Set of Python scripts used (primarily) to migrate Moin content to Markdown
Updated 2017-04-20 13:48:08 +02:00
Updated 2017-12-02 15:11:58 +01:00
Bezpieczenstwo informatyczne, zadanie 1
Updated 2017-12-16 12:41:04 +01:00
Updated 2018-03-12 16:28:23 +01:00
Updated 2018-05-27 12:27:25 +02:00
Updated 2018-05-27 12:28:08 +02:00
Updated 2018-05-27 12:31:00 +02:00
Updated 2018-05-29 12:55:20 +02:00
Materiały dla przedmiotu " Programowanie w Pythonie" dla kierunku Analiza Danych - zaoczni
Updated 2018-06-03 07:26:04 +02:00
Zadanie: Sprawdzić, czy napis jest poprawną formułą rachunku zdań.
Updated 2018-06-07 11:02:40 +02:00
Updated 2018-06-07 11:15:18 +02:00
Updated 2018-06-22 01:51:16 +02:00
Updated 2018-06-27 19:57:28 +02:00
Updated 2018-06-29 23:38:34 +02:00
Repozytorium służy do przechowywania plików projektu inż "Ordynator Wyborczy" Z2018.
Updated 2018-06-30 15:28:23 +02:00
SE RUP Project, Mon 15:30 group
Updated 2018-12-11 15:05:25 +01:00
SE RUP Project, Mon 15:30 group
Updated 2019-01-05 21:19:39 +01:00
Narzędzia informatyczne dla nauczycieli
Updated 2019-01-30 11:15:20 +01:00
Updated 2019-01-30 11:15:24 +01:00
Updated 2019-01-30 11:18:01 +01:00