This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-06-12 07:21:27 +02:00
parent 987510ae6b
commit 84405bd360

View File

@ -35,6 +35,16 @@
" skonteneryzowanymi aplikacjami"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "584872d2",
"metadata": {},
"source": [
"## Wprowadzenie — tutorial\n",
"\n",
"https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "7bb1198e",
@ -44,8 +54,8 @@
}
},
"source": [
"## Motywacja\n",
"- Kubernetes jest środowiskiem, w którym działa Kubeflow - system stworzony z myślą o rozwoju i deploymencie modeli ML"
"## Kubeflow\n",
"Kubernetes jest środowiskiem, w którym działa Kubeflow - system stworzony z myślą o rozwoju i deploymencie modeli ML"
]
},
{
@ -57,8 +67,8 @@
}
},
"source": [
"## Instalacja\n",
"- Instalacja do nauki i eksperymentów (nieprodukcyjna): https://minikube.sigs.k8s.io/docs/start/"
"## Minikube\n",
"Instalacja do nauki i eksperymentów (nieprodukcyjna): https://minikube.sigs.k8s.io/docs/start/"
]
},
{
@ -118,10 +128,9 @@
},
"source": [
"## Materiały\n",
"Zapoznaj się z następującymi materiałami:\n",
"1. https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/create-cluster/cluster-intro/\n",
"1. https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/explore/explore-intro/\n",
"2. https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/expose/expose-intro/"
"2. https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/explore/explore-intro/\n",
"3. https://kubernetes.io/pl/docs/tutorials/kubernetes-basics/expose/expose-intro/"
]
}
],