ium/IUM_00.Organizacyjne.ipynb

5.6 KiB

AITech Inżynieria Uczenia Maszynowego

Informacje organizacyjne

Plan na dzisiaj

 1. Informacje organizacyjne
 2. Poznajmy się!
 3. Wprowadzenie

Przedmiot

 • Kod przedmiotu: 06-DIUMUI0
 • Nazwa: Inżynieria Uczenia Maszynowego
 • WMI UAM 2021
 • Sylabus: Sylabus-AITech-InzynieriaUczeniaMaszynowego.pdf

Prowadzący

Prowadzący

Zainteresowania naukowe

 • Przetwarzanie języka naturalnego
 • Rozpoznawanie mowy
 • Postprocessing wyników rozpoznawania mowy
 • Normalizacja tekstu
 • Korekta błędów systemów rozpoznawania mowy

Program zajęć

 1. Wprowadzenie
 2. Dane
 3. Ciągła Integracja - Jenkins
 4. Konteneryzacja - Docker
 5. Biblioteki ML
 6. Przygotowanie eksperymentu ML
 7. Jenkins pipeline
 8. Kontrola eksperymentów - Sacred
 9. Kontrola eksperymentów - MLFlow
 10. Kontrola eksperymentów - DVC
 11. Wizualizacja
 12. Finalizacja projektu
 13. Finalizacja projektu
 14. Podsumowanie

Zasady zaliczenia

W trakcie kolejnych zajęć będą Państwo poznawać różne techniki i narzędzia wspomagające proces rozwoju modeli uczenia maszynowgo.

W wyniku realizacji zadań z poszczególnych zajęć powstaną części składowe potoku uczenia maszynowego (Machine Learning Pipeline), które na końcu zostaną zintegrowane w jedną całość.

 • Za wykonywanie na bieżąco zadań z poszczególnych zajęć będą przyznawane punkty.

 • Zadania powinny zostać wykonane przez Państwa do końca dnia poprzedzającego następne zajęcia (o ile w zadaniu nie podano inaczej)

 • Zobowiązuję się ocenić zadania najpóźniej do początku następnych zajęć (czyli np. zadanie z zajęć 2. musi zostać oddane najpóźniej dzień przed zajęciami 3. a wyniki oceny tego zadania zostaną opublikowane najpóźniej w trakcie zajęć 4.)

 • W przypadku braku wykonania zadań w terminie nie zostaną przyznane za nie punkty.

 • W przypadku braku wystawienia przez prowadzącego punktów w terminie, uznaje się przyznanie za zadanie maksymalnej ilości punktów

 • Za wykonanie zadań cząstkowych w terminie można zdobyć 50% całkowitej liczby punktów

 • Za wykonanie finalnego projektu można zdobyć 50% całkowitej liczby punktów

 • Punkty przysługujące za każde zadanie cząstkowe będą podane przy opisie zadania

  Przelicznik punktów na oceny:

  Ocena % całkowitej liczby punktów
  bardzo dobry (bdb; 5,0) >= 90%
  dobry plus (+db; 4,5) >= 80%
  dobry (db; 4,0) >= 70%
  dostateczny plus (+dst; 3,5) >= 60%
  dostateczny (dst; 3,0) >= 50%
  niedostateczny (ndst; 2,0) < 50%

Obecność

ZMIANY!

Zgodnie z oficjalnymi zasadami obowiązującymi w projekcie AITech, dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach wynosi 3 (obowiązkowa obecność na 80% zajęć). Powyżej 3 nieobecności przemiot nie może być zaliczony.