Go to file
2024-05-10 18:26:24 +02:00
data Finalne poprawki 2024-05-10 01:25:13 +02:00
src Poprawki 2024-05-08 21:26:16 +02:00
attributes.json Poprawki 2024-05-08 21:26:16 +02:00
conllu_generator.py Finalne poprawki 2024-05-10 01:25:13 +02:00
evaluate.py Finalne poprawki 2024-05-10 01:25:13 +02:00
nlu_tests.py Finalne poprawki 2024-05-10 01:25:13 +02:00
nlu_train.py usuwam breakpoint 2024-05-10 18:26:24 +02:00
nlu_utils.py Finalne poprawki 2024-05-10 01:25:13 +02:00
README.md Akty do wykorzystania przy annotacji 2024-04-12 17:01:16 +02:00
requirements-analysis.md Uzupełnienie zadania 3 w pliku requirements-analysis.md 2024-04-12 00:16:42 +02:00
tsv_data_gen.py Dodanie dialogów 05-02 i 05-04 2024-04-19 21:01:57 +02:00

Temat

Przyjmowania zamówień w restauracji

Cel

Celem projektu jest zbudowanie agenta dialogowego przyjmującego zamówienia w restauracji. System powinien rekomendować pozycje z menu na podstawie preferencji klienta oraz udzielać podstawowych informacji dotyczących zamówionego posiłków. Agent powinien wykazywać elastyczność, adaptując się do potrzeb klienta, np. umożliwiać pominięcie lub dodanie pewnych składników do posiłku.

Zespół

  • s495724 - Michał Kasprowicz
  • s495726 - Patryk Osiński
  • s495727 - Krzysztof Bojakowski
  • s495728 - Sergiusz Kański

Akty

Typ Opis
affirm potwierdzenie
bye zakończenie rozmowy
canthear „nic nie słyszę”
confirm-domain prośba o potwierdzenie dziedziny
negate zaprzeczenie
repeat prośba o powtórzenie
reqmore sprawdzenie czy użytkownik chce dodatkowych informacji
welcomemsg przywitanie
canthelp „nie mogę pomóc”
canthelp.missing_slot_value „potrzebuję poznać wartość slotu, żeby pomóc”
expl-conf potwierdzenie (wprost), że slot ma daną wartość
impl-conf potwierdzenie (nie wprost), że slot ma daną wartość
inform poinformowanie użytkownika, o przyjętej wartości slotu
offer rekomendacja (restauracji)
request pytanie użytkownika o wartość slotu
select prośba o dokonanie wyboru spośród przedstawionych opcji