pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1

Aktualizacja linku

This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-03-13 11:23:01 +01:00
parent 82f7f54c25
commit 5304c6deea
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -485,7 +485,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"execution_count": null,
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
@ -1987,7 +1987,7 @@
"- Zbiór powinien być:\n",
" - nie za duży (max ~200 MB)\n",
" - nie za mały (np. IRIS jest za mały ;))\n",
" - unikalny (każda osoba w grupie pracuje na innym zbiorze). W celu synchronizacji, wybrany przez siebie zbiór proszę zapisać tutaj: https://uam.sharepoint.com/:x:/r/sites/2023SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Shared%20Documents/General/IUM-2023-zapisy.xlsx?d=w49d444e07d864d2997ef7d72c5a47da0&csf=1&web=1&e=4XgO7A\n",
" - unikalny (każda osoba w grupie pracuje na innym zbiorze). W celu synchronizacji, wybrany przez siebie zbiór proszę zapisać tutaj: https://uam.sharepoint.com/:x:/r/sites/2024SL06-S4IN01-F01005LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Materiay%20z%20zaj/IUM-2024.xlsx?d=w23a1cad8c73a4fe183404d1b0671af36&csf=1&web=1&e=zUvrxN\n",
" - najlepiej, żeby był to zbiór zawierający dane w formie tekstowej, mogący posłużyć do zadania klasyfikacji lub rergesji - na takim zbiorze będzie łatwiej pracować niż np. na zbiorze obrazów albo dźwięków. Dzięki temu będziesz się mogła/mógł skupić na istocie tych zajęć."
]
},