłoby to powodować problemy z działaniem bibliotek od nich zależnych
 • Podczas aktualizacji niektóre biblioteki mogą zostać "zdowngradowane"
$ conda update conda
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

 environment location: /home/tomek/miniconda3

 added / updated specs:
  - conda


The following packages will be downloaded:

  package          |      build
  ---------------------------|-----------------
  attrs-21.2.0        |   pyhd3eb1b0_0     46 KB
  cffi-1.14.5        |  py39h261ae71_0     226 KB
  chardet-4.0.0       |py39h06a4308_1003     194 KB
  conda-package-handling-1.7.3|  py39h27cfd23_1     884 KB
  cryptography-3.4.7     |  py39hd23ed53_0     906 KB
  decorator-5.0.9      |   pyhd3eb1b0_0     12 KB
  glib-2.68.2        |    h36276a3_0     3.0 MB
  idna-2.10         |   pyhd3eb1b0_0     52 KB
  jinja2-3.0.0        |   pyhd3eb1b0_0     106 KB
  markupsafe-2.0.1      |  py39h27cfd23_0     22 KB
  notebook-6.4.0       |  py39h06a4308_0     4.1 MB
  pygments-2.9.0       |   pyhd3eb1b0_0     721 KB
  pyopenssl-20.0.1      |   pyhd3eb1b0_1     49 KB
  requests-2.25.1      |   pyhd3eb1b0_0     52 KB
  ruamel_yaml-0.15.100    |  py39h27cfd23_0     260 KB
  tqdm-4.59.0        |   pyhd3eb1b0_1     93 KB
  urllib3-1.26.4       |   pyhd3eb1b0_0     105 KB
  ------------------------------------------------------------
                      Total:    10.7 MB

The following packages will be REMOVED:

 libedit-3.1.20191231-h14c3975_1
 pip-20.3.1-py39h06a4308_0
 wheel-0.36.1-pyhd3eb1b0_0

The following packages will be UPDATED:

 attrs                 20.3.0-pyhd3eb1b0_0 --> 21.2.0-pyhd3eb1b0_0
 ca-certificates  conda-forge::ca-certificates-2020.12.~ --> pkgs/main::ca-certificates-2021.4.13-h06a4308_1
 cffi                1.14.4-py39h261ae71_0 --> 1.14.5-py39h261ae71_0
 chardet              3.0.4-py39h06a4308_1003 --> 4.0.0-py39h06a4308_1003
 conda       conda-forge::conda-4.10.1-py39hf3d152~ --> pkgs/main::conda-4.10.1-py39h06a4308_1
 conda-package-han~          1.7.2-py39h27cfd23_1 --> 1.7.3-py39h27cfd23_1
 cryptography             3.3.1-py39h3c74f83_0 --> 3.4.7-py39hd23ed53_0
 decorator               5.0.6-pyhd3eb1b0_0 --> 5.0.9-pyhd3eb1b0_0
 glib                  2.68.1-h36276a3_0 --> 2.68.2-h36276a3_0
 jinja2                2.11.3-pyhd3eb1b0_0 --> 3.0.0-pyhd3eb1b0_0
 markupsafe              1.1.1-py39h27cfd23_0 --> 2.0.1-py39h27cfd23_0
 notebook               6.3.0-py39h06a4308_0 --> 6.4.0-py39h06a4308_0
 pygments                2.8.1-pyhd3eb1b0_0 --> 2.9.0-pyhd3eb1b0_0
 pyopenssl               20.0.0-pyhd3eb1b0_1 --> 20.0.1-pyhd3eb1b0_1
 readline                  8.0-h7b6447c_0 --> 8.1-h27cfd23_0
 requests               2.25.0-pyhd3eb1b0_0 --> 2.25.1-pyhd3eb1b0_0
 ruamel_yaml            0.15.80-py39h27cfd23_0 --> 0.15.100-py39h27cfd23_0
 setuptools             51.0.0-py39h06a4308_2 --> 52.0.0-py39h06a4308_0
 sqlite                 3.33.0-h62c20be_0 --> 3.35.4-hdfb4753_0
 tqdm                 4.54.1-pyhd3eb1b0_0 --> 4.59.0-pyhd3eb1b0_1
 tzdata                  2020d-h14c3975_0 --> 2020f-h52ac0ba_0
 urllib3                   1.25.11-py_0 --> 1.26.4-pyhd3eb1b0_0

The following packages will be SUPERSEDED by a higher-priority channel:

 certifi      conda-forge::certifi-2020.12.5-py39hf~ --> pkgs/main::certifi-2020.12.5-py39h06a4308_0

The following packages will be DOWNGRADED:

 idna                      2.10-py_0 --> 2.10-pyhd3eb1b0_0


Proceed ([y]/n)? y

[...]

Instalacja

Instrukcje:

Pakiety Conda

Pakiet (Package) conda to archiwum o rozszerzeniu .tar.bz2 lub .condazawierające:

 • folder lib: biblioteki systemowe, moduły Python

 • folder bin: pliki wykonywalne i wszelkie inne pliki potrzebne to zainstalowania danej zależności

 • metadane w katalogu info/

  Pakiety można:

 • wyszukiwać: conda search pytorch

 • instalować: conda install pytorch

 • tworzyć: conda build hello_world

 • usuwać: conda remove pytorch

Repozytoria i kanały

 • Pakiety mogą być ściągane z różnych kanałów ("channels")
 • Kanały mogą być zdalne albo lokalne
 • Domyślny kanał to https://repo.anaconda.com/pkgs/ - zawiera ponad 7,5 tys pakietów, jest utrzymywany przez Anacondę.
 • Jeśli jakiejś paczki nie ma na oficjalnym kanale, bardzo możliwe, że znajdziemy ją na Conda-forge - kanale utrzymywanym przez społeczność
 • Wyszukiwanie i przeglądanie pakietów: conda i conda-forge

Na przykład, pakiet mlflow nie jest dostępny na oficjalnym kanale:

conda search mlflow
Loading channels: done
No match found for: mlflow. Search: *mlflow*

PackagesNotFoundError: The following packages are not available from current channels:

 - mlflow

Current channels:

 - https://repo.anaconda.com/pkgs/main/linux-64
 - https://repo.anaconda.com/pkgs/main/noarch
 - https://repo.anaconda.com/pkgs/r/linux-64
 - https://repo.anaconda.com/pkgs/r/noarch

To search for alternate channels that may provide the conda package you're
looking for, navigate to

  https://anaconda.org

and use the search bar at the top of the page.Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Do poleceń search i install możemy dodać flagę channel co doda podany kanał do listy przeszukiwanych przez to polecenie kanałów:

conda search mlflow --channel conda-forge
Loading channels: done
# Name            Version      Build Channel       
mlflow            0.9.0.1      py_0 conda-forge     
mlflow             0.9.1      py_0 conda-forge     
mlflow             1.0.0     py27_0 conda-forge     
mlflow             1.0.0     py27_1 conda-forge     
mlflow             1.0.0      py_2 conda-forge     
mlflow             1.0.0      py_3 conda-forge     
mlflow             1.1.0      py_0 conda-forge     
mlflow             1.2.0      py_0 conda-forge     
mlflow             1.2.0      py_1 conda-forge     
mlflow             1.3.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.3.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.4.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.4.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.4.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py36_1 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py37_1 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py38_1 conda-forge     
mlflow             1.6.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.6.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.6.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.7.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.7.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.7.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.7.1 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.7.1 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.7.1 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow             1.7.2 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.7.2 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.7.2 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow             1.8.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.8.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.8.0 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow             1.9.1 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.9.1 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.9.1 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow            1.10.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow            1.10.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow            1.10.0 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py36h9f0ad1d_1 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py37hc8dfbb8_1 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py38h32f6830_1 conda-forge     
mlflow            1.12.0 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.12.0 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.12.0 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.12.1 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.12.1 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.12.1 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow             1.13 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow             1.13 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow             1.13 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py36h5fab9bb_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py36hd000896_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py37h89c1867_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py38h578d9bd_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py39hf3d152e_2 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36h24e63a9_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36h87b8279_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36hd000896_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py37h02d9ccd_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py38he918c71_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py39ha39b057_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py39hf3d152e_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h24e63a9_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h87b8279_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py37h02d9ccd_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py38he918c71_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py39ha39b057_1 conda-forge     

