Go to file
Jacek Kałużny 2a11de62de
Add files via upload
2023-12-11 11:42:57 +01:00
TaskA01 Update description.txt 2023-10-16 11:30:21 +02:00
TaskA02 Update description.txt 2023-10-16 11:30:44 +02:00
TaskA03 Update description.txt 2023-10-16 11:31:30 +02:00
TaskA04 Update description.txt 2023-10-16 11:31:55 +02:00
TaskB00 Update description.txt 2023-10-30 09:44:34 +01:00
TaskB01 Update description.txt 2023-10-30 09:45:07 +01:00
TaskB02 Update description.txt 2023-10-30 09:54:23 +01:00
TaskB03 Update description.txt 2023-10-30 09:46:20 +01:00
TaskB04 Update description.txt 2023-10-30 09:47:03 +01:00
TaskB05 Update description.txt 2023-10-30 09:47:59 +01:00
TaskB06 Update description.txt 2023-10-30 09:48:26 +01:00
TaskB07 Update description.txt 2023-10-30 09:50:10 +01:00
TaskB08 Update description.txt 2023-10-30 09:50:39 +01:00
TaskB09 Update description.txt 2023-10-30 09:51:14 +01:00
TaskC00 Update description.txt 2023-11-13 10:33:49 +01:00
TaskC01 Update description.txt 2023-11-13 10:33:30 +01:00
TaskC02 Update description.txt 2023-11-13 10:34:05 +01:00
TaskC03 Update description.txt 2023-11-13 10:34:29 +01:00
TaskC04 Update description.txt 2023-11-13 10:35:56 +01:00
TaskC05 Update description.txt 2023-11-13 10:38:21 +01:00
TaskC06 Update description.txt 2023-11-13 10:38:48 +01:00
TaskD01 Update description.txt 2023-11-27 10:56:43 +01:00
TaskD02 Update description.txt 2023-11-27 10:57:10 +01:00
TaskD03 Update description.txt 2023-11-27 10:57:38 +01:00
TaskD04 Update description.txt 2023-11-27 10:58:05 +01:00
TaskE00 Add files via upload 2023-11-27 11:00:24 +01:00
TaskE01 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE02 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE03 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE04 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE05 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE06 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE07 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE08 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE09 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE10 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE11 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE12 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE13 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE14 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE15 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE16 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE17 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE18 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE19 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE20 Add files via upload 2023-11-27 12:29:45 +01:00
TaskE21 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE22 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE23 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE24 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE25 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE26 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE27 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE28 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE29 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE30 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE31 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE32 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE33 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE34 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE35 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE36 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE37 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE38 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE39 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE40 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE41 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE42 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE43 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE44 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE45 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE46 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE47 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskE48 Add files via upload 2023-12-11 11:41:28 +01:00
TaskF00 Add files via upload 2023-12-11 11:42:57 +01:00
TaskF01 Add files via upload 2023-12-11 11:42:57 +01:00
TaskF02 Add files via upload 2023-12-11 11:42:57 +01:00
TaskF03 Add files via upload 2023-12-11 11:42:57 +01:00
TaskF04 Add files via upload 2023-12-11 11:42:57 +01:00
TaskF05 Add files via upload 2023-12-11 11:42:57 +01:00
README.md Update README.md 2023-10-30 14:23:44 +01:00

README.md

Zajęcia 1

Copyright AMU Poznan

Made by multiple people

Informacje na temat przedmiotu

Prowadzący: Jacek Kałużny

mail: duszekjk@gmail.com

Wysyłanie zadań

Proszę stworzyć prywatne repozytorium na https://git.wmi.amu.edu.pl/ o nazwie jfz-2023-sNRINDEKSU oraz dać prawa do odczytu dla prowadzącego zajęcia. W NRINDEKSU proszę wpisać swój nr indeksu, np. jfz-2023-s123456.

Następnie w swoim repozytorium proszę spullować niniejsze repozytorium: git pull git@github.com:duszekjk/jezykiformalne.git W ten sposób będziemy aktualizować zadania co zajęcia.

Zadania robimy do końca soboty poprzedzającej zajęcia

Rozwiązanie zapisujemy w pliku run.py