Updated 2022-04-20 09:21:36 +02:00
Updated 2018-05-29 12:55:20 +02:00
Projekt z przedmiotu sztucna inteligencja
Updated 2021-06-19 13:50:54 +02:00
Repostitory for artificial intelligence project.
Updated 2020-06-10 01:00:41 +02:00
Updated 2020-06-15 11:15:22 +02:00
Updated 2020-06-10 12:16:34 +02:00
s452624/Sztuczna_Inteligencja_Gr16
Temat: Inteligentny wózek widłowy Lista członków: Vladyslav Serhiienko Aniela Walczak Dominik Jagosz Miłosz Jabłoński Hanna Nichyparuk
Updated 2022-06-09 16:55:18 +02:00
Updated 2020-06-10 08:15:25 +02:00
Updated 2023-06-05 15:02:00 +02:00
Updated 2022-06-09 23:57:18 +02:00
Projekt realizujący temat "Inteligentny traktor"
Updated 2021-06-21 14:16:19 +02:00
Updated 2021-06-22 22:25:49 +02:00
Updated 2021-01-26 08:34:10 +01:00
Updated 2023-06-16 15:13:37 +02:00
Updated 2018-03-12 16:28:23 +01:00
Updated 2021-01-29 20:36:14 +01:00
Updated 2021-06-22 23:37:34 +02:00
Updated 2021-05-24 16:43:28 +02:00
Updated 2023-04-26 13:42:48 +02:00