Zaktualizuj 'README.md'

This commit is contained in:
Tomasz Zietkiewicz 2021-03-08 11:41:00 +01:00
parent 82c996502f
commit c14534b1dd

View File

@ -1,4 +1,5 @@
#Inżynieria Uczenia Maszynowego
Inżynieria Uczenia Maszynowego
==============================
W tym repozytorium można znaleźć materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego.