Dodano adres kanału z powiadomieniami na Teams

This commit is contained in:
Tomasz Ziętkiewicz 2022-04-11 11:01:37 +02:00
parent 7cd468a5c5
commit f8de2b8853

View File

@ -172,7 +172,7 @@
"emailext body: 'Test Message', subject: 'Test Subject', to: 'test@example.com'\n",
"```\n",
"- Microsoft Teams ma swój własny plugin do powiadomień (https://plugins.jenkins.io/Office-365-Connector/), ale jest on zablokowany od strony Teams przez administratorów\n",
"- Na szczęście, kanały Teams mają swój adres email. Adres stworzonego przeze mnie kanału \"Powiadomienia z Jenkins\" na naszej grupie zajęciowej: \n",
"- Na szczęście, kanały Teams mają swój adres email. Adres stworzonego przeze mnie kanału [\"IUM powiadomienia z Jenkins\"](https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a503542f4a8b449f79ba1bd42348c4da1%40thread.tacv2/IUM%2520powiadomienia%2520z%2520Jenkins?groupId=39ed4bde-b916-4da3-921c-92d3c25f1f04&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092) na naszej grupie zajęciowej: e19191c5.uam.onmicrosoft.com@emea.teams.ms\n",
"- Wysłanie na niego wiadomości email spowoduje pojawienie się jej na tym kanale"
]
},