Materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego
Go to file
2021-06-07 11:49:03 +02:00
img Zajecia 8 - MLflow 2021-05-10 12:53:57 +02:00
IUM_02 Zajęcia 2. 2021-03-15 11:51:20 +01:00
IUM_03 Poprawki do IUM_03 2021-03-23 17:22:49 +01:00
IUM_04 Zajecia 04 2021-03-29 01:12:46 +02:00
IUM_06 Zajecia 6. 2021-04-19 11:45:28 +02:00
IUM_07 07. Sacred 2021-04-26 11:44:34 +02:00
IUM_08 Zajecia 8 - MLflow 2021-05-10 12:53:57 +02:00
IUM_11/img IUM_11 2021-06-07 11:49:03 +02:00
.gitignore Zajecia 8 - MLflow 2021-05-10 12:53:57 +02:00
IUM_00.Organizacyjne.ipynb Aktualizacja planu 2021-03-29 01:18:00 +02:00
IUM_01.Wprowadzenie.ipynb Poprawki literówek 2021-03-08 14:26:32 +01:00
IUM_02.Dane.ipynb Zajecia 8 - MLflow 2021-05-10 12:53:57 +02:00
IUM_03.CI-Jenkins.ipynb Zmieniono adresu http na https 2021-03-24 11:54:48 +01:00
IUM_04.Konteneryzacja.ipynb Aktualizacja zajęć 04 2021-03-29 14:22:16 +02:00
IUM_05.Biblioteki_DL.ipynb 10. DVC 2021-05-31 11:55:27 +02:00
IUM_06.Jenkins-2.ipynb Rozszerzono opis zadania 2. 2021-04-22 20:54:06 +02:00
IUM_07.Sacred.ipynb Aktualizacja IUM_07 2021-04-26 14:18:36 +02:00
IUM_08.MLFlow.ipynb Dane konfiguracji serwera MLflow registry 2021-05-19 22:55:34 +02:00
IUM_09.Python_srodowiska.ipynb 10. DVC 2021-05-31 11:55:27 +02:00
IUM_10.DVC.ipynb Rozszerzono opis 2021-06-04 16:11:54 +02:00
IUM_11.CML.ipynb IUM_11 2021-06-07 11:49:03 +02:00
IUM_12.Praca.ipynb Dodano opis konfiguracji remove DVC 2021-06-04 15:52:21 +02:00
README.md Zajęcia 2. 2021-03-15 11:51:20 +01:00
Sylabus-AITech-InzynieriaUczeniaMaszynowego.pdf Zajecia 1. 2021-03-07 23:52:43 +01:00

Inżynieria Uczenia Maszynowego

W tym repozytorium można znaleźć materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego.

Materiały w formacie *.ipynb można otworzyć na kilka sposobów:

  • uruchamiając lokalnie środowisko jupyter notebook
  • korzystając ze statycznej wersji zeszytów renderowanej w przeglądarce webowej repozytorium: https://git.wmi.amu.edu.pl/tzietkiewicz/aitech-ium
  • korzystając z wydziałowej instancji Jupyter Hub: https://jupyter.wmi.amu.edu.pl/ - po zalogowaniu loginem wydziałowym. Tutaj możemy przeglądać pliki z naszego konta wydziałowego. Żeby przeglądać zeszyty z zajęć, należy najpierw skopiować pliki zeszytów na to konto (np. klonując repozytorium).
  • za pomocą serwisu https://mybinder.org/ - wystarczy wkleić adres publicznego repozytorium z zeszytami Jupyter (plikami *.ipynb), poczekać chwilę i otrzymujemy działąjącą w chmurze instancję Jupyter notebook