Zajęcia 2.

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-03-15 11:51:20 +01:00
parent 343cf30918
commit 3e7f9a95d4
3 changed files with 1478 additions and 1 deletions

1477
IUM_02.Dane.ipynb Normal file

File diff suppressed because one or more lines are too long

BIN
IUM_02/turk.jpg Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 154 KiB

View File

@ -8,4 +8,4 @@ Materiały w formacie `*.ipynb` można otworzyć na kilka sposobów:
- uruchamiając lokalnie środowisko [jupyter notebook](https://jupyter.org/install)
- korzystając ze statycznej wersji zeszytów renderowanej w przeglądarce webowej repozytorium: https://git.wmi.amu.edu.pl/tzietkiewicz/aitech-ium
- korzystając z wydziałowej instancji Jupyter Hub: https://jupyter.wmi.amu.edu.pl/ - po zalogowaniu loginem wydziałowym. Tutaj możemy przeglądać pliki z naszego konta wydziałowego. Żeby przeglądać zeszyty z zajęć, należy najpierw skopiować pliki zeszytów na to konto (np. klonując repozytorium).
- za pomocą serwisu https://mybinder.org/ - wystarczy wkleić adres publicznego repozytorium z zeszytami Jupyter (plikami \*.ipynb), poczekać chwilę i otrzymujemy działąjącą w chmurze instancję Jupyter notebook