pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
Commit Graph

171 Commits

Author SHA1 Message Date
Paweł Skórzewski f71ee58f66 Aktualizacja zadania 2024-05-29 08:23:27 +02:00
Paweł Skórzewski 7a8d52f353 Dodatkowe materiały na temat Dockera w GitHub Actions 2024-05-29 08:00:51 +02:00
Paweł Skórzewski 30feed3862 Lab. 11 2024-05-28 10:35:09 +02:00
Paweł Skórzewski 8ac25d0bd7 Lab. 10 2024-05-22 08:38:20 +02:00
Paweł Skórzewski f8e196a585 Lab. 10 2024-05-22 08:17:56 +02:00
Paweł Skórzewski 734072a4ba Lab. 10 2024-05-21 14:24:34 +02:00
Paweł Skórzewski 5b43dbaa14 Lab. 9 - zadanie - deadline 2024-05-15 08:42:30 +02:00
Paweł Skórzewski 82bf3f7ec7 Lab. 9 2024-05-15 08:05:24 +02:00
Paweł Skórzewski a2e7fd33ba Drobne poprawki 2024-05-06 10:36:27 +02:00
Paweł Skórzewski 8a9cbb13ee Lab. 8. MLflow 2024-04-24 08:41:29 +02:00
Paweł Skórzewski 5d6ecc10dc Lab 8 - aktualizacja 2024-04-23 14:55:50 +02:00
Paweł Skórzewski c85669d700 Aktualizacja lab. 7 2024-04-17 08:00:40 +02:00
Paweł Skórzewski fa3867ce5a Aktualizacja daty (lab. 7) 2024-04-16 12:48:08 +02:00
Paweł Skórzewski 768add0ecc Lab 6 - fix 2024-04-10 08:10:35 +02:00
Paweł Skórzewski eb87f0f59f Lab 6 2024-04-10 08:09:27 +02:00
Paweł Skórzewski 2b970fbe9e Aktualizacja dat zadań (lab. 6) 2024-04-09 09:49:10 +02:00
Paweł Skórzewski a03d739fa4 Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
Paweł Skórzewski 4a30b40aa2 Lab 5 2024-04-02 14:22:23 +02:00
Paweł Skórzewski dbd04404f1 Lab 4 2024-03-27 08:15:55 +01:00
Paweł Skórzewski 12bc89369a 3. Jenkins 2024-03-20 15:10:05 +01:00
Paweł Skórzewski 7459afcb03 Aktualizacja drugiego linku 2024-03-13 12:29:36 +01:00
Paweł Skórzewski 5304c6deea Aktualizacja linku 2024-03-13 11:23:01 +01:00
Paweł Skórzewski 82f7f54c25 Przygotowanie do semestru 2024/SL 2024-03-11 13:30:45 +01:00
Tomasz Zietkiewicz a3a9ee4f70 Merge pull request 'Google Cloud i Vertex AI' (#49) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#49
2023-06-21 13:40:08 +02:00
Tomasz 6c6d5fba88 Google Cloud i Vertex AI 2023-06-21 13:39:01 +02:00
Tomasz Zietkiewicz a013feb294 Merge pull request 'Zmiany z prywatnego repo' (#47) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#47
2023-05-31 14:38:00 +02:00
Tomasz e927e26135 Aktualizacja terminów 2023-05-31 14:36:45 +02:00
Tomasz Zietkiewicz b5bdb4e165 Merge pull request 'Added missing image' (#48) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#48
2023-05-31 13:45:47 +02:00
Tomasz c7bfa4a316 Added missing image 2023-05-31 13:45:19 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 50a5e2998f Merge pull request 'master' (#46) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#46
2023-05-31 13:41:44 +02:00
Tomasz 06d7e0d3a7 Update 2023-05-31 13:40:53 +02:00
Tomasz 375e08921f Kubernets intro 2023-05-31 13:30:35 +02:00
Tomasz Zietkiewicz b650e23073 Merge pull request 'Update 2023' (#45) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#45
2023-05-24 13:46:12 +02:00
Tomasz 1f72275e83 Update 2023 2023-05-24 13:45:11 +02:00
Tomasz Zietkiewicz eb983c3ddd Merge pull request 'master' (#44) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#44
2023-05-17 22:56:23 +02:00
Tomasz 4fee50befa Added example of archiving artifacts in Github Actions 2023-05-17 22:54:58 +02:00
Tomasz fa535a10ac update 2023-05-17 22:30:48 +02:00
Tomasz Zietkiewicz bfac49d4fe Merge pull request 'master' (#43) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#43
2023-05-17 13:56:52 +02:00
Tomasz 3de0fde490 Updated github actions aterials 2023-05-17 13:54:37 +02:00
Tomasz 8f75914eba Github Actions Workflow 2023-05-17 11:57:33 +02:00
Tomasz db340bdbb2 Updated DVC materials 2023-04-26 17:35:34 +02:00
Tomasz 425c9defb6 Updated DVC slides 2023-04-26 13:44:55 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 8264284fd7 Merge pull request 'master' (#42) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#42
2023-04-20 12:18:08 +02:00
Tomasz b079dbb978 Poprawki 2023-04-20 12:13:19 +02:00
Tomasz 0d2ac2309a Zaktualizowaneo materiały dot. MLFLow 2023-04-20 11:28:57 +02:00
Tomasz a022ba0b64 Fix mongodb url in comments 2023-04-19 12:54:45 +02:00
Tomasz c9bed7835d Poprawka loginu do bazy 2023-04-19 12:23:05 +02:00
Tomasz 18c7c11ace Add missing git dependency 2023-04-19 12:09:02 +02:00
Tomasz 06eccfadf7 Fix Dockerfile path 2023-04-19 12:05:12 +02:00
Tomasz e8f9c38340 Monog DB test 2023-04-19 12:04:06 +02:00