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Możemy dodać kanał conda-forge tak, żeby był używany automatycznie (bez podawania flagi channel):

conda config --add channels conda-forge
Warning: 'conda-forge' already in 'channels' list, moving to the top

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Polecanie conda info pokaże nam m.in. używane domyślnie kanały. Możem dodawać i usuwać kanały oraz zmieniać ich kolejność (priorytet) edytując plik ~/.condarc

conda info
   active environment : base
  active env location : /home/tomek/miniconda3
      shell level : 1
    user config file : /home/tomek/.condarc
 populated config files : /home/tomek/.condarc
     conda version : 4.10.1
  conda-build version : not installed
     python version : 3.9.1.final.0
    virtual packages : __cuda=11.2=0
             __linux=5.4.0=0
             __glibc=2.31=0
             __unix=0=0
             __archspec=1=x86_64
    base environment : /home/tomek/miniconda3 (writable)
   conda av data dir : /home/tomek/miniconda3/etc/conda
 conda av metadata url : https://repo.anaconda.com/pkgs/main
      channel URLs : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
             https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
             https://repo.anaconda.com/pkgs/main/linux-64
             https://repo.anaconda.com/pkgs/main/noarch
             https://repo.anaconda.com/pkgs/r/linux-64
             https://repo.anaconda.com/pkgs/r/noarch
     package cache : /home/tomek/miniconda3/pkgs
             /home/tomek/.conda/pkgs
    envs directories : /home/tomek/miniconda3/envs
             /home/tomek/.conda/envs
        platform : linux-64
       user-agent : conda/4.10.1 requests/2.25.1 CPython/3.9.1 Linux/5.4.0-73-generic ubuntu/20.04.2 glibc/2.31
        UID:GID : 1000:1000
       netrc file : None
      offline mode : False


Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Jak widać, po dodaniu kanału conda-forge, pakiet mlflow zostaje znaleziony:

conda search mlflow
Loading channels: done
# Name            Version      Build Channel       
mlflow            0.9.0.1      py_0 conda-forge     
mlflow             0.9.1      py_0 conda-forge     
mlflow             1.0.0     py27_0 conda-forge     
mlflow             1.0.0     py27_1 conda-forge     
mlflow             1.0.0      py_2 conda-forge     
mlflow             1.0.0      py_3 conda-forge     
mlflow             1.1.0      py_0 conda-forge     
mlflow             1.2.0      py_0 conda-forge     
mlflow             1.2.0      py_1 conda-forge     
mlflow             1.3.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.3.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.4.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.4.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.4.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py36_1 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py37_1 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.5.0     py38_1 conda-forge     
mlflow             1.6.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.6.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.6.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.7.0     py36_0 conda-forge     
mlflow             1.7.0     py37_0 conda-forge     
mlflow             1.7.0     py38_0 conda-forge     
mlflow             1.7.1 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.7.1 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.7.1 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow             1.7.2 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.7.2 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.7.2 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow             1.8.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.8.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.8.0 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow             1.9.1 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow             1.9.1 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow             1.9.1 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow            1.10.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow            1.10.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow            1.10.0 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py36h9f0ad1d_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py36h9f0ad1d_1 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py37hc8dfbb8_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py37hc8dfbb8_1 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py38h32f6830_0 conda-forge     
mlflow            1.11.0 py38h32f6830_1 conda-forge     
mlflow            1.12.0 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.12.0 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.12.0 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.12.1 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.12.1 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.12.1 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow             1.13 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow             1.13 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow             1.13 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py36h5fab9bb_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py36hd000896_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py37h89c1867_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py38h578d9bd_2 conda-forge     
mlflow            1.13.1 py39hf3d152e_2 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36h24e63a9_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36h5fab9bb_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36h87b8279_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py36hd000896_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py37h02d9ccd_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py37h89c1867_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py38h578d9bd_0 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py38he918c71_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py39ha39b057_1 conda-forge     
mlflow            1.14.0 py39hf3d152e_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.14.1 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.15.0 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.16.0 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h24e63a9_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h24e63a9_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h87b8279_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py36h87b8279_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py37h02d9ccd_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py37h02d9ccd_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py38he918c71_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py38he918c71_1 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py39ha39b057_0 conda-forge     
mlflow            1.17.0 py39ha39b057_1 conda-forge     

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Środowiska (Environments)

 • Podstawową funkcjonalnością, którą zapewnia conda są izolowane środowiska
 • Nie zapewniają one takiego stopnia izolacji co np. Docker, ale ma to swoje zalety
 • Środowisko to tak naprawdę katalog zawierający zbiór bibliotek, plików wykonywalnych i innych zależności
 • Środowiska mogą zawierać różne wersje zarówno modułów Python jak i bibliotek systemowych, plików wykonywalnych (w tym samego Pythona)
 • Domyślne środowisko nazywa się base. Nie powinniśmy go modyfikować a raczej tworzyć nowe środowisko dla każdego zastosowania

Wyświetlanie listy środowisk:

conda info --envs
# conda environments:
#
             /home/tomek/anaconda3
base         * /home/tomek/miniconda3
mlflow-004410b12f95e2e00831a0ba11ee1bfdc29d6f9d   /home/tomek/miniconda3/envs/mlflow-004410b12f95e2e00831a0ba11ee1bfdc29d6f9d
mlflow-503f0c7520a32f054a9d168bd099584a9439de9d   /home/tomek/miniconda3/envs/mlflow-503f0c7520a32f054a9d168bd099584a9439de9d
mlflow-5987e03d4dbaa5faa1a697bb113be9b9bdc39b29   /home/tomek/miniconda3/envs/mlflow-5987e03d4dbaa5faa1a697bb113be9b9bdc39b29


Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Tworzenie środowiska

Środowisko można utworzyć i skonfigurować interaktywnie, lub z pliku *.yml

conda create --name hello_env -y
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

 environment location: /home/tomek/miniconda3/envs/hello_envPreparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#   $ conda activate hello_env
#
# To deactivate an active environment, use
#
#   $ conda deactivate


Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Aktywacja środowiska

 • Żeby zmodyfikować środowisko albo zacząć z niego korzystać, musimy je aktywować.
 • Aktywacja środowiska polega tak naprawdę na zmianie zmiennych środowiskowych, które mówią programom gdzie szukać ładowanych przez nie bibliotek i plików wykonywalnych, takich jak PATH, PYTHON_PATH itp.
 • Po aktywowaniu środowiska w konsoli zobaczymy jego nazwę dopisaną na początku lini poleceń:
$ conda activate hello_env
(hello_env) tomek@tomek-asus:/home$ python3 --version
Python 3.8.5

Domyślnie wersja pythona będzie taka sama jak systemowa. Żeby deaktywować środowisko, używamy conda deactivate:

