AITech
Repozytorium materiałów do przedmiotu Projekt Badawczo-Rozwojowy
Updated 2023-10-08 18:31:50 +02:00
Materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego
Updated 2023-06-21 13:40:09 +02:00
Materiały do przedmiotu Wizualizacja danych w ramach projektu AITech
Updated 2023-05-05 12:01:18 +02:00
Repozytorium materiałów do przedmiotów: Przygotowanie do projektu badawczo-rozwojowego (wyykład) oraz Projekt badawczo-rozwojowy (laboratorium)
Updated 2022-06-10 10:32:51 +02:00
Szablon plików Jupyter do zajęć w AITech
Updated 2021-09-23 13:15:49 +02:00