pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
Commit Graph

176 Commits

Author SHA1 Message Date
Tomasz Zietkiewicz 773c08a7b5 Merge pull request 'Zajecia 5.' (#6) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#6
2021-04-12 11:47:30 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz d46d58fe06 Zajecia 5. 2021-04-12 11:46:29 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 07ec0f6bd0 Merge pull request 'Aktualizacja zajęć 04' (#5) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#5
2021-03-29 14:22:54 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz cb32c908c0 Aktualizacja zajęć 04 2021-03-29 14:22:16 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 2b9e38ea6e Merge pull request 'master' (#4) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#4
2021-03-29 11:47:22 +02:00
Tomasz Zietkiewicz a66443f1cb Merge branch 'master' into master 2021-03-29 11:47:14 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 3f8cf7e239 Aktualizacja planu 2021-03-29 01:18:00 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 9feb07844d Zajecia 04 2021-03-29 01:12:46 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 4ba3583063 Merge pull request 'master' (#3) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#3
2021-03-24 11:57:08 +01:00
Tomasz Zietkiewicz fd7b4bd9ed Merge branch 'master' into master 2021-03-24 11:56:46 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz 434f6b6c2a Zmieniono adresu http na https 2021-03-24 11:54:48 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz 96b7518fbe Poprawki do IUM_03 2021-03-23 17:22:49 +01:00
Tomasz Zietkiewicz f62dacd3c3 Merge pull request 'master' (#2) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#2
2021-03-22 11:41:24 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz c08e1097f5 Dodano zajęcia 3. 2021-03-22 11:39:34 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz f7926617aa Zmieniono zasady dotyczące nieobecności 2021-03-19 15:37:04 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz c2dfae5821 Dodano informacje dotyczące rozliczania nieobecności 2021-03-15 13:36:10 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz 3e7f9a95d4 Zajęcia 2. 2021-03-15 11:51:20 +01:00
Tomasz Zietkiewicz a061a74279 Merge pull request 'master' (#1) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#1
2021-03-08 14:28:05 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz 343cf30918 Merge branch 'master' of git.wmi.amu.edu.pl:tzietkiewicz/aitech-ium 2021-03-08 14:26:50 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz a29ab13a6b Poprawki literówek 2021-03-08 14:26:32 +01:00
Tomasz Zietkiewicz c14534b1dd Zaktualizuj 'README.md' 2021-03-08 11:41:00 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz 82c996502f Dodano typy slajdów 2021-03-08 11:10:30 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz a8462c56e5 Dodano README 2021-03-08 09:34:46 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz ae00688335 Dodano brakujące obrazki 2021-03-07 23:54:16 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz 6009d366e7 Zajecia 1. 2021-03-07 23:52:43 +01:00
Tomasz Zietkiewicz 7885030ca3 Initial commit 2021-03-07 22:50:20 +01:00