$ conda deactivate
python3 --version
Python 3.8.5

Modyfikowanie środowiska

Jeśli chcemy stworzyc środowisko z inną wersją niż systemowa:

conda create -y -n myenv python=3.9
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

 environment location: /home/tomek/miniconda3/envs/myenv

 added / updated specs:
  - python=3.9


The following packages will be downloaded:

  package          |      build
  ---------------------------|-----------------
  ca-certificates-2023.01.10 |    h06a4308_0     120 KB
  libffi-3.4.2        |    h6a678d5_6     136 KB
  libgcc-ng-11.2.0      |    h1234567_1     5.3 MB
  libgomp-11.2.0       |    h1234567_1     474 KB
  libstdcxx-ng-11.2.0    |    h1234567_1     4.7 MB
  ncurses-6.4        |    h6a678d5_0     914 KB
  pip-23.0.1         |  py39h06a4308_0     2.5 MB
  python-3.9.16       |    h7a1cb2a_2    25.1 MB
  readline-8.2        |    h5eee18b_0     357 KB
  setuptools-66.0.0     |  py39h06a4308_0     1.2 MB
  sqlite-3.41.2       |    h5eee18b_0     1.2 MB
  tk-8.6.12         |    h1ccaba5_0     3.0 MB
  tzdata-2023c        |    h04d1e81_0     116 KB
  wheel-0.38.4        |  py39h06a4308_0     64 KB
  xz-5.2.10         |    h5eee18b_1     429 KB
  zlib-1.2.13        |    h5eee18b_0     103 KB
  ------------------------------------------------------------
                      Total:    45.7 MB

The following NEW packages will be INSTALLED:

 _libgcc_mutex   pkgs/main/linux-64::_libgcc_mutex-0.1-main 
 _openmp_mutex   pkgs/main/linux-64::_openmp_mutex-5.1-1_gnu 
 ca-certificates  pkgs/main/linux-64::ca-certificates-2023.01.10-h06a4308_0 
 ld_impl_linux-64  pkgs/main/linux-64::ld_impl_linux-64-2.38-h1181459_1 
 libffi       pkgs/main/linux-64::libffi-3.4.2-h6a678d5_6 
 libgcc-ng     pkgs/main/linux-64::libgcc-ng-11.2.0-h1234567_1 
 libgomp      pkgs/main/linux-64::libgomp-11.2.0-h1234567_1 
 libstdcxx-ng    pkgs/main/linux-64::libstdcxx-ng-11.2.0-h1234567_1 
 ncurses      pkgs/main/linux-64::ncurses-6.4-h6a678d5_0 
 openssl      pkgs/main/linux-64::openssl-1.1.1t-h7f8727e_0 
 pip        pkgs/main/linux-64::pip-23.0.1-py39h06a4308_0 
 python       pkgs/main/linux-64::python-3.9.16-h7a1cb2a_2 
 readline      pkgs/main/linux-64::readline-8.2-h5eee18b_0 
 setuptools     pkgs/main/linux-64::setuptools-66.0.0-py39h06a4308_0 
 sqlite       pkgs/main/linux-64::sqlite-3.41.2-h5eee18b_0 
 tk         pkgs/main/linux-64::tk-8.6.12-h1ccaba5_0 
 tzdata       pkgs/main/noarch::tzdata-2023c-h04d1e81_0 
 wheel       pkgs/main/linux-64::wheel-0.38.4-py39h06a4308_0 
 xz         pkgs/main/linux-64::xz-5.2.10-h5eee18b_1 
 zlib        pkgs/main/linux-64::zlib-1.2.13-h5eee18b_0 Downloading and Extracting Packages
tzdata-2023c     | 116 KB  |                    |  0% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  |                    |  0% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  |                    |  0% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  |                    |  0% readline-8.2     | 357 KB  |                    |  0% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  |                    |  0% 

ca-certificates-2023 | 120 KB  |                    |  0% 


xz-5.2.10      | 429 KB  |                    |  0% libffi-3.4.2     | 136 KB  |                    |  0% 
ncurses-6.4     | 914 KB  |                    |  0% 

wheel-0.38.4     | 64 KB   |                    |  0% 


zlib-1.2.13     | 103 KB  |                    |  0% sqlite-3.41.2    | 1.2 MB  |                    |  0% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  |                    |  0% 

libgomp-11.2.0    | 474 KB  |                    |  0% 


tzdata-2023c     | 116 KB  | #####1                | 14% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  |                    |  0% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | 4                   |  1% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | 1                   |  0% tzdata-2023c     | 116 KB  | ###############3           | 42% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  |                    |  0% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | #4                  |  4% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | 3                   |  1% tzdata-2023c     | 116 KB  | ##############################7    | 83% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 1                   |  0% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | ##4                  |  7% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | 5                   |  1% readline-8.2     | 357 KB  | ########2               | 22% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 1                   |  0% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | 6                   |  2% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | 1                   |  0% 


tzdata-2023c     | 116 KB  | ##################################### | 100% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | 9                   |  3% readline-8.2     | 357 KB  | #############2            | 36% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | 3                   |  1% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 2                   |  1% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | #####4                | 15% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #1                  |  3% readline-8.2     | 357 KB  | ##################2          | 49% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 2                   |  1% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | 7                   |  2% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 3                   |  1% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | 8                   |  2% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #4                  |  4% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 3                   |  1% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | ######9                | 19% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | #######3               | 20% readline-8.2     | 357 KB  | #######################2       | 63% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | 9                   |  3% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #1                  |  3% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 3                   |  1% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #2                  |  3% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 4                   |  1% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 4                   |  1% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #5                  |  4% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #3                  |  4% readline-8.2     | 357 KB  | ##########################5      | 72% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #4                  |  4% readline-8.2     | 357 KB  | #############################8    | 81% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | ########8               | 24% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | #########3              | 25% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #8                  |  5% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #9                  |  5% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##                  |  6% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 4                   |  1% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 4                   |  1% readline-8.2     | 357 KB  | ###############################5   | 85% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 5                   |  1% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | #########8              | 27% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | ##########3              | 28% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #7                  |  5% readline-8.2     | 357 KB  | ##################################8  | 94% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 5                   |  2% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##1                  |  6% readline-8.2     | 357 KB  | ##################################### | 100% readline-8.2     | 357 KB  | ##################################### | 100% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##                  |  6% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 6                   |  2% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##8                  |  8% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###1                 |  8% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###2                 |  9% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###3                 |  9% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 6                   |  2% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##7                  |  7% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###                  |  8% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###4                 |  9% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###5                 | 10% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | ###########3             | 31% 

ca-certificates-2023 | 120 KB  | ####9                 | 13% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###9                 | 11% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 6                   |  2% 

ca-certificates-2023 | 120 KB  | ##################################5  | 93% 

ca-certificates-2023 | 120 KB  | ##################################### | 100% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 7                   |  2% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | #############3            | 36% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ####                 | 11% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | #############8            | 37% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 8                   |  2% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | ##############2            | 39% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 8                   |  2% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | ##############7            | 40% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ####1                 | 11% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 8                   |  2% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | ###############7           | 43% 


xz-5.2.10      | 429 KB  | #3                  |  4% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ####3                 | 12% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | #################2          | 47% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | ####################2         | 55% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ####5                 | 12% 


xz-5.2.10      | 429 KB  | ##7                  |  7% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | ########################6       | 67% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 8                   |  2% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | #############################5    | 80% 


xz-5.2.10      | 429 KB  | ####1                 | 11% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ####6                 | 13% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | ##################################9  | 95% libffi-3.4.2     | 136 KB  | ####3                 | 12% 


xz-5.2.10      | 429 KB  | #####5                | 15% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 9                   |  2% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ####8                 | 13% 
ncurses-6.4     | 914 KB  | 6                   |  2% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 9                   |  3% 


