Aktualizacja lab. 12 i 13

This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-06-05 09:05:36 +02:00
parent d29f89d0d0
commit 987510ae6b
2 changed files with 15 additions and 7 deletions

View File

@ -15,7 +15,7 @@
"id": "69587a1e",
"metadata": {},
"source": [
"### Zadanie [30pkt] - 12 czerwca 2024\n",
"### Zadanie [20pkt] - 12 czerwca 2024\n",
"\n",
"1. Znajdź minimum 6, interesujących dla Ciebie, ogłoszeń o pracę\n",
" - na razie nie zważaj na wymagania\n",
@ -23,14 +23,18 @@
" - do tego czasu możesz jeszcze sporo się nauczyć\n",
" - nie przejmuj się lokalizacją geograficzną - żyjemy w czasie pracy zdalnej\n",
"\n",
"3. Przygotuj 3-4 slajdy prezentacji, która potrwa około 10 minut. Przedstaw w niej:\n",
"1. Przygotuj 3-4 slajdy prezentacji, która potrwa około 10 minut. Przedstaw w niej:\n",
" - listę ogłoszeń, które znalazłeś (stanowisko, firma)\n",
" - statystyki dotyczące wymagań (tabelka + wykres)\n",
" - wybierz jedno wymaganie. Najlepiej mniej znane i oczywiste. Jeśli jest to :\n",
" - technologia (biblioteka itp) - opowiedz o niej krótko (do czego służy, jakie ma możliwości itp)\n",
" - umiejętność, dziedzina wiedzy - opowiedz o niej krótko + przedstaw źródło, z którego można się jej nauczyć (książka, kurs, artykuł)\n",
" \n",
" Jeśli znasz jakieś ciekawe technologie/umiejętności, które chciałbyś przedstawić grupie, możesz odwrócić kolejność: poszukaj ogłoszeń, które o nich wspominają."
" Jeśli znasz jakieś ciekawe technologie/umiejętności, które chciałbyś przedstawić grupie, możesz odwrócić kolejność: poszukaj ogłoszeń, które o nich wspominają.\n",
"\n",
"1. Punktacja:\n",
" - 10 pkt. slajdy (proszę je wrzucić do swojego repozytorium)\n",
" - 10 pkt. prezentacja na zajęciach"
]
}
],

View File

@ -195,7 +195,7 @@
"- Opisujemy:\n",
" - Dane\n",
" - Algorytmy/architekturę\n",
" - możemy, choć nie musimy, podać techniczne szczegóły dotyczące implementacji, np. użyty framework. Zazwyczaj jednak kwestie techniczne nie są istotne i możemy od nich abstachować a na potrzeby reprodukowalności wyników najlepiej po prostu opublikować kod źródłowy/dane i wspomnieć o tym w artykule\n",
" - możemy, choć nie musimy, podać techniczne szczegóły dotyczące implementacji, np. użyty framework. Zazwyczaj jednak kwestie techniczne nie są istotne i możemy od nich abstrahować, a na potrzeby reprodukowalności wyników najlepiej po prostu opublikować kod źródłowy/dane i wspomnieć o tym w artykule\n",
" - Procedurę ewaluacji/testowania\n",
"- Warto na naszych dancyh przetestować metodą bazową (\"baseline\") - np. obecny SOTA (\"State of the art\"), żeby potem móc do niej porównać nasze rozwiązanie."
]
@ -502,8 +502,11 @@
},
"source": [
"## Conclusions\n",
"### Zadanie [30pkt] - 19 czerwca 2024\n",
"1. Wybierz konferencję naukową z dziedziny ML/AI/Computer Science\n",
"### Zadanie [20pkt] - 19 czerwca 2024\n",
"1. Wybierz konferencję naukową z dziedziny ML/AI/Computer Science.\n",
" - 💡 Możesz sugerować się którąś z poniższych list:\n",
" * https://www.aclweb.org/portal/events\n",
" * http://www.wikicfp.com/cfp/call?conference=machine%20learning\n",
"2. Używając szablonu LaTeX udostępnionego przez organizatorów konferencji, stwórz szkic artykułu naukowego opisującego wyniki eksperymentów ML, które przeprowadziłaś/eś w trakcie zajęć.\n",
"3. Napisz artykuł używając Overleaf. Udostępnij w [arkuszu z zapisami](https://uam.sharepoint.com/:x:/r/sites/2023SL06-DIUMUI0LABInynieriauczeniamaszynowego-Grupa11/Shared%20Documents/General/IUM-2023-zapisy.xlsx?d=w49d444e07d864d2997ef7d72c5a47da0&csf=1&web=1&e=RT11aP) link udostępniający dokument ([jak stworzyć taki link](https://www.overleaf.com/learn/how-to/What_is_Link_Sharing%3F))\n",
"4. Artykuł musi zawierać co najmniej:\n",
@ -512,7 +515,8 @@
" - jedną ilustrację (np. jakiś wykres, który tworzyli Państwo na zajęciach)\n",
" - 5 cytowań (można np. zacytować artykuły opisujące użytą metodę, zbiory danych, narzędzia. Zazwyczaj popularne biblioteki, datasety podają w README jak należy je cytować)\n",
" - 1 wzór matematyczny\n",
"5. Artykuł powinien być zgodny z wytycznymi konferencji dotyczącymi formy artykułów (oczywiście poza liczbą stron)\n",
"5. Artykuł **nie musi** być długi i profesjonalnie napisany, chodzi raczej o zaznajomienie się z formą i strukturą :)\n",
"6. Artykuł powinien być zgodny z wytycznymi konferencji dotyczącymi formy artykułów (oczywiście poza liczbą stron)\n",
" \n",
"Zapewne w napisanym artykule nie opiszą państwo niczego nowatorskiego i wartego publikacji - tutaj udajemy, że zastosowaliśmy metodę po raz pierwszy, osiągnęliśmy nieosiągalne dotąd wyniki itp. Liczy się forma i struktura pracy. Można dodać komentarz wyjaśniający prawdziwy cel artykuły w sekcji/przypisie \"Disclaimer\", żeby nikt Państwa nie posądzał o pisanie nieprawdy.\n",
" "