pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
ium/img/ci
Paweł Skórzewski 82f7f54c25 Przygotowanie do semestru 2024/SL 2024-03-11 13:30:45 +01:00
..
bamboo.png Przygotowanie do semestru 2024/SL 2024-03-11 13:30:45 +01:00
circleci.png Dodano brakujące obrazki 2021-03-07 23:54:16 +01:00
github-actions.png Przygotowanie do semestru 2024/SL 2024-03-11 13:30:45 +01:00
gitlabci.png Dodano brakujące obrazki 2021-03-07 23:54:16 +01:00
jenkins.png Dodano brakujące obrazki 2021-03-07 23:54:16 +01:00
teamcity.png Dodano brakujące obrazki 2021-03-07 23:54:16 +01:00