xz-5.2.10      | 429 KB  | ########2               | 22% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ####9                 | 13% 


setuptools-66.0.0  | 1.2 MB  | ##################################### | 100% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 9                   |  3% 
ncurses-6.4     | 914 KB  | ######################6        | 61% 


xz-5.2.10      | 429 KB  | ############4             | 34% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #####1                | 14% libffi-3.4.2     | 136 KB  | ##################################### | 100% libffi-3.4.2     | 136 KB  | ##################################### | 100% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | 9                   |  3% 


xz-5.2.10      | 429 KB  | ###############1           | 41% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #####2                | 14% 

wheel-0.38.4     | 64 KB   | #########3              | 25% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #                   |  3% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #####4                | 15% 


xz-5.2.10      | 429 KB  | #################9          | 48% 


zlib-1.2.13     | 103 KB  | #####7                | 15% sqlite-3.41.2    | 1.2 MB  | 4                   |  1% 
ncurses-6.4     | 914 KB  | ##################################### | 100% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #                   |  3% 


xz-5.2.10      | 429 KB  | ###########################5     | 75% sqlite-3.41.2    | 1.2 MB  | ####9                 | 13% 

wheel-0.38.4     | 64 KB   | ##################################### | 100% 

wheel-0.38.4     | 64 KB   | ##################################### | 100% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #####7                | 16% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #                   |  3% sqlite-3.41.2    | 1.2 MB  | #########8              | 27% 


xz-5.2.10      | 429 KB  | ###############################7   | 86% 


zlib-1.2.13     | 103 KB  | ##################################### | 100% 


zlib-1.2.13     | 103 KB  | ##################################### | 100% sqlite-3.41.2    | 1.2 MB  | ##############7            | 40% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ######                | 16% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #1                  |  3% 


xz-5.2.10      | 429 KB  | ###################################8 | 97% sqlite-3.41.2    | 1.2 MB  | ###################7         | 53% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ######1                | 17% sqlite-3.41.2    | 1.2 MB  | ########################6       | 67% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #1                  |  3% 


xz-5.2.10      | 429 KB  | ##################################### | 100% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | 1                   |  1% sqlite-3.41.2    | 1.2 MB  | #############################5    | 80% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | 5                   |  2% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ######4                | 17% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #1                  |  3% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | 9                   |  3% sqlite-3.41.2    | 1.2 MB  | ##################################  | 92% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #1                  |  3% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ######6                | 18% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | #5                  |  4% 

libgomp-11.2.0    | 474 KB  | #2                  |  3% sqlite-3.41.2    | 1.2 MB  | ##################################### | 100% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #1                  |  3% 

libgomp-11.2.0    | 474 KB  | #############7            | 37% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ######9                | 19% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ##1                  |  6% 

libgomp-11.2.0    | 474 KB  | ##########################2      | 71% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #2                  |  3% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ##6                  |  7% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #######1               | 19% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #2                  |  3% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | 2                   |  1% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ###2                 |  9% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #######3               | 20% 

libgomp-11.2.0    | 474 KB  | ##################################### | 100% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ##2                  |  6% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #2                  |  3% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ###8                 | 10% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ####5                 | 12% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #######6               | 21% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #2                  |  3% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ####3                 | 12% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ######6                | 18% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #3                  |  4% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #######8               | 21% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ####9                 | 13% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ########6               | 23% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #3                  |  4% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ########1               | 22% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | #####5                | 15% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ##########7              | 29% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ########3               | 23% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #3                  |  4% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ######1                | 17% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ############5             | 34% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ########6               | 23% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #4                  |  4% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ##############6            | 40% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ######6                | 18% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ########8               | 24% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ################4           | 44% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | #######2               | 20% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #4                  |  4% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ##################2          | 49% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #########1              | 25% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | #######8               | 21% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ####################1         | 54% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #5                  |  4% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #########3              | 25% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ########4               | 23% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #########6              | 26% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #5                  |  4% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | #####################9        | 59% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ########9               | 24% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | #######################7       | 64% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #########8              | 27% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | #########5              | 26% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #6                  |  4% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##########1              | 27% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ##########1              | 27% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #6                  |  4% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | #########################6      | 69% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##########3              | 28% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ###########################6     | 75% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ##########6              | 29% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #7                  |  5% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##########5              | 29% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | #############################2    | 79% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ###########2             | 30% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##########8              | 29% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #7                  |  5% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ##############################8    | 83% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ############             | 33% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ################################4   | 88% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###########2             | 30% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #7                  |  5% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ############6             | 34% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ##################################  | 92% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###########4             | 31% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | #############3            | 36% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #8                  |  5% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ###################################6 | 96% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ##############1            | 38% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #8                  |  5% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###########8             | 32% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ############1             | 33% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ###############2           | 41% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #9                  |  5% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ############5             | 34% 


