pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
Commit Graph

176 Commits

Author SHA1 Message Date
Tomasz Ziętkiewicz c4d4b3154c Updated date 2022-03-21 09:49:36 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz b087c96a81 Added missing pictures 2022-03-20 10:24:22 +01:00
Tomasz Zietkiewicz b737c1a504 Merge pull request 'Dodano link do arkusza z obecznościami' (#23) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#23
2022-03-14 13:42:58 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz 70579927aa Dodano link do arkusza z obecznościami 2022-03-14 13:41:51 +01:00
Tomasz Zietkiewicz b5377e8f8b Merge pull request 'master' (#22) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#22
2022-03-14 11:51:34 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz 8f8a8f14f9 Aktualizacja zajec 2.t 2022-03-14 09:09:50 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz 0e2b626d0a Zaktualizowano plan zajęć 2022-03-06 23:08:17 +01:00
Tomasz Zietkiewicz fdd9260857 Merge pull request 'master' (#21) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#21
2021-09-28 21:03:36 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 82d2d1307e Merge branch 'master' into master 2021-09-28 21:03:22 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz e0c61efe66 Merge branch 'master' of git.wmi.amu.edu.pl:tzietkiewicz/aitech-ium 2021-09-28 21:02:51 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 7ed87ece56 Licencje obrazków
- Dodano informacje o licencji i źródle obrazków
 - zamieniono obrazek bez jasnej licencji na własnego autorstwa
2021-09-28 21:01:18 +02:00
Tomasz Zietkiewicz b8bc0d05ee Merge pull request 'master' (#20) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#20
2021-09-28 11:01:40 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 9d7fc9b7df Merge branch 'master' into master 2021-09-28 11:01:34 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz f3ca6eceb5 Dodano nagłówki AITech 2021-09-28 10:56:21 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 9ef0f7c93c Dodano informacje o konfiguracji srodowiska 2021-07-02 23:42:07 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz a900e25875 Dopisano punkty cząstkowe 2021-06-14 11:44:01 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 2610b647a0 Merge pull request 'Dodano brakujące obrazki' (#19) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#19
2021-06-07 11:52:07 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 29b23f3421 Dodano brakujące obrazki 2021-06-07 11:51:37 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 8db7ac374c Merge pull request 'Rozszerzono opis' (#17) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#17
2021-06-07 11:49:44 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz d7a5ff9265 IUM_11 2021-06-07 11:49:03 +02:00
Tomasz Zietkiewicz bef95cd724 Merge pull request 'Rozszerzono opis' (#18) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#18
2021-06-04 16:12:42 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 476d73c838 Rozszerzono opis 2021-06-04 16:11:54 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 490a89108c Merge pull request 'master' (#16) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#16
2021-06-04 15:57:48 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz e375d93a31 Dodano link do przykładowego projektu Jenkins 2021-06-04 15:55:23 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz d7b29ebaf5 Dodano opis konfiguracji remove DVC 2021-06-04 15:52:21 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 16d6be573c Merge pull request '10. DVC' (#15) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#15
2021-05-31 11:56:23 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 4ff197902d 10. DVC 2021-05-31 11:55:27 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 4e8b87ba0b Merge pull request 'Zajecia 9 - srodowiska wirtualne' (#14) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#14
2021-05-24 11:38:17 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz be053b8659 Zajecia 9 - srodowiska wirtualne 2021-05-24 11:37:11 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 3b9dc60bda Merge pull request 'Dane konfiguracji serwera MLflow registry' (#13) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#13
2021-05-19 22:57:14 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 99b113c97a Merge branch 'master' into master 2021-05-19 22:57:08 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz a795eff69a Dane konfiguracji serwera MLflow registry 2021-05-19 22:55:34 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 7e5897ebc6 Merge pull request 'Zajęcia 08, część 2.' (#12) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#12
2021-05-17 12:54:23 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz aa4f26b920 Zajęcia 08, część 2. 2021-05-17 12:53:14 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 4acadcdb73 Merge pull request 'Zajecia 8 - MLflow' (#11) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#11
2021-05-10 12:57:33 +02:00
Tomasz Zietkiewicz d9b9e63875 Merge branch 'master' into master 2021-05-10 12:57:22 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 2e24fd7abd Zajecia 8 - MLflow 2021-05-10 12:53:57 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 32fd93793d Merge pull request 'Aktualizacja IUM_07' (#10) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#10
2021-04-26 14:19:32 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 6e4072d04e Aktualizacja IUM_07 2021-04-26 14:18:36 +02:00
Tomasz Zietkiewicz bc1f09e0b5 Merge pull request 'master' (#9) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#9
2021-04-26 11:45:48 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 8928bd299d Merge branch 'master' into master 2021-04-26 11:45:16 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz f3864d18b4 07. Sacred 2021-04-26 11:44:34 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 72e50d9fb6 Rozszerzono opis zadania 2. 2021-04-22 20:54:06 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz a96649e393 Merge branch 'master' of git.wmi.amu.edu.pl:tzietkiewicz/aitech-ium 2021-04-19 11:49:48 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz a3cc2c050a Update 2021-04-19 11:49:31 +02:00
Tomasz Zietkiewicz b44c512e14 Merge pull request 'Zajecia 6.' (#8) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#8
2021-04-19 11:46:22 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 5a4d74c04b Merge branch 'master' into master 2021-04-19 11:46:17 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz a9813b1c43 Zajecia 6. 2021-04-19 11:45:28 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 503c13cdf7 Merge pull request 'Poprawki do zajęć 5.' (#7) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#7
2021-04-12 13:52:39 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 304d348990 Poprawki do zajęć 5. 2021-04-12 13:51:53 +02:00