This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-06-04 10:45:54 +02:00
parent 58a37e73e4
commit d29f89d0d0

View File

@ -15,46 +15,23 @@
"id": "69587a1e",
"metadata": {},
"source": [
"## Zadanie [30pkt]\n",
"### Zadanie [30pkt] - 12 czerwca 2024\n",
"\n",
"1. Znajdź minimum 6, interesujących dla Ciebie, ogłoszeń o pracę\n",
" - na razie nie zważaj na wymagania\n",
" - szukaj pracy, którą będziesz mógł wykonywać np. po ukończeniu studiów\n",
" - do tego czasu możesz jeszcze sporo się nauczyć\n",
" - nie przejmuj się lokalizacją geograficzną - żyjemy w czasie pracy zdalnej\n",
"\n",
"2. Policz wymagania (zarówno te obowiązkowe jak i mile widziane) z tych ogłoszeń, tak, żeby stworzyć ich listę frekwencyjną, np:\n",
"|wymaganie |liczba ogłoszeń|\n",
"|--------------------|---------------|\n",
"|analityczne myślenie| 6 |\n",
"|git | 5 |\n",
"|Python | 3 |\n",
"|Haskell | 1 |\n",
" - na razie nie zważaj na wymagania\n",
" - szukaj pracy, którą będziesz mógł wykonywać np. po ukończeniu studiów\n",
" - do tego czasu możesz jeszcze sporo się nauczyć\n",
" - nie przejmuj się lokalizacją geograficzną - żyjemy w czasie pracy zdalnej\n",
"\n",
"3. Przygotuj 3-4 slajdy prezentacji, która potrwa około 10 minut. Przedstaw w niej:\n",
" - listę ogłoszeń, które znalazłeś (stanowisko, firma)\n",
" - statystyki dotyczące wymagań (tabelka + wykres)\n",
" - wybierz jedno wymaganie. Najlepiej mniej znane i oczywiste. Jeśli jest to :\n",
" - technologia (biblioteka itp) - opowiedz o niej krótko (do czego służy, jakie ma możliwości itp)\n",
" - umiejętność, dziedzina wiedzy - opowiedz o niej krótko + przedstaw źródło, z którego można się jej nauczyć (książka, kurs, artykuł)\n",
" - listę ogłoszeń, które znalazłeś (stanowisko, firma)\n",
" - statystyki dotyczące wymagań (tabelka + wykres)\n",
" - wybierz jedno wymaganie. Najlepiej mniej znane i oczywiste. Jeśli jest to :\n",
" - technologia (biblioteka itp) - opowiedz o niej krótko (do czego służy, jakie ma możliwości itp)\n",
" - umiejętność, dziedzina wiedzy - opowiedz o niej krótko + przedstaw źródło, z którego można się jej nauczyć (książka, kurs, artykuł)\n",
" \n",
" Jeśli znasz jakieś ciekawe technologie/umiejętności, które chciałbyś przedstawić grupie, możesz odwrócić kolejność: poszukaj ogłoszeń, które o nich wspominają.\n",
" \n",
"Jedna osoba z grupy ma zadanie specjalne:\n",
" - nie szuka ogłoszeń\n",
" - zbiera statystyki od reszty grupy i agreguje je (eliminując duplikaty)\n",
" - przygotowuje 2 slajdy przedstawiające statystyki:\n",
" - wymagań (tak jak każdy, ale dla całej grupy)\n",
" - firm będących aautorami ogłoszeń"
" Jeśli znasz jakieś ciekawe technologie/umiejętności, które chciałbyś przedstawić grupie, możesz odwrócić kolejność: poszukaj ogłoszeń, które o nich wspominają."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "1fb3795f",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {