pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
Commit Graph

176 Commits

Author SHA1 Message Date
Tomasz a022ba0b64 Fix mongodb url in comments 2023-04-19 12:54:45 +02:00
Tomasz c9bed7835d Poprawka loginu do bazy 2023-04-19 12:23:05 +02:00
Tomasz 18c7c11ace Add missing git dependency 2023-04-19 12:09:02 +02:00
Tomasz 06eccfadf7 Fix Dockerfile path 2023-04-19 12:05:12 +02:00
Tomasz e8f9c38340 Monog DB test 2023-04-19 12:04:06 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 1d3e3ff71c Merge pull request 'Zaktualizowano meteriały dotyczące Sacred' (#41) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#41
2023-04-12 15:18:26 +02:00
Tomasz 28189bfeef Zaktualizowano meteriały dotyczące Sacred 2023-04-12 15:14:37 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 74c46acf61 Merge pull request 'Zaktualizowano terminy zadań' (#40) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#40
2023-04-05 14:57:56 +02:00
Tomasz 3eaf176f65 Zaktualizowano terminy zadań 2023-04-05 14:55:47 +02:00
Tomasz Zietkiewicz b88e776291 Merge pull request 'master' (#39) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#39
2023-03-29 15:15:57 +02:00
Tomasz 76adf25321 Fixed formatting issues 2023-03-29 15:14:19 +02:00
Tomasz 1c2d00f3dc Splitted long slides 2023-03-25 16:25:40 +01:00
Tomasz Zietkiewicz 855ca79293 Merge pull request 'Zaktualizowano linki do zapisów' (#38) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#38
2023-03-15 15:05:23 +01:00
Tomasz d85421d61b Zaktualizowano linki do zapisów 2023-03-15 15:04:04 +01:00
Tomasz Zietkiewicz 4bb431da57 Merge pull request 'master' (#37) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#37
2023-03-15 13:46:44 +01:00
Tomasz 3104a23c03 Merge branch 'master' of git.wmi.amu.edu.pl:tzietkiewicz/aitech-ium 2023-03-15 13:46:09 +01:00
Tomasz 014fbd8479 Update przed zajęciami 2. 2023-03-15 13:44:50 +01:00
Tomasz Zietkiewicz bfe0b0004f Dodano EvalAI do listy wyzwań 2023-03-10 14:57:46 +01:00
Tomasz 808ab908e7 Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:49:16 +01:00
Tomasz e470c7c055 Punkty 2023-03-08 21:49:16 +01:00
Tomasz f7b4bce1d0 Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:46:47 +01:00
Tomasz 54e8efa9b7 Punkty 2022-06-06 10:55:22 +02:00
Tomasz Zietkiewicz e7d2e17474 Merge pull request 'master' (#34) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#34
2022-06-06 10:14:24 +02:00
Tomasz dbe0e367a0 Dodano materiały dot. pisania publikacji 2022-06-06 10:00:54 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz b819483ba3 Dodano materiały dotyczące pisania publikacji 2022-06-06 01:18:09 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 9be417dd6a Merge pull request 'Updated DVC remote config' (#33) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#33
2022-05-29 10:23:08 +02:00
Tomasz 78aef5d79e Updated DVC remote config 2022-05-29 09:52:24 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 19f229b3e6 Merge pull request 'master' (#32) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#32
2022-05-23 10:06:59 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 67e14528bb Zmiana punktów 2022-05-23 10:01:41 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 107dc3301a Update 2022-05-23 10:00:02 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz b5daf596ba Update DVC 2022-05-23 09:57:46 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 3bafb6109d Update 2022-05-16 12:13:09 +02:00
Tomasz Zietkiewicz ae37e8ddd1 Merge pull request 'updated dates' (#31) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#31
2022-05-09 10:54:08 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 8e7fc82ec1 updated dates 2022-05-09 10:53:28 +02:00
Tomasz Zietkiewicz f857b890af Merge pull request 'Updated MLFlow' (#30) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#30
2022-05-09 09:55:13 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 13a0ff9035 Updated MLFlow 2022-05-09 09:54:34 +02:00
Tomasz Zietkiewicz d3b75559e1 Merge pull request 'Fixed MongoDB URL' (#29) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#29
2022-05-08 23:02:54 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz a7527539c5 Fixed MongoDB URL 2022-05-08 23:00:54 +02:00
Tomasz Zietkiewicz ea4a2b110d Merge pull request 'Zaktualizowano wywołania pythona' (#28) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#28
2022-04-25 11:24:01 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 2102e9f082 Zaktualizowano wywołania pythona dla kompatybilności ze starszymi
wersjami
2022-04-25 11:15:16 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 68c93b6e5b Merge pull request 'master' (#27) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#27
2022-04-11 11:03:54 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 3055a4f1c2 Merge pull request 'master' (#1) from AITech/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: tzietkiewicz/aitech-ium#1
2022-04-11 11:02:37 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz f8de2b8853 Dodano adres kanału z powiadomieniami na Teams 2022-04-11 11:01:37 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 4d36d0cc2a Merge pull request 'master' (#26) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#26
2022-04-11 10:01:43 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 7cd468a5c5 Updates 2022-04-11 10:00:56 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 2815f857f4 Poprawki 2022-04-10 10:21:56 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 7d6116c382 Update 'IUM_05.Biblioteki_DL.ipynb' 2022-04-04 09:55:16 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 267b1fff9a Merge pull request 'Updated docker slides' (#25) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#25
2022-03-28 09:42:01 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 30ec372384 Updated docker slides 2022-03-28 09:40:28 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 16dcf15944 Merge pull request 'master' (#24) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#24
2022-03-21 09:50:46 +01:00