Materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego
Go to file
2024-05-29 08:23:27 +02:00
.github/workflows Github Actions Workflow 2023-05-17 11:57:33 +02:00
img Przygotowanie do semestru 2024/SL 2024-03-11 13:30:45 +01:00
IUM_02 Licencje obrazków 2021-09-28 21:01:18 +02:00
IUM_03 Poprawki do IUM_03 2021-03-23 17:22:49 +01:00
IUM_04 Zajecia 04 2021-03-29 01:12:46 +02:00
IUM_06 Zajecia 6. 2021-04-19 11:45:28 +02:00
IUM_07 Aktualizacja lab. 7 2024-04-17 08:00:40 +02:00
IUM_08 Zajecia 8 - MLflow 2021-05-10 12:53:57 +02:00
IUM_11 Added example of archiving artifacts in Github Actions 2023-05-17 22:54:58 +02:00
.gitignore Zajecia 8 - MLflow 2021-05-10 12:53:57 +02:00
IUM_00.Organizacyjne.ipynb Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
IUM_01.Wprowadzenie.ipynb Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
IUM_02.Dane.ipynb Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
IUM_03.CI-Jenkins.ipynb Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
IUM_04.Konteneryzacja.ipynb Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
IUM_05.Biblioteki_DL.ipynb Drobne poprawki 2024-05-06 10:36:27 +02:00
IUM_06.Jenkins-2.ipynb Lab 6 - fix 2024-04-10 08:10:35 +02:00
IUM_07.Sacred.ipynb Aktualizacja lab. 7 2024-04-17 08:00:40 +02:00
IUM_08.MLFlow.ipynb Drobne poprawki 2024-05-06 10:36:27 +02:00
IUM_09.Python_srodowiska.ipynb Lab. 9 - zadanie - deadline 2024-05-15 08:42:30 +02:00
IUM_10.DVC.ipynb Lab. 10 2024-05-22 08:38:20 +02:00
IUM_11.GitHub_Actions.ipynb Aktualizacja zadania 2024-05-29 08:23:27 +02:00
IUM_12.Praca.ipynb Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
IUM_13.Publikacja.ipynb Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
IUM_14.Kubernetes.ipynb Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
IUM_15.Google_Cloud_Vertex_AI.ipynb Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
IUM.Dla prowadzacego.ipynb Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:46:47 +01:00
README.md Zajęcia 2. 2021-03-15 11:51:20 +01:00
Sylabus-AITech-InzynieriaUczeniaMaszynowego.pdf Zajecia 1. 2021-03-07 23:52:43 +01:00

Inżynieria Uczenia Maszynowego

W tym repozytorium można znaleźć materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego.

Materiały w formacie *.ipynb można otworzyć na kilka sposobów:

  • uruchamiając lokalnie środowisko jupyter notebook
  • korzystając ze statycznej wersji zeszytów renderowanej w przeglądarce webowej repozytorium: https://git.wmi.amu.edu.pl/tzietkiewicz/aitech-ium
  • korzystając z wydziałowej instancji Jupyter Hub: https://jupyter.wmi.amu.edu.pl/ - po zalogowaniu loginem wydziałowym. Tutaj możemy przeglądać pliki z naszego konta wydziałowego. Żeby przeglądać zeszyty z zajęć, należy najpierw skopiować pliki zeszytów na to konto (np. klonując repozytorium).
  • za pomocą serwisu https://mybinder.org/ - wystarczy wkleić adres publicznego repozytorium z zeszytami Jupyter (plikami *.ipynb), poczekać chwilę i otrzymujemy działąjącą w chmurze instancję Jupyter notebook