jfz-2023-s473555/TaskG04/description.txt
2024-01-08 11:27:35 +01:00

9 lines
260 B
Plaintext

Na wejściu dostajemy bajty tekstu UTF-8 zapisane w zwykłej postaci tekstu
(Zatem obługujemy strumień wejścia z 0 i 1 w postaci tekstowej, a nie strumień bitów).
Przekonwertuj plik na tekst UTF-8.
POINTS: 2
DEADLINE: 2021-01-15 23:59:59
REMAINDER: 0/2