ium/IUM_12.Praca.ipynb

80 lines
2.8 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2021-05-31 11:55:27 +02:00
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "85b20432",
"metadata": {},
"source": [
"# Przegląd rynku pracy"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "69587a1e",
"metadata": {},
"source": [
2021-06-04 15:52:21 +02:00
"## Zadanie [30pkt]\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"\n",
"1. Znajdź minimum 6, interesujących dla Ciebie, ogłoszeń o pracę\n",
" - na razie nie zważaj na wymagania\n",
" - szukaj pracy, którą będziesz mógł wykonywać np. po ukończeniu studiów\n",
" - do tego czasu możesz jeszcze sporo się nauczyć\n",
" - nie przejmuj się lokalizacją geograficzną - żyjemy w czasie pracy zdalnej\n",
"\n",
"2. Policz wymagania (zarówno te obowiązkowe jak i mile widziane) z tych ogłoszeń, tak, żeby stworzyć ich listę frekwencyjną, np:\n",
"|wymaganie |liczba ogłoszeń|\n",
"|--------------------|---------------|\n",
"|analityczne myślenie| 6 |\n",
"|git | 5 |\n",
"|Python | 3 |\n",
"|Haskell | 1 |\n",
"\n",
"3. Przygotuj 3-4 slajdy prezentacji, która potrwa około 10 minut. Przedstaw w niej:\n",
" - listę ogłoszeń, które znalazłeś (stanowisko, firma)\n",
" - statystyki dotyczące wymagań (tabelka + wykres)\n",
" - wybierz jedno wymaganie. Najlepiej mniej znane i oczywiste. Jeśli jest to :\n",
" - technologia (biblioteka itp) - opowiedz o niej krótko (do czego służy, jakie ma możliwości itp)\n",
" - umiejętność, dziedzina wiedzy - opowiedz o niej krótko + przedstaw źródło, z którego można się jej nauczyć (książka, kurs, artykuł)\n",
" \n",
" Jeśli znasz jakieś ciekawe technologie/umiejętności, które chciałbyś przedstawić grupie, możesz odwrócić kolejność: poszukaj ogłoszeń, które o nich wspominają.\n",
" \n",
"Jedna osoba z grupy ma zadanie specjalne:\n",
" - nie szuka ogłoszeń\n",
" - zbiera statystyki od reszty grupy i agreguje je (eliminując duplikaty)\n",
" - przygotowuje 2 slajdy przedstawiające statystyki:\n",
" - wymagań (tak jak każdy, ale dla całej grupy)\n",
" - firm będących aautorami ogłoszeń"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "1fb3795f",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.1"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5
}