pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
Materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego
Go to file
Tomasz Ziętkiewicz 96b7518fbe Poprawki do IUM_03 2021-03-23 17:22:49 +01:00
IUM_02 Zajęcia 2. 2021-03-15 11:51:20 +01:00
IUM_03 Poprawki do IUM_03 2021-03-23 17:22:49 +01:00
img Dodano brakujące obrazki 2021-03-07 23:54:16 +01:00
.gitignore Initial commit 2021-03-07 22:50:20 +01:00
IUM_00.Organizacyjne.ipynb Zmieniono zasady dotyczące nieobecności 2021-03-19 15:37:04 +01:00
IUM_01.Wprowadzenie.ipynb Poprawki literówek 2021-03-08 14:26:32 +01:00
IUM_02.Dane.ipynb Zajęcia 2. 2021-03-15 11:51:20 +01:00
IUM_03.CI-Jenkins.ipynb Poprawki do IUM_03 2021-03-23 17:22:49 +01:00
README.md Zajęcia 2. 2021-03-15 11:51:20 +01:00
Sylabus-AITech-InzynieriaUczeniaMaszynowego.pdf Zajecia 1. 2021-03-07 23:52:43 +01:00

README.md

Inżynieria Uczenia Maszynowego

W tym repozytorium można znaleźć materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego.

Materiały w formacie *.ipynb można otworzyć na kilka sposobów:

  • uruchamiając lokalnie środowisko jupyter notebook
  • korzystając ze statycznej wersji zeszytów renderowanej w przeglądarce webowej repozytorium: https://git.wmi.amu.edu.pl/tzietkiewicz/aitech-ium
  • korzystając z wydziałowej instancji Jupyter Hub: https://jupyter.wmi.amu.edu.pl/ - po zalogowaniu loginem wydziałowym. Tutaj możemy przeglądać pliki z naszego konta wydziałowego. Żeby przeglądać zeszyty z zajęć, należy najpierw skopiować pliki zeszytów na to konto (np. klonując repozytorium).
  • za pomocą serwisu https://mybinder.org/ - wystarczy wkleić adres publicznego repozytorium z zeszytami Jupyter (plikami *.ipynb), poczekać chwilę i otrzymujemy działąjącą w chmurze instancję Jupyter notebook