wmi Wydział Matematyki i Informatyki UAM
https://www.wmi.amu.edu.pl Joined on Apr 08, 2016
labs Laboratoria WMI
https://laboratoria.wmi.amu.edu.pl Joined on Apr 08, 2016
bigdata Przetwarzanie danych – Big Data
min Zakład Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej
http://min.wmi.amu.edu.pl/ Joined on Apr 15, 2016
phraseGraph phraseGraph
Joined on Apr 22, 2016
chlebzmaslemorzechowym chlebzmaslemorzechowym
Joined on Oct 13, 2016
zwierzaki-inz-2018
Joined on Apr 15, 2017
ovaexpert
Joined on Apr 20, 2017
ansible WMI Ansible repository
Joined on Aug 08, 2017
pracprog
Joined on Oct 05, 2017
CyberTest
Joined on Dec 11, 2017