pip-23.0.1      | 2.5 MB  | ##################################### | 100% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #############1            | 36% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ##################3          | 50% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##                  |  6% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #############6            | 37% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ###################8         | 54% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##1                  |  6% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##############1            | 38% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | #####################2        | 57% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##2                  |  6% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##############7            | 40% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##3                  |  6% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ######################5        | 61% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##3                  |  6% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###############4           | 42% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | #######################8       | 65% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###############8           | 43% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##4                  |  7% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | #########################2      | 68% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ################3           | 44% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##5                  |  7% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ##########################5      | 72% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ################8           | 46% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##6                  |  7% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ###########################7     | 75% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #################3          | 47% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##7                  |  7% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ############################8     | 78% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #################8          | 48% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##8                  |  8% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | #############################8    | 81% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##################3          | 50% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##9                  |  8% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ##############################7    | 83% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###                  |  8% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##################8          | 51% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ###############################7   | 86% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###1                 |  8% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###################3         | 52% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ################################8   | 89% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###2                 |  9% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###################8         | 54% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ##################################3  | 93% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###3                 |  9% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ####################3         | 55% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ###################################5 | 96% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###4                 |  9% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ####################8         | 56% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ####################################6 | 99% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###5                 |  9% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #####################4        | 58% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###5                 | 10% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ######################        | 60% 
tk-8.6.12      | 3.0 MB  | ##################################### | 100% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###8                 | 10% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ######################7        | 62% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###9                 | 11% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #######################6       | 64% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####1                 | 11% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ########################5       | 66% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####2                 | 12% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #########################3      | 69% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####4                 | 12% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##########################2      | 71% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####6                 | 12% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##########################9      | 73% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####7                 | 13% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###########################7     | 75% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####9                 | 13% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ############################4     | 77% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####                 | 14% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #############################2    | 79% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####2                | 14% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #############################9    | 81% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####3                | 14% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##############################6    | 83% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####4                | 15% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###############################4   | 85% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####6                | 15% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ################################1   | 87% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###4                 |  9% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####7                | 16% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #################################   | 89% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###5                 | 10% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####9                | 16% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######1                | 17% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######2                | 17% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | #################################7  | 91% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######3                | 17% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##################################3  | 93% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######5                | 18% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###6                 | 10% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######6                | 18% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##################################8  | 94% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######7                | 18% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###################################3 | 96% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######8                | 19% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ###################################8 | 97% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###7                 | 10% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######9                | 19% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ####################################3 | 98% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######                | 19% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ####################################8 | 100% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######1               | 19% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######2               | 20% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###8                 | 11% 
libstdcxx-ng-11.2.0 | 4.7 MB  | ##################################### | 100% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######4               | 20% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######6               | 21% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######7               | 21% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####                 | 11% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######8               | 21% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####1                 | 11% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####2                 | 11% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ########               | 22% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####3                 | 12% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ########1               | 22% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####4                 | 12% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ########1               | 22% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####5                 | 12% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####7                 | 13% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####9                 | 13% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #####7                | 16% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ########7               | 24% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #####9                | 16% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ########9               | 24% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ######1                | 17% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ######3                | 17% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########               | 24% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ######6                | 18% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ######7                | 18% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ######8                | 18% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########1              | 25% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ######9                | 19% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #######                | 19% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #######1               | 19% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########1              | 25% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #######3               | 20% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########2              | 25% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #######5               | 20% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########2              | 25% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #######7               | 21% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########3              | 25% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ########               | 22% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########3              | 25% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ########2               | 22% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########4              | 25% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ########4               | 23% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########4              | 26% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ########7               | 24% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########5              | 26% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #########               | 25% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########6              | 26% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #########4              | 25% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #########7              | 26% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########7              | 26% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##########              | 27% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########7              | 26% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########8              | 27% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##########4              | 28% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########9              | 27% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##########8              | 29% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########9              | 27% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###########1             | 30% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########              | 27% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###########4             | 31% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########1              | 27% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###########7             | 32% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########1              | 27% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ############             | 32% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########2              | 28% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ############2             | 33% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########2              | 28% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ############4             | 34% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########3              | 28% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ############7             | 35% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########3              | 28% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ############9             | 35% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########3              | 28% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #############3            | 36% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########4              | 28% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #############6            | 37% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########5              | 28% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #############9            | 38% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########6              | 29% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##############3            | 39% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########6              | 29% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##############8            | 40% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########7              | 29% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###############2           | 41% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########8              | 29% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###############5           | 42% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########9              | 29% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ################           | 43% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########9              | 30% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ################4           | 44% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########              | 30% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ################7           | 45% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########1             | 30% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #################           | 46% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########2             | 30% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #################4          | 47% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########2             | 30% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #################7          | 48% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########3             | 31% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##################          | 49% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########4             | 31% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##################3          | 50% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########5             | 31% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##################7          | 51% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##################9          | 51% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########5             | 31% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###################1         | 52% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########6             | 31% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###################3         | 52% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########6             | 32% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###################5         | 53% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########7             | 32% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###################8         | 54% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########7             | 32% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####################         | 54% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########8             | 32% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####################2         | 55% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########9             | 32% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####################5         | 56% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########9             | 32% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####################7         | 56% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############             | 33% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####################9         | 57% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############1             | 33% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #####################3        | 58% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############1             | 33% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #####################5        | 58% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############2             | 33% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #####################7        | 59% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############2             | 33% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #####################9        | 59% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############3             | 33% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############3             | 33% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ######################1        | 60% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############4             | 34% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ######################3        | 61% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############4             | 34% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ######################6        | 61% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############5             | 34% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ######################9        | 62% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############6             | 34% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #######################2       | 63% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############7             | 34% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############7             | 35% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #######################5       | 64% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############8             | 35% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #######################8       | 64% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############9             | 35% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ########################       | 65% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ########################2       | 66% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############9             | 35% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ########################4       | 66% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############             | 35% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ########################6       | 67% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############1            | 35% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ########################8       | 67% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############1            | 36% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #########################1      | 68% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############2            | 36% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #########################4      | 69% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############3            | 36% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #########################7      | 70% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############4            | 36% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##########################      | 70% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##########################4      | 71% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############5            | 37% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##########################8      | 73% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############6            | 37% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###########################1     | 73% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############7            | 37% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###########################4     | 74% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############7            | 37% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###########################8     | 75% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############8            | 37% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ############################1     | 76% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############9            | 38% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ############################3     | 77% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############9            | 38% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ############################5     | 77% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############            | 38% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############            | 38% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ############################7     | 78% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############1            | 38% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #############################     | 78% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############1            | 38% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #############################2    | 79% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############2            | 38% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #############################4    | 80% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############2            | 39% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #############################6    | 80% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############3            | 39% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############3            | 39% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #############################8    | 81% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############4            | 39% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##############################    | 81% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############4            | 39% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############5            | 39% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##############################2    | 82% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############5            | 39% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##############################5    | 82% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############5            | 39% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##############################7    | 83% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############6            | 40% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##############################9    | 84% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############6            | 40% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############7            | 40% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###############################1   | 84% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############7            | 40% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###############################4   | 85% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############8            | 40% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###############################7   | 86% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############9            | 40% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###############################9   | 86% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############9            | 41% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ################################1   | 87% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############            | 41% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ################################3   | 87% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############1           | 41% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ################################5   | 88% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############1           | 41% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ################################7   | 89% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############2           | 41% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #################################   | 89% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############3           | 41% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #################################2  | 90% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #################################4  | 90% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############3           | 42% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #################################6  | 91% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############4           | 42% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #################################8  | 92% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############5           | 42% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##################################1  | 92% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############5           | 42% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##################################5  | 93% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############6           | 42% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##################################8  | 94% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############7           | 43% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###################################2 | 95% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############8           | 43% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ###################################6 | 96% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############9           | 43% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | #################################### | 97% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################           | 43% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####################################3 | 98% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################1           | 44% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ####################################6 | 99% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##################################### | 100% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################1           | 44% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################2           | 44% 
libgcc-ng-11.2.0   | 5.3 MB  | ##################################### | 100% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################3           | 44% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################4           | 45% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################6           | 45% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################7           | 45% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################8           | 46% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################9           | 46% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################1          | 46% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################2          | 47% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################4          | 47% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################6          | 48% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################8          | 48% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################9          | 49% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################1          | 49% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################3          | 50% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################5          | 50% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################6          | 51% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################8          | 51% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################          | 51% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################2         | 52% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################4         | 52% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################5         | 53% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################7         | 53% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################8         | 54% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####################         | 54% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####################2         | 55% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####################3         | 55% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####################5         | 55% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####################6         | 56% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####################7         | 56% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####################9         | 57% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####################         | 57% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####################1        | 57% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####################2        | 57% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####################3        | 58% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####################4        | 58% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####################6        | 58% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####################7        | 59% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####################8        | 59% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #####################9        | 59% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######################        | 60% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######################1        | 60% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######################2        | 60% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######################3        | 60% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######################4        | 61% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######################5        | 61% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######################7        | 61% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######################8        | 62% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ######################9        | 62% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######################        | 62% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######################1       | 63% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######################2       | 63% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######################3       | 63% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######################4       | 63% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######################5       | 64% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######################6       | 64% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######################7       | 64% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #######################9       | 65% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ########################       | 65% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ########################1       | 65% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ########################2       | 66% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ########################3       | 66% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ########################4       | 66% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ########################6       | 66% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ########################7       | 67% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ########################8       | 67% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ########################9       | 68% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########################1      | 68% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########################2      | 68% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########################4      | 69% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########################5      | 69% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########################7      | 70% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #########################9      | 70% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########################      | 70% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########################1      | 71% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########################3      | 71% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########################4      | 71% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########################5      | 72% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########################6      | 72% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########################7      | 72% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##########################8      | 73% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########################      | 73% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########################1     | 73% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########################3     | 74% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########################5     | 74% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########################7     | 75% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###########################9     | 76% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############################1     | 76% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############################3     | 77% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############################5     | 77% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############################7     | 78% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ############################9     | 78% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############################1    | 79% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############################4    | 80% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############################6    | 80% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #############################8    | 81% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############################    | 81% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############################2    | 82% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############################4    | 82% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############################6    | 83% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##############################8    | 83% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############################    | 84% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############################1   | 84% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############################3   | 85% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############################5   | 85% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############################7   | 86% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###############################8   | 86% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################################   | 87% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################################1   | 87% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################################3   | 87% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################################4   | 88% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################################6   | 88% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################################7   | 89% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ################################8   | 89% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################################   | 89% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################################1  | 90% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################################2  | 90% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################################3  | 90% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################################4  | 90% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################################5  | 91% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################################7  | 91% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################################8  | 92% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################################  | 92% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################################1  | 92% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################################2  | 93% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################################4  | 93% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################################4  | 93% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################################5  | 93% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################################6  | 94% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################################6  | 94% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################################7  | 94% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################################7  | 94% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################################8  | 94% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################################8  | 94% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################################9  | 94% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ##################################9  | 95% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################  | 95% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################  | 95% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################1 | 95% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################1 | 95% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################2 | 95% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################2 | 95% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################3 | 95% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################3 | 96% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################3 | 96% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################4 | 96% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################5 | 96% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################6 | 96% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################6 | 96% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################7 | 97% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################7 | 97% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################8 | 97% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################8 | 97% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ###################################9 | 97% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | #################################### | 97% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####################################1 | 98% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####################################3 | 98% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####################################4 | 99% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####################################6 | 99% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####################################7 | 99% 

python-3.9.16    | 25.1 MB  | ####################################9 | 100% 

                                        
                                        

                                        


                                                                                
                                        

                                        


                                                                                
                                        

                                        


                                                                                
                                        

                                        


                                        
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#   $ conda activate myenv
#
# To deactivate an active environment, use
#
#   $ conda deactivate


Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Rzeczywiście, stworzone środowisko ma wersję Pythona z linii 3.9:

$ conda activate myenv
(myenv)$ python3 --version
Python 3.9.4

Tak samo, przy tworzeniu środowiska możemy podać inne zależności wraz z ich wersjami:

conda create -y -n p39-mlflow-pandas python=3.9 pandas=1.2.3 mlflow
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

 environment location: /home/tomek/miniconda3/envs/p39-mlflow-pandas

 added / updated specs:
  - mlflow
  - pandas=1.2.3
  - python=3.9


The following packages will be downloaded:

  package          |      build
  ---------------------------|-----------------
  alembic-1.6.3       |   pyhd8ed1ab_0     114 KB conda-forge
  appdirs-1.4.4       |   pyh9f0ad1d_0     13 KB conda-forge
  asn1crypto-1.4.0      |   pyh9f0ad1d_0     78 KB conda-forge
  brotlipy-0.7.0       |py39h3811e60_1001     341 KB conda-forge
  cffi-1.14.5        |  py39he32792d_0     227 KB conda-forge
  chardet-4.0.0       |  py39hf3d152e_1     205 KB conda-forge
  click-8.0.1        |  py39hf3d152e_0     146 KB conda-forge
  cloudpickle-1.6.0     |       py_0     22 KB conda-forge
  configparser-5.0.2     |   pyhd8ed1ab_0     21 KB conda-forge
  cryptography-3.4.7     |  py39hbca0aa6_0     1.1 MB conda-forge
  databricks-cli-0.9.1    |       py_0     48 KB conda-forge
  dataclasses-0.8      |   pyhc8e2a94_1      7 KB conda-forge
  docker-py-5.0.0      |  py39hf3d152e_0     187 KB conda-forge
  docker-pycreds-0.4.0    |       py_0     11 KB conda-forge
  entrypoints-0.3      | pyhd8ed1ab_1003      8 KB conda-forge
  flask-2.0.1        |   pyhd8ed1ab_0     70 KB conda-forge
  gitdb-4.0.7        |   pyhd8ed1ab_0     46 KB conda-forge
  gitpython-3.1.17      |   pyhd8ed1ab_0     115 KB conda-forge
  gorilla-0.4.0       |   pyhd8ed1ab_0     13 KB conda-forge
  greenlet-1.1.0       |  py39he80948d_0     84 KB conda-forge
  gunicorn-20.1.0      |  py39hf3d152e_0     119 KB conda-forge
  idna-2.10         |   pyh9f0ad1d_0     52 KB conda-forge
  itsdangerous-2.0.1     |   pyhd8ed1ab_0     17 KB conda-forge
  jinja2-3.0.1        |   pyhd8ed1ab_0     99 KB conda-forge
  libblas-3.9.0       |    9_openblas     11 KB conda-forge
  libcblas-3.9.0       |    9_openblas     11 KB conda-forge
  libgfortran-ng-9.3.0    |   hff62375_19     22 KB conda-forge
  libgfortran5-9.3.0     |   hff62375_19     2.0 MB conda-forge
  liblapack-3.9.0      |    9_openblas     11 KB conda-forge
  libopenblas-0.3.15     |pthreads_h8fe5266_1     9.2 MB conda-forge
  libprotobuf-3.17.0     |    h780b84a_0     2.5 MB conda-forge
  mako-1.1.4         |   pyh44b312d_0     58 KB conda-forge
  markupsafe-2.0.1      |  py39h3811e60_0     22 KB conda-forge
  mlflow-1.2.0        |       py_1     3.4 MB conda-forge
  numpy-1.20.3        |  py39hdbf815f_0     5.8 MB conda-forge
  packaging-20.9       |   pyh44b312d_0     35 KB conda-forge
  pandas-1.2.3        |  py39hde0f152_0    12.1 MB conda-forge
  protobuf-3.17.0      |  py39he80948d_0     346 KB conda-forge
  pycparser-2.20       |   pyh9f0ad1d_2     94 KB conda-forge
  pyopenssl-20.0.1      |   pyhd8ed1ab_0     48 KB conda-forge
  pyparsing-2.4.7      |   pyh9f0ad1d_0     60 KB conda-forge
  pysocks-1.7.1       |  py39hf3d152e_3     28 KB conda-forge
  python-dateutil-2.8.1   |       py_0     220 KB conda-forge
  python-editor-1.0.4    |       py_0      9 KB conda-forge
  pytz-2021.1        |   pyhd8ed1ab_0     239 KB conda-forge
  pyyaml-5.4.1        |  py39h3811e60_0     193 KB conda-forge
  querystring_parser-1.2.4  |       py_0     10 KB conda-forge
  requests-2.25.1      |   pyhd3deb0d_0     51 KB conda-forge
  simplejson-3.17.2     |  py39h3811e60_2     103 KB conda-forge
  six-1.16.0         |   pyh6c4a22f_0     14 KB conda-forge
  smmap-3.0.5        |   pyh44b312d_0     22 KB conda-forge
  sqlalchemy-1.4.15     |  py39h3811e60_0     2.3 MB conda-forge
  sqlparse-0.4.1       |   pyh9f0ad1d_0     34 KB conda-forge
  tabulate-0.8.9       |   pyhd8ed1ab_0     26 KB conda-forge
  typing_extensions-3.7.4.3 |       py_0     25 KB conda-forge
  urllib3-1.26.4       |   pyhd8ed1ab_0     99 KB conda-forge
  websocket-client-0.57.0  |  py39hf3d152e_4     59 KB conda-forge
  werkzeug-2.0.1       |   pyhd8ed1ab_0     219 KB conda-forge
  yaml-0.2.5         |    h516909a_0     82 KB conda-forge
  ------------------------------------------------------------
                      Total:    42.3 MB

The following NEW packages will be INSTALLED:

 _libgcc_mutex   conda-forge/linux-64::_libgcc_mutex-0.1-conda_forge
 _openmp_mutex   conda-forge/linux-64::_openmp_mutex-4.5-1_gnu
 alembic      conda-forge/noarch::alembic-1.6.3-pyhd8ed1ab_0
 appdirs      conda-forge/noarch::appdirs-1.4.4-pyh9f0ad1d_0
 asn1crypto     conda-forge/noarch::asn1crypto-1.4.0-pyh9f0ad1d_0
 brotlipy      conda-forge/linux-64::brotlipy-0.7.0-py39h3811e60_1001
 ca-certificates  conda-forge/linux-64::ca-certificates-2020.12.5-ha878542_0
 certifi      conda-forge/linux-64::certifi-2020.12.5-py39hf3d152e_1
 cffi        conda-forge/linux-64::cffi-1.14.5-py39he32792d_0
 chardet      conda-forge/linux-64::chardet-4.0.0-py39hf3d152e_1
 click       conda-forge/linux-64::click-8.0.1-py39hf3d152e_0
 cloudpickle    conda-forge/noarch::cloudpickle-1.6.0-py_0
 configparser    conda-forge/noarch::configparser-5.0.2-pyhd8ed1ab_0
 cryptography    conda-forge/linux-64::cryptography-3.4.7-py39hbca0aa6_0
 databricks-cli   conda-forge/noarch::databricks-cli-0.9.1-py_0
 dataclasses    conda-forge/noarch::dataclasses-0.8-pyhc8e2a94_1
 docker-py     conda-forge/linux-64::docker-py-5.0.0-py39hf3d152e_0
 docker-pycreds   conda-forge/noarch::docker-pycreds-0.4.0-py_0
 entrypoints    conda-forge/noarch::entrypoints-0.3-pyhd8ed1ab_1003
 flask       conda-forge/noarch::flask-2.0.1-pyhd8ed1ab_0
 gitdb       conda-forge/noarch::gitdb-4.0.7-pyhd8ed1ab_0
 gitpython     conda-forge/noarch::gitpython-3.1.17-pyhd8ed1ab_0
 gorilla      conda-forge/noarch::gorilla-0.4.0-pyhd8ed1ab_0
 greenlet      conda-forge/linux-64::greenlet-1.1.0-py39he80948d_0
 gunicorn      conda-forge/linux-64::gunicorn-20.1.0-py39hf3d152e_0
 idna        conda-forge/noarch::idna-2.10-pyh9f0ad1d_0
 itsdangerous    conda-forge/noarch::itsdangerous-2.0.1-pyhd8ed1ab_0
 jinja2       conda-forge/noarch::jinja2-3.0.1-pyhd8ed1ab_0
 ld_impl_linux-64  conda-forge/linux-64::ld_impl_linux-64-2.35.1-hea4e1c9_2
 libblas      conda-forge/linux-64::libblas-3.9.0-9_openblas
 libcblas      conda-forge/linux-64::libcblas-3.9.0-9_openblas
 libffi       conda-forge/linux-64::libffi-3.3-h58526e2_2
 libgcc-ng     conda-forge/linux-64::libgcc-ng-9.3.0-h2828fa1_19
 libgfortran-ng   conda-forge/linux-64::libgfortran-ng-9.3.0-hff62375_19
 libgfortran5    conda-forge/linux-64::libgfortran5-9.3.0-hff62375_19
 libgomp      conda-forge/linux-64::libgomp-9.3.0-h2828fa1_19
 liblapack     conda-forge/linux-64::liblapack-3.9.0-9_openblas
 libopenblas    conda-forge/linux-64::libopenblas-0.3.15-pthreads_h8fe5266_1
 libprotobuf    conda-forge/linux-64::libprotobuf-3.17.0-h780b84a_0
 libstdcxx-ng    conda-forge/linux-64::libstdcxx-ng-9.3.0-h6de172a_19
 mako        conda-forge/noarch::mako-1.1.4-pyh44b312d_0
 markupsafe     conda-forge/linux-64::markupsafe-2.0.1-py39h3811e60_0
 mlflow       conda-forge/noarch::mlflow-1.2.0-py_1
 ncurses      conda-forge/linux-64::ncurses-6.2-h58526e2_4
 numpy       conda-forge/linux-64::numpy-1.20.3-py39hdbf815f_0
 openssl      conda-forge/linux-64::openssl-1.1.1k-h7f98852_0
 packaging     conda-forge/noarch::packaging-20.9-pyh44b312d_0
 pandas       conda-forge/linux-64::pandas-1.2.3-py39hde0f152_0
 pip        conda-forge/noarch::pip-21.1.2-pyhd8ed1ab_0
 protobuf      conda-forge/linux-64::protobuf-3.17.0-py39he80948d_0
 pycparser     conda-forge/noarch::pycparser-2.20-pyh9f0ad1d_2
 pyopenssl     conda-forge/noarch::pyopenssl-20.0.1-pyhd8ed1ab_0
 pyparsing     conda-forge/noarch::pyparsing-2.4.7-pyh9f0ad1d_0
 pysocks      conda-forge/linux-64::pysocks-1.7.1-py39hf3d152e_3
 python       conda-forge/linux-64::python-3.9.4-hffdb5ce_0_cpython
 python-dateutil  conda-forge/noarch::python-dateutil-2.8.1-py_0
 python-editor   conda-forge/noarch::python-editor-1.0.4-py_0
 python_abi     conda-forge/linux-64::python_abi-3.9-1_cp39
 pytz        conda-forge/noarch::pytz-2021.1-pyhd8ed1ab_0
 pyyaml       conda-forge/linux-64::pyyaml-5.4.1-py39h3811e60_0
 querystring_parser conda-forge/noarch::querystring_parser-1.2.4-py_0
 readline      conda-forge/linux-64::readline-8.1-h46c0cb4_0
 requests      conda-forge/noarch::requests-2.25.1-pyhd3deb0d_0
 setuptools     conda-forge/linux-64::setuptools-49.6.0-py39hf3d152e_3
 simplejson     conda-forge/linux-64::simplejson-3.17.2-py39h3811e60_2
 six        conda-forge/noarch::six-1.16.0-pyh6c4a22f_0
 smmap       conda-forge/noarch::smmap-3.0.5-pyh44b312d_0
 sqlalchemy     conda-forge/linux-64::sqlalchemy-1.4.15-py39h3811e60_0
 sqlite       conda-forge/linux-64::sqlite-3.35.5-h74cdb3f_0
 sqlparse      conda-forge/noarch::sqlparse-0.4.1-pyh9f0ad1d_0
 tabulate      conda-forge/noarch::tabulate-0.8.9-pyhd8ed1ab_0
 tk         conda-forge/linux-64::tk-8.6.10-h21135ba_1
 typing_extensions conda-forge/noarch::typing_extensions-3.7.4.3-py_0
 tzdata       conda-forge/noarch::tzdata-2021a-he74cb21_0
 urllib3      conda-forge/noarch::urllib3-1.26.4-pyhd8ed1ab_0
 websocket-client  conda-forge/linux-64::websocket-client-0.57.0-py39hf3d152e_4
 werkzeug      conda-forge/noarch::werkzeug-2.0.1-pyhd8ed1ab_0
 wheel       conda-forge/noarch::wheel-0.36.2-pyhd3deb0d_0
 xz         conda-forge/linux-64::xz-5.2.5-h516909a_1
 yaml        conda-forge/linux-64::yaml-0.2.5-h516909a_0
 zlib        conda-forge/linux-64::zlib-1.2.11-h516909a_1010Downloading and Extracting Packages
smmap-3.0.5     | 22 KB   | ##################################### | 100% 
sqlalchemy-1.4.15  | 2.3 MB  | ##################################### | 100% 
appdirs-1.4.4    | 13 KB   | ##################################### | 100% 
gunicorn-20.1.0   | 119 KB  | ##################################### | 100% 
pyopenssl-20.0.1   | 48 KB   | ##################################### | 100% 
mako-1.1.4      | 58 KB   | ##################################### | 100% 
libopenblas-0.3.15  | 9.2 MB  | ##################################### | 100% 
libcblas-3.9.0    | 11 KB   | ##################################### | 100% 
gitdb-4.0.7     | 46 KB   | ##################################### | 100% 
click-8.0.1     | 146 KB  | ##################################### | 100% 
gorilla-0.4.0    | 13 KB   | ##################################### | 100% 
gitpython-3.1.17   | 115 KB  | ##################################### | 100% 
typing_extensions-3. | 25 KB   | ##################################### | 100% 
pysocks-1.7.1    | 28 KB   | ##################################### | 100% 
pandas-1.2.3     | 12.1 MB  | ##################################### | 100% 
libgfortran-ng-9.3.0 | 22 KB   | ##################################### | 100% 
docker-pycreds-0.4.0 | 11 KB   | ##################################### | 100% 
docker-py-5.0.0   | 187 KB  | ##################################### | 100% 
itsdangerous-2.0.1  | 17 KB   | ##################################### | 100% 
configparser-5.0.2  | 21 KB   | ##################################### | 100% 
sqlparse-0.4.1    | 34 KB   | ##################################### | 100% 
werkzeug-2.0.1    | 219 KB  | ##################################### | 100% 
alembic-1.6.3    | 114 KB  | ##################################### | 100% 
tabulate-0.8.9    | 26 KB   | ##################################### | 100% 
cloudpickle-1.6.0  | 22 KB   | ##################################### | 100% 
asn1crypto-1.4.0   | 78 KB   | ##################################### | 100% 
brotlipy-0.7.0    | 341 KB  | ##################################### | 100% 
dataclasses-0.8   | 7 KB   | ##################################### | 100% 
cryptography-3.4.7  | 1.1 MB  | ##################################### | 100% 
pycparser-2.20    | 94 KB   | ##################################### | 100% 
libprotobuf-3.17.0  | 2.5 MB  | ##################################### | 100% 
simplejson-3.17.2  | 103 KB  | ##################################### | 100% 
requests-2.25.1   | 51 KB   | ##################################### | 100% 
pytz-2021.1     | 239 KB  | ##################################### | 100% 
flask-2.0.1     | 70 KB   | ##################################### | 100% 
numpy-1.20.3     | 5.8 MB  | ##################################### | 100% 
markupsafe-2.0.1   | 22 KB   | ##################################### | 100% 
idna-2.10      | 52 KB   | ##################################### | 100% 
six-1.16.0      | 14 KB   | ##################################### | 100% 
libgfortran5-9.3.0  | 2.0 MB  | ##################################### | 100% 
liblapack-3.9.0   | 11 KB   | ##################################### | 100% 
pyparsing-2.4.7   | 60 KB   | ##################################### | 100% 
packaging-20.9    | 35 KB   | ##################################### | 100% 
jinja2-3.0.1     | 99 KB   | ##################################### | 100% 
chardet-4.0.0    | 205 KB  | ##################################### | 100% 
protobuf-3.17.0   | 346 KB  | ##################################### | 100% 
urllib3-1.26.4    | 99 KB   | ##################################### | 100% 
pyyaml-5.4.1     | 193 KB  | ##################################### | 100% 
databricks-cli-0.9.1 | 48 KB   | ##################################### | 100% 
websocket-client-0.5 | 59 KB   | ##################################### | 100% 
python-dateutil-2.8. | 220 KB  | ##################################### | 100% 
greenlet-1.1.0    | 84 KB   | ##################################### | 100% 
entrypoints-0.3   | 8 KB   | ##################################### | 100% 
yaml-0.2.5      | 82 KB   | ##################################### | 100% 
libblas-3.9.0    | 11 KB   | ##################################### | 100% 
mlflow-1.2.0     | 3.4 MB  | ##################################### | 100% 
cffi-1.14.5     | 227 KB  | ##################################### | 100% 
python-editor-1.0.4 | 9 KB   | ##################################### | 100% 
querystring_parser-1 | 10 KB   | ##################################### | 100% 
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#   $ conda activate p39-mlflow-pandas
#
# To deactivate an active environment, use
#
#   $ conda deactivate


Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Możemy podać jakie pakiety i w jakich wersjach mają być domyślnie dodawane do nowo tworzonych środowisk za pomocą sekcji create_default_package w pliku ~/.condarc

create_default_packages:
 - python=3.9
 - pandas=1.2.3
 - mlflow

Doinstalowanie nowych pakietów może odbyć się poprzez:

 • conda install mlflow - wywołane w aktywowanym środowisku
 • conda install -n myenv mlflow - wywołane spoza atkywanego środowiska (instaluje mlflow w środowisku myenv)
 • pip install - jeśli w środowisku mamy zainstalowane polecenie pip - używamy pip tylko, jeśli pakiet nie jest dostępny w repozytoriach conda. Uwagi dotyczące używania pip razem z Conda: link

Klonowanie środowiska

Istniejące środowisko można skopiować:

conda create --name myclone --clone myenv

Eksportowanie środowisk

 • Definicję środowiska można wyeksportować do pliku *.yml, który może potem posłużyć do jego odtworzenia
 • Takie pliki są np. wykorzystywane przez MLflow
conda env export -n myenv
name: myenv
channels:
 - conda-forge
 - defaults
dependencies:
 - _libgcc_mutex=0.1=conda_forge
 - _openmp_mutex=4.5=1_gnu
 - ca-certificates=2020.12.5=ha878542_0
 - certifi=2020.12.5=py39hf3d152e_1
 - ld_impl_linux-64=2.35.1=hea4e1c9_2
 - libffi=3.3=h58526e2_2
 - libgcc-ng=9.3.0=h2828fa1_19
 - libgomp=9.3.0=h2828fa1_19
 - libstdcxx-ng=9.3.0=h6de172a_19
 - ncurses=6.2=h58526e2_4
 - openssl=1.1.1k=h7f98852_0
 - pip=21.1.2=pyhd8ed1ab_0
 - python=3.9.4=hffdb5ce_0_cpython
 - python_abi=3.9=1_cp39
 - readline=8.1=h46c0cb4_0
 - setuptools=49.6.0=py39hf3d152e_3
 - sqlite=3.35.5=h74cdb3f_0
 - tk=8.6.10=h21135ba_1
 - tzdata=2021a=he74cb21_0
 - wheel=0.36.2=pyhd3deb0d_0
 - xz=5.2.5=h516909a_1
 - zlib=1.2.11=h516909a_1010
prefix: /home/tomek/miniconda3/envs/myenv

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Normalnie, zapisalibyśmy wyni eksportu do pliku:

conda env export -n myenv > myenv.yml
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Eksport między systemami

 • Jeśli chcemy zapeniwć, że nasze środowisko będzie można odtworzyć na innym systemie, musimy uyżyć flagi --from-history
 • Użycie tej flagi spowoduje eksport jedynie tych zależności, które explicite instalowaliśmy (bez ich zależności, które mogą być niekompatybilne między systemami)
conda env export --from-history #Jeśli nie podamy nazwy środowiska, eksportujemy aktywne środowisko
name: base
channels:
 - conda-forge
 - defaults
dependencies:
 - conda
 - python=3.9
 - jupyter
 - rise
 - anaconda-navigator
prefix: /home/tomek/miniconda3

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Tworzenie środowiska z pliku *.yml

Mając plik *.yml wyeksportowany za pomocą conda env export albo stworzony/zmodyfikowane ręcznie, możemy utworzyć na jego podstawie środowisko:

conda env create -n myenv_from_file -f myenv.yml
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#   $ conda activate myenv_from_file
#
# To deactivate an active environment, use
#
#   $ conda deactivate


Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

Zadania [10pkt]

 1. Zainstaluj Anaconda lub Miniconda na swoim komputerze
 2. Stwórz środowisko zawierające wszystkie zależności wymagane przez stworzone na zajęciach skrypty/programy
 3. Wyeksportuj środowisko do pliku environment.yml i dodaj ten plik do repozytorium