Go to file
Mateusz ea02f9dc7b IUM_05 2024-04-14 13:36:50 +02:00
stats Dockerfile 2024-04-02 14:15:04 +02:00
.gitignore IUM_05 2024-04-14 13:36:50 +02:00
Dockerfile IUM_05 2024-04-14 13:36:50 +02:00
IUM_2.ipynb Dockerfile 2024-04-01 19:14:34 +02:00
Jenkinsfile Dockerfile 2024-04-01 19:14:34 +02:00
README.md init 2024-03-16 09:26:36 +01:00
create-dataset.py Dockerfile 2024-04-01 19:39:09 +02:00
create-dataset.sh Dockerfile 2024-04-01 13:53:46 +02:00
dataset-stats.py Dockerfile 2024-04-01 19:39:09 +02:00
dataset-stats.sh Dockerfile 2024-04-01 19:14:34 +02:00
predict.py IUM_05 2024-04-14 13:36:50 +02:00
train_model.py IUM_05 2024-04-14 13:36:50 +02:00

README.md

Inżynieria Uczenia Maszynowego

464913