Licencje obrazków

- Dodano informacje o licencji i źródle obrazków
 - zamieniono obrazek bez jasnej licencji na własnego autorstwa
This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2021-09-28 11:58:53 +02:00
parent f3ca6eceb5
commit 7ed87ece56
8 changed files with 14 additions and 8 deletions

View File

@ -150,7 +150,6 @@
"source": [
"## Obecność\n",
"\n",
"# ZMIANY! #\n",
"Zgodnie z oficjalnymi zasadami obowiązującymi w projekcie AITech, dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach wynosi 3 (obowiązkowa obecność na 80% zajęć).\n",
"Powyżej 3 nieobecności przemiot nie może być zaliczony."
]

View File

@ -54,9 +54,7 @@
}
},
"source": [
"<img style=\"margin: auto\" width=\"50%\" src=\"img/ml-vs-classic.png\"/>\n",
"\n",
"<sub>Źródło: https://www.reddit.com/r/learnmachinelearning/comments/hkcf4o/traditional_programming_vs_machine_learning/</sub>"
"<img style=\"margin: auto\" width=\"50%\" src=\"img/ml-vs-classic.png\"/>"
]
},
{

View File

@ -146,7 +146,9 @@
"- Amazon Mechanical Turk: https://www.mturk.com/\n",
"- Yandex Toloka\n",
"- reCAPTCHA\n",
"<img src=\"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Tuerkischer_schachspieler_windisch4.jpg\">\n"
"<img src=\"img/Tuerkischer_schachspieler_windisch4.jpg\">\n",
"\n",
"<sub>Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_Turk#/media/File:Tuerkischer_schachspieler_windisch4.jpg</sub>"
]
},
{
@ -184,9 +186,11 @@
" - Iris Setosa\n",
" - Iris Versicolour\n",
" - Iris Virginica\n",
" \n",
"<img src=IUM_02/iris.png>\n",
"https://www.kaggle.com/vinayshaw/iris-species-100-accuracy-using-naive-bayes"
" \n",
"<img src=IUM_02/iris.png/>\n",
"\n",
"<sub>Źródło: https://www.kaggle.com/vinayshaw/iris-species-100-accuracy-using-naive-bayes<br>\n",
"Licencja: [Apache 2.0](http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)</sub>"
]
},
{

BIN
IUM_02/iris.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 347 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 154 KiB

File diff suppressed because one or more lines are too long

After

Width:  |  Height:  |  Size: 23 KiB

View File

@ -0,0 +1 @@
<mxfile host="app.diagrams.net" modified="2021-09-28T09:57:15.298Z" agent="5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36" etag="xzU3bPcRZdqVXwPuDJNk" version="15.3.5" type="device"><diagram id="89PjPfCd-1LGPlDqmOAY" name="Page-1">7VzbcqM4EP0aV+0+TIqbuDzmvjU7U5XdTFUm86aAjMlg5MWyHefrVzLCGAkTHMCynSQPRi2BpO5zuqElGJiX45fbFE5G33GA4oGhBS8D82pgGLpmuvSHSZaZBAA7E4RpFPBGheA+ekX5mVw6iwI0LTUkGMckmpSFPk4S5JOSDKYpXpSbDXFc7nUCQyQJ7n0Yy9KHKCCjTOoaTiH/C0XhKO9Zt72sZgzzxnwm0xEM8GJDZF4PzMsUY5IdjV8uUcyUl+slO+9mS+16YClKSJMTftzfhLcPN1+/nv8g/0aTcALtf76wE1aDI8t8xiigCuDFBCf058KfpXPELqPTQopnSbAqabSEUzLCIU5g/A3jCW/yjAhZclvCGcFUNCLjmNeil4j83Dh+ZJc6A7x09cKvvCos80ISnDNr0iKeoIRKpgSmhPehW1mTzeIUz1If3aE0GiOC0vsJ9KMkpLUuraTnhohsqcw0wtSwVdNclPVRo15rbWdKEIRpZ+mSnpeiGJJoXr4+5EgN1+3Wp97hiPZsaJxVQOOQ4pyybK18CT697KwCEvRgYxiFaAWUHUBjZb3NYTzjU+C8F5BUIIWZejGKCGKaZrUL6i3KqBhBfzRL0S2TXzEDTtjwUXo9p1qfchgMozi+xDFOVx2YAUTu0F+BIcW/0UaN7bvoabg25hylBL3Um1M2Ez/BFNQNdJCVF4VD0HOWjzacgWiWTcuWbLKrAXKnuoW1BSevC2l3vC24+rhRU83bAE5HawTsk8TUtuny59p70MKGm2HFYryrUj7gDsnPA102zDofbPfiJShuS7Bdh9Q3vAQ1EVxuNFvxcLq9H8cQ+nGEOCSOS2vZXi+1pwfZiDt1caanlmHOEVCsa6r0zgDd6okBQECoV49o3WnXPp9HrwywpSD/sHweXIKBd+FHSEGsB8gNrKpY7xpPpm13E+ttW1B17jSVxXr9aO7Q3xdwj9RjOQ2De1vP1go7jsThuxSHKRzvn75DwP4rb9VXf+wMnJANefbXDa2tw6O1Jtngk9bqae02pLWjktauROsrSOFC0YzWERovTjZGi7d1lnIum5JB/sYBm1PmbWcK3O0Q2X5lZiRwvCdN68cSB+BWrWNxq0fpHjOkd/6gZgrh2RXgwecuPqdJ15HCfMMHvs6yBk4t+vrOGjROGewTfUJ6Ir+bKG4gHjfr+s/K5cnbt9NyXi9YF9Nl9p4xatXfePae2TKaZ7bei5ZTyIg1hynoAqa7prxsr4xiR3sjhVXfvp8UlqWrhfp7kL7bU9bHQnonq6ltlzcccZldRLrWrj2wwB6YUZ9UPKTljU9qNKFGJ/flbdc9HKse6m6r5pazj5BhqiSG/smKTlmhKWGFCHO7HuYiiXZrbr0RXiQW7dp+H6zT7VrWHVDW5kMlw/Wmi1x622eQdjm/mmUu7Y8oGSI6df8Z/imB7MRXvaR9gnm6Vl16tn7j2ifRFRHda0p0pete+TA/6sKXuBHVdFTzOe/sw618iaawlC9CGvXJrgNyrUfpIrt5lpBXvoStfZYm4KPp0pfqdwJMcCzw+1CR3TAbRva2udV2vkveQMEDO6FTntHYbg1c4J9sYNfFHS3qo4n8jo8Y2AXbhPhUY71onQN4/+doYv3HcrZNE5NqnS2QqH0HKaXXF98rhZFOXaxTRWHPdkzYk4MFnnIHW79V6JPCiijc9KU9pYkQQ3455+QpLO01dVVTOB/QJ4UPi8LHkcw05GTmyXNYepNeeRg269f7D4jDx8nFfj6AYQj7vG3znVkzCZB889XeNuPK9+I13Nd64D5HeBf32KAcn2VqOy6QqW2KnyXojNtAvkuSlBtS7U62Tp5/VAg+5c217pWi61VK6UsnlpzX+bVY/maLZ66xLPI7kqKoakgZajCOQuqIrnzEAEYFTIGRD+NzXjGOgiDbH4Wm0StXopZjcjUzcDEAV+xa1ElOufOSghCH6HtRW4ONrWZzzsp2q0j4aBVhyugNyrLZDthP7KRxZVQA8rYR1e7BrMj7VjpNC/TmIBpo5dCRtuW+Xp1SQYMw3x5q71WG7tlnxl6ZJ+8aGBh2zOJLEM1LarH/m7Hv412w8POFR5xzpo8s6Kzr6VHIf1fXmU5gIsrYTit66hD65WuPUDxHLHLJlyv2kdEgidPX5ZSsVzyYFsf8e4ffv+WdUIVk/ZT7puKqIVHxasa5tDrovsGwFkzZsm8vf53yzNPsqtjn6WemZTp7xYy8RHh0fmmLtlVSUZc902l85mcnZ5i/1GaVw3GP2QlaLL78mT1NFt9PNa//Bw==</diagram></mxfile>

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 15 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 65 KiB