Updated 2024-03-26 23:26:29 +01:00
Materiały do przedmiotu Wizualizacja danych w ramach projektu AITech
Updated 2024-03-21 10:06:12 +01:00
Updated 2024-03-18 17:34:16 +01:00
Updated 2024-03-15 00:14:28 +01:00
Materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego
Updated 2024-03-14 22:46:59 +01:00
Updated 2024-03-14 13:11:55 +01:00
Updated 2024-03-14 11:03:32 +01:00
Materiały do przedmiotu Wizualizacja danych w ramach projektu AITech
Updated 2024-03-14 10:14:13 +01:00
Updated 2024-03-12 12:49:51 +01:00
Updated 2024-03-10 02:48:35 +01:00
Updated 2024-03-09 12:23:33 +01:00
Updated 2024-03-01 20:16:15 +01:00
Updated 2024-02-27 18:14:59 +01:00
Updated 2024-02-26 14:59:18 +01:00
Projekt w ramach przedmiotu Programowane w Python. Przegląd wybranych projektów EU.
Updated 2024-02-25 22:24:51 +01:00
Updated 2024-02-25 17:29:19 +01:00
Updated 2024-02-23 19:39:15 +01:00
Wykłady z uczenia maszynowego
Updated 2024-02-22 14:33:53 +01:00
Zadanie zaliczeniowe z pracy z Hetznerem.
Updated 2024-02-21 23:34:22 +01:00