Materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego
Go to file
Paweł Skórzewski 4a30b40aa2 Lab 5
2024-04-02 14:22:23 +02:00
.github/workflows Github Actions Workflow 2023-05-17 11:57:33 +02:00
img Przygotowanie do semestru 2024/SL 2024-03-11 13:30:45 +01:00
IUM_02 Licencje obrazków 2021-09-28 21:01:18 +02:00
IUM_03 Poprawki do IUM_03 2021-03-23 17:22:49 +01:00
IUM_04 Zajecia 04 2021-03-29 01:12:46 +02:00
IUM_06 Zajecia 6. 2021-04-19 11:45:28 +02:00
IUM_07 Poprawka loginu do bazy 2023-04-19 12:23:05 +02:00
IUM_08 Zajecia 8 - MLflow 2021-05-10 12:53:57 +02:00
IUM_11 Added example of archiving artifacts in Github Actions 2023-05-17 22:54:58 +02:00
.gitignore Zajecia 8 - MLflow 2021-05-10 12:53:57 +02:00
IUM_00.Organizacyjne.ipynb Przygotowanie do semestru 2024/SL 2024-03-11 13:30:45 +01:00
IUM_01.Wprowadzenie.ipynb Przygotowanie do semestru 2024/SL 2024-03-11 13:30:45 +01:00
IUM_02.Dane.ipynb Aktualizacja drugiego linku 2024-03-13 12:29:36 +01:00
IUM_03.CI-Jenkins.ipynb 3. Jenkins 2024-03-20 15:10:05 +01:00
IUM_04.Konteneryzacja.ipynb Lab 4 2024-03-27 08:15:55 +01:00
IUM_05.Biblioteki_DL.ipynb Lab 5 2024-04-02 14:22:23 +02:00
IUM_06.Jenkins-2.ipynb update 2023-05-17 22:30:48 +02:00
IUM_07.Sacred.ipynb update 2023-05-17 22:30:48 +02:00
IUM_08.MLFlow.ipynb update 2023-05-17 22:30:48 +02:00
IUM_09.Python_srodowiska.ipynb update 2023-05-17 22:30:48 +02:00
IUM_10.DVC.ipynb Aktualizacja terminów 2023-05-31 14:36:45 +02:00
IUM_11.CML.ipynb Added example of archiving artifacts in Github Actions 2023-05-17 22:54:58 +02:00
IUM_12.Praca.ipynb Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:46:47 +01:00
IUM_12.Publikacja.ipynb Aktualizacja terminów 2023-05-31 14:36:45 +02:00
IUM_13.Kubernetes.ipynb Aktualizacja terminów 2023-05-31 14:36:45 +02:00
IUM_15.Google_Cloud_Vertex_AI.ipynb Google Cloud i Vertex AI 2023-06-21 13:39:01 +02:00
IUM.Dla prowadzacego.ipynb Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:46:47 +01:00
README.md Zajęcia 2. 2021-03-15 11:51:20 +01:00
Sylabus-AITech-InzynieriaUczeniaMaszynowego.pdf Zajecia 1. 2021-03-07 23:52:43 +01:00

Inżynieria Uczenia Maszynowego

W tym repozytorium można znaleźć materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego.

Materiały w formacie *.ipynb można otworzyć na kilka sposobów:

  • uruchamiając lokalnie środowisko jupyter notebook
  • korzystając ze statycznej wersji zeszytów renderowanej w przeglądarce webowej repozytorium: https://git.wmi.amu.edu.pl/tzietkiewicz/aitech-ium
  • korzystając z wydziałowej instancji Jupyter Hub: https://jupyter.wmi.amu.edu.pl/ - po zalogowaniu loginem wydziałowym. Tutaj możemy przeglądać pliki z naszego konta wydziałowego. Żeby przeglądać zeszyty z zajęć, należy najpierw skopiować pliki zeszytów na to konto (np. klonując repozytorium).
  • za pomocą serwisu https://mybinder.org/ - wystarczy wkleić adres publicznego repozytorium z zeszytami Jupyter (plikami *.ipynb), poczekać chwilę i otrzymujemy działąjącą w chmurze instancję Jupyter notebook