Modelowanie języka 2024
Go to file
Paweł Skórzewski 311d523c10 Aktualizacja daty wykonania zadania 7 2024-04-17 12:15:15 +02:00
lab Aktualizacja daty wykonania zadania 7 2024-04-17 12:15:15 +02:00
wyk Wykład wygładzanie 2024-04-03 11:46:46 +02:00
.gitignore Wykład 2024-02-27 21:20:36 +01:00
README.md Wykład 2024-02-27 21:20:36 +01:00

README.md

Modelowanie języka 2024

Tutaj znajdują się informacje dotyczące wykładu i ćwiczeń z „Modelowania języka”, zajęć prowadzonych przez prof. UAM dr. hab. Filip Gralińskiego i dr. Pawła Skórzewskiego.

Uwaga Informacje podane w plikach w podkatalogach wyk/ i cw/ nie muszą być aktualne (częściowo są to materiały przeniesione z poprzedniego roku). W szczególności proszę nie wykonywać żadnych zadań z materiałów ćwiczeniowych, chyba że wyraźnie wskazano je tutaj lub pojawiły się jako zadanie na platformie Teams.

Podział materiału

Materiał — zarówno na wykładzie, jak i na ćwiczeniach — podzielony jest na trzy, mniej więcej równe objętością, działy:

  1. Podstawy modelowania języka.
  2. Neuronowe modele języka (bez sieci Transformer).
  3. Sieci Transformer.

Zasady zaliczenia wykładu

Wykład kończy się egzaminem.

Zasady zaliczenia ćwiczeń

Zaliczenia z ćwiczeń uzyskujemy przez zdobywanie punktów za zadania i projekty. Zasadniczo punkty zdobywamy poprzez wykonywanie zadań na bieżąco na ćwiczeniach lub najpóźniej do kolejnych zajęć. Dodatkowo będzie też możliwość zdobywania punktów poprzez wykonywanie projektów.

Na ogół na każdych ćwiczeniach jest do zdobycia 40 punktów, z czego zazwyczaj 20 punktów będzie do zdobycia za wykonanie części zadania od razu w trakcie zajęć.

Przelicznik punktów na ocenę:

  • -299 — 2
  • 300-349 — 3
  • 350-399 — 3+
  • 400-449 — 4
  • 450-499 — 4+
  • 500- — 5

Dodatkowo przyjmuje się następujące ograniczenie: za każdy dział liczymy maksymalnie 200 punktów.

Technicznie rozwiązania zadań zgłaszamy na platformie Moodle lub na platformie Gonito.