pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
Commit Graph

2 Commits

Author SHA1 Message Date
Tomasz Ziętkiewicz 7ed87ece56 Licencje obrazków
- Dodano informacje o licencji i źródle obrazków
 - zamieniono obrazek bez jasnej licencji na własnego autorstwa
2021-09-28 21:01:18 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 3e7f9a95d4 Zajęcia 2. 2021-03-15 11:51:20 +01:00