Lab. 7 - zadanie - poprawka

This commit is contained in:
Paweł Skórzewski 2024-06-12 07:23:50 +02:00
parent 84405bd360
commit e07b2f0cbb

View File

@ -1698,8 +1698,8 @@
" \n",
"Jako nazwę eksperymentu użyj swojego numeru indeksu tak, żebyś mogła/mógł je odnaleźć w Omniboard\n",
"\n",
"2. Wykorzystaj 2 obserwatory [5pkt]: \n",
" - MongoObserver, skorzytaj nastęþującego URL: `mongodb://admin:IUM_2021@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:27017` (będziesz mógł przeglądać wyniki na http://tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:9000/sacred)\n",
"2. Wykorzystaj co najmniej jeden z następujących obserwatorów [5pkt]: \n",
" - MongoObserver, skorzytaj nastęþującego URL: `mongodb://admin:IUM_2021@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl:27017`\n",
" - FileObserver - zapisane pliki zarchiwizuj na Jenkinsie jako jego artefakty\n"